AKADEMIJA PROJEKTNEGA MANAGEMENTA Business Case Study

Kako učinkovito pripraviti "Business Case Study" - praktični nasveti za hiter prenos v prakso

Na praktični delavnici se boste seznanili z metodologijami, ki omogočajo strukturiran pristop od poenotenja vizije do postopnega razvoja Business Case študije. Študija ni statična kategorija in zahteva vključitev vrste deležnikov, ki lahko močno vplivajo na vrednotenje različnih scenarijev, koristi in stroškov. Na donosnost in časovnico realizacije vpliva vrsta vhodnih parametrov. Skupaj bomo z uporabo orodij preučili korake, ki bodo zmanjšali nejasnosti in povečali verjetnost, da ste preučili prav vse vidike priprave Business Case študije in bo potrjena ter sprejeta s strani vseh vključenih v proces.

Cilj delavnice je, da boste udeleženci samostojno potrdili in pojasnili vse predpostavke, tveganja in scenarije. Namen priprave analize je predvsem poenotenje vizije ter zmanjšanje verjetnosti nastanka dogodkov, ki bi onemogočili realizacijo pričakovanih koristi.


Druga, prenovljena in dopolnjena izdaja priročnika Kalkulacije cen v proizvajalnih podjetjih, kjer so predstavljeni različni prijemi in metode za sestavljanje kalkulacij cen.

 

STROKOVNI PRIROČNIK:

Druga, prenovljena in dopolnjena izdaja priročnika Kalkulacije cen v proizvajalnih podjetjih, kjer so predstavljeni različni prijemi in metode za sestavljanje kalkulacij cen.

Več >>>

Business Case Study
TERMIN: 6. 3. 2023 (od 12:00 do 17:30) Prijavite se
Celotna delavnica temelji na študiji primera iz prakse. Tekom delavnice bodo predstavljene teoretične osnove, metodologije dela pa bomo uporabili na predstavljenem študijskem primeru. Udeleženci boste tako spoznali vse korake k učinkoviti pripravi projektnega poslovnega načrta in tako vaše pridobljeno znanje hitro prenesli v prakso!

 

Način dela:

 • teoretične osnove o upravljanju sprememb, izračunavanju donosnosti, naboru možnosti financiranja projektov, razvoju poslovnih modelov, ...
 • predstavitev metodologij za hitrejše poenotenje vizije, obsega poslovnega modela in vrednotenja zaznanih priložnosti,
 • predstavitev metodologij za iskanje alternativnih rešitev,
 • predstavitev metodologij za strukturiran pristop k vrednotenju koristi in stroškov,
 • predstavitev metodologij za vrednotenje tveganj in scenarijev,
 • študija praktičnega primera – razvoj novega izdelka oz. storitve in poslovnega modela.

 

Ne spreglejte izobraževalnega modula Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev.

 

Za več o tej tematiki obiščite naš blog Prelistaj.si.

Program

Upravljanje enotne vizije in vseh deležnikov 

Iskanje in preverjanje koristi ter sprejemljive stopnje tveganja

Izbira nabora virov kapitala za projekt in iskanje alternativnih rešitev 

Ocenjevanje potrebnih investicij in stroškov

Upravljanje negotovosti 

Potrditev kritičnih dejavnikov uspeha 

Izračun donosnosti projekta in »kaj-če« analiza 

 

Na praktični delavnici boste dobili tudi odgovore na naslednja vprašanja:

 • kako hitro in učinkovito uskladiti Business Case študijo za nov izdelek oz. storitev ali poslovni model, 
 • kako financirati nov razvoj izdelka, 
 • kako se odzvati, ko v ekipi pride do različnih mnenj glede izbire najboljše poti do pričakovanega rezultata,
 • kako se odzvati, ko vam očitajo, da so predpostavke, vključene v dokumentacijo, nerealne, 
 • kako veste ali vaša ekipa zares v celoti stoji za postavljenim načrtom, 
 • kako in kje iskati potencialne koristi,
 • kako izbrati učinkovito metodologijo, ki vam omogoča, da razmislite o naboru vseh možnih koristi, 
 • kako zajeti vse spremembe bodočih stroškov,
 • kakšen je postopek validacije koristi in stroškov, 
 • koliko in katere elemente je dejansko potrebno obvladovati,
 • kako izvajati »kaj-če« analize, 
 • kako ovrednotiti tveganja,
 • kako spremljati uspešnost realizacije na transparenten način, 
 • kako obvladovati konflikte med različnimi interesi, ... in še mnogo več.

 

Knjiga AGILNO!? Projekti, zaposeni, podjetja ponuja odgovore na vprašanja kdaj, zakaj in kako uporabiti agilne pristope.
Knjiga vsebuje v tem trenutku najbolj celovit prikaz agilnih pristopov. Vsebina, povzeta po vrsti strokovnih knjig, člankov, predstavitev in drugih internetnih virov, pa je podkrepljena z ugotovitvami raziskav, tako tujih, kot dveh domačih iz leta 2018 in 2020.
Več o knjigi si preberite tukaj.

 

 

Ne spreglejte tudi odlične knjige Projektni management - teorija in praksa (3. ponatis). Knjiga vsebuje povzetek svetovne literature s področja obvladovanja projektov različnih vrst v različnih organizacijah. Prikazuje procese, postopke in orodja, ki se uporabljajo v praksi, ki jih avtor izdatno nadgrajuje še z nasveti iz svoje bogate prakse. Na voljo so še zadnji izvodi knjige! Več o knjigi si preberite tukaj.

 

Morda vas zanima tudi

Akademija projektnega managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev, ki zajema 11 delavnic:
 • Šola projektnega managementa ali E-Šola projektnega managementa
 • Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta
 • Učinkovita kombinacija agilnih, »vitkih« in »klasičnih« metod projektnega managementa
 • Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov
 • Metode VREDNOTENJA in IZBIRE projektov
 • Projektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti projektov v podjetjih in organizacijah
 • Strokovnjak in tudi odličen vodja
 • Uspešno vodenje PROJEKTNIH timov ali Vodenje in motiviranje sodobnih (virtualnih) timov
 • Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov
 • Business Case Study
 • Planiranje projektov in uporaba programa MS Project
 • Na podlagi vaših potreb in predhodnega znanja si izobraževalni paket - niz več praktičnih delavnic lahko oblikujete sami!

  Izobraževalni paketi - ob prijavi in plačilu za obisk:

  • 3 - 4 delavnic - 15 % popust
  • 5 - 6 delavnic - 20 % popust
  • 7 - 11 delavnic - 25 % popust

  * Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI mednarodnih certifikatov, seveda pa tudi za NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo), saj so predavatelji sodelovali tudi pri pripravi nabora znanj za certificiranje.

  ** Vsi pooblaščeni inženirji lahko na izobraževanju Šola projektnega managementa, Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta, Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov in Planiranje projektov in Planiranje projektov in uporaba programa MS Project, prejmete kreditne točke IZS iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

  ***˝Izobraževanje po meri˝ za posamezno podjetje oz. organizacijo -  večmodularna bolj poglobljena in praktično naravnana usposabljanja za odlično vodenje projektov. Za več informacij pišite na naslov: ana.kordis@agencija-poti.si.

  Predavatelj

  mag. Gašper Prevodnik, 

  imetnik licenc LSSBB (Lean Six Sigma Black Belt) in preizkušeni notranji revizor. Prav tako izvaja predavanja na Slovenskem inštitutu za revizijo, za udeležence programov za pridobitev licence preizkušenega notranjega revizorja za izpit »Upravljanje poslovnih procesov ter informacijske tehnologije in z njo povezanih tveganj«. Predavatelj je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na bančno-finančni smeri s področja vrednotenja obveznic. Magistriral je iz novih poslovnih modelov v digitalnem bančništvu. Predaval je v okviru mednarodnega programa na Ekonomski fakulteti s področja prenove poslovnih modelov, kot gostujoči predavatelj pri predmetu e-poslovanja, pri prof. g. Trkmanu. Ima 16 let izkušenj v bančništvu. Aktivno je sodeloval pri razvoju vrste poslovnih modelov ter pripravi in presoji poslovnih načrtov tako s področja razvoja novih produktov kot drugih poslovnih rešitev. Z vodenjem projektne pisarne je nadziral tako pripravo projektov in realizacijo predvidenih koristi kot vodil vrsto optimizacij procesov. Kot projektni vodja je razvijal vrsto digitalnih rešitev, kot tudi implementacijo zahtevnejših projektov preobrazbe. Danes je ustanovitelj in partner v podjetju Lynx-BPM d.o.o., katerega temeljna dejavnost je optimizacija procesov in vitka transformacija podjetij.

  Kotizacija

  218,00 € + 22%
  Plačilo z DDV znaša 265,96 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

  Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

  Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

  Dodatne ugodnosti

  Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
  Ugodnosti se ne seštevajo!

  Povejte naprej: