KREDITNE TOČKE IZS Pametne POLNILNE POSTAJE za ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, obratovanje in vzdrževanje

Vse o postavitvi in varnem delovanju pametnih polnilnih postaj, ki jih sofinancira tudi država

Izobraževanja v tej obliki trenutno ne izvajamo, ne spreglejte pa novega seminarja Postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim predlogom Zakona o učinkoviti rabi energije.


V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

 

Število električnih avtomobilov v Evropi in Sloveniji vztrajno raste. To seveda posledično terja razvoj in izgradnjo celotne napajalne infrastrukture, od distribucijskega omrežja do končne postavitve elektro polnilnih postaj.

 

Z uveljavitvijo novega Zakona o učinkoviti rabi energije bo tudi obvezno nameščanje infrastrukture in postavitev elektro polnilnih postaj pri gradnji in prenovi poslovnih in stanovanjskih objektov.


 

STROKOVNI PRIROČNIK:

Vsem naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 50 % popust pri naročilu strokovnega priročnika.

 Če še niste naročnik to lahko postanete tukaj. 

Pametne POLNILNE POSTAJE za ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, obratovanje in vzdrževanje

 

Na strokovnem seminarju vam bo predavatelj podal tudi konkretne nasvete za vaš uspeh pri pridobitvi nepovratnih sredstev na objavljenih razpisih Eko-sklada in Ministrstva za infrastrukturo.

 

Strokovni seminar je namenjen:

 • projektantom,
 • izvajalcem,
 • nadzornikom,
 • vzdrževalcem,
 • investitorjem,
 • uporabnikom, ...

kot pomoč pri načrtovanju, postavitvi, vzdrževanju in upravljanju varnega delovanja elektro polnilnih postaj za napajanje električnih avtomobilov za običajna polnilna mesta kot tudi polnilna mesta visoke moči, tako za napajanje električnih vozil z izmeničnim (AC) tokom kot tudi z enosmernim (DC) tokom.

 

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene direktive, predpisi in standardi za načrtovanje, obratovanje, vzdrževanje in preverjanje varnosti delovanja elektro polnilnih postaj ter praktični primeri in pridobljene izkušnje pri umeščanju - postavitvi ter pri upravljanju delovanja in vzdrževanju elektro polnilnih postaj.

 

Ker je v strokovni seminar vključenih veliko praktičnih rešitev in predlogov, ki smo jih pri dosedanjem delu dobili s strani uporabnikov elektro polnilnih postaj in uporabnikov električnih vozil, je za to tematiko tudi veliko zanimanje splošne javnosti.

 

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal Elektrotehniške revije.

Program

Globalna slika električne mobilnosti

 • stanje v svetu, EU in Sloveniji,
 • tehnologija elektro polnilnih postaj za AC in DC polnjenje,
 • primeri že zgrajenih elektro polnilnih postaj, 
 • prihodnje usmeritve (potrebe, javni razpisi, ..).

 

Javni razpis za sofinanciranje nakupa pametnih polnilnih postaj

 • umestitev pametnih polnilnih postaj v OP Kohezijskega sklada,
 • upravičeni in neupravičeni stroški,
 • splošni in tehnični pogoji,
 • merila in razpoložljiva sredstva,
 • časovnica.

 

Zakonodaja in praktični primeri za načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje elektro polnilnih postaj

 • povzetki direktiv, predpisov in standardov,
 • umestitev elektro polnilnih postaj v objekt ali prostor,
 • upravljanje, obratovanje in vzdrževanje elektro polnilnih postaj.

 

Preverjanje varnosti delovanja elektro polnilnih postaj

   

  Praktični primeri – predstavitev elektro polnilnih postaj, polnjenja EV in meritev na elektro polnilni postaji.

  Predavatelj

  mag. Andrej Zorec,
  prokurist podjetja E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetike v Sloveniji, konkretno na področju distribucije električne energije in električnih inštalacij. Ima bogate izkušnje pri vodenju in projektiranju projektov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, na področju električnih inštalacij in električne opreme, OVE in elektro polnilnih postaj, kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije, ekološke in nizkoenergijske gradnje ter električne mobilnosti.
  Je član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev (UO MSE) in član regijskega odbora pisarne IZS v Mariboru.

   

  Predavatelj je tudi avtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila

  Kotizacija

  199,80 € + DDV

  Za vašo prijavo na ta termin, vam nudimo 40 % popust: 119,88 € + 22%
  Plačilo z DDV znaša 146,25 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

   

  Obvesti me o naslednjem terminu >

  Dodatne ugodnosti

  Dodatne ugodnosti za ta seminar ne veljajo.

  Povejte naprej: