NOVO Optimizirani in učinkoviti poslovni procesi v sodobnih »lean« organizacijah

Metodologije Six Sigma in »lean« poslovanja v vaših pisarnah

 • Kolikokrat ste vi v zadnjem letu spremenili svoje rutinsko delo z namenom izboljšanja vaše storitve

 • Vam trenutni procesi in sistemi upočasnjujejo zaposlene, tok dokumentov in informacij, kronične motnje pa onemogočajo zaposlenim, da se osredotočijo na svoje delo?
Optimizirani in učinkoviti poslovni procesi v sodobnih »lean« organizacijah
TERMIN: 21. 3. 2022 (od 12:00 do 17:30) Prijavite se

Izobraževanje bo potekalo ˝v živo˝, v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ali kot interaktivno ˝on-line˝ izobraževanje, tako da je izvedba zagotovljena. Število mest je omejeno na 9 udeležencev.

 

Hitrost sprememb zahtev strank dandanes zahteva visoko fleksibilnost v prilagajanju procesov dela. Svetovne raziskave kažejo, da se zahteve strank vsako leto spreminjajo veliko hitreje kot v preteklosti. Svetovne raziskave tudi potrjujejo, da je vzrok za 30 - 50 % stroškov v organizacijah počasnost in/ali ponovno izvajanje aktivnosti. Storitveni procesi (administrativni, prodajni, nabavni, razvojni, pravni, kadrovski, ...) predstavljajo kar 80 % svetovnega BDP. Delo, ki ga vaša stranka ne vidi kot dodano vrednost pa predstavlja kar 50 % stroškov celotne vaše storitve. Se znate ustrezno in hitro prilagoditi?

 

Z »vitko« (lean) filozofijo in Six Sigma metodami lahko to uspešno uresničite!

 

 

Hitreje, enostavneje in bolj fleksibilno so ključne koristi »vitkega« poslovanja. Cilj je zmanjšati napake, da se le-te ne bodo več pojavljale in bodo vaše aktivnosti opravljene le enkrat in takrat odlično, torej transformacija k poslovni odličnosti, povečanju produktivnosti, višji učinkovitosti vseh deležnikov procesa in k povečanju ustvarjenega denarnega toka.

 

Ne pozabite, »vitko« poslovanje temelji tudi na polni vključitvi zaposlenih, izboljšanju njihovega zavedanja, zadovoljstva ter izboljšanju osebnih delovnih navad, da lahko vsak učinkovito sodeluje v celotnem poslovnem procesu, pa naj bo to pri pripravi marketinškega načrta, razvoju in uvajanju novega izdelka oz. storitve, pri likvidaciji računov, usklajevanju kontov ali pri obdelavi večje količine dokumentov.

 

Filozofija »vitkega« poslovanja temelji predvsem na racionalnem odločanju, poenostavljanju storitev in aktivnosti v posameznih poslovnih procesih. Racionalnost odločanja zagotovimo predvsem s fokusom na kvalitetno opravljene storitve kot celote.

 

Povratne informacije dosedanjih udeležencev na naših tovrstnih izobraževanjih so odlične: praktično, zanimivo in zgoščeno! Vsakemu udeležencu se je na novo odprl pogled na način vsakodnevnega delovanja na delovnem mestu in nove možnosti učinkovitega izboljševanja procesov in načina dela.

 

Za več o tej tematiki obiščite naš blog Prelistaj.si.

Program

Vitko poslovanje in vitka transformacija

 • načela vitkega poslovanja,
 • pogoji in zahteve za uvajanje vitkega poslovanja

 

Principi odličnosti pri vitkem poslovanju oz. delovanju

 • oblikujte vitke procese,
 • zagotovite pretok vitkih procesov,
 • vizualizirajte vitke procese.  

 

Orodja za vpeljavo vitkega poslovanja

 • storitvene skupine,
 • takt procesa,
 • načela ozkih grl,
 • načela čakalnih vrst,
 • sistemi upravljanja sprememb v naročilih,
 • 7 izgub v pisarni.  

 

Učenje in trening vpeljave vitkega poslovanja s prikazom na praktičnih primerih

 

Napake pri uvajanju vitkega poslovanja

 

Izobraževanje je vključeno v Premium LEAN akademijo

 

 

Predavatelj

mag. Gašper Prevodnik, LSSBB,

se že vrsto let ukvarja s procesnim in projektnim upravljanjem v storitvenem sektorju, kjer je uspešno vodil, preobrazil in optimiziral vrsto poslovnih procesov. Je nosilec strokovnega mednarodnega certifikata LSSBB, Lean Six Sigma Black Belt. Od leta 1999 deluje predvsem v finančnem sektorju, kjer se je od 2008 leta naprej ukvarjal s procesnim upravljanjem in optimizacijo posameznih poslovnih procesov. Je predlagatelj ustanovitve Lean Inštituta Slovenija. Na Slovenskem inštitutu za revizijo predava predmet Upravljanje poslovnih procesov ter informacijske tehnologije in z njo povezanih tveganj.

 

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!


Povejte naprej: