PRENOVLJENO (Ne)finančno nagrajevanje - učinkovito motiviranje zaposlenih

Kaj narediti, ko se finančna nagrada ne izplača in kaj, ko klasično motiviranje zaposlenih nima učinka?

(Ne)denarno nagrajevanje je tisti sprožilec, ki povzroči večjo motiviranost in zadovoljstvo, predvsem pa večjo učinkovitost zaposlenih. Vedno znova raziskave kažejo, da denar ni edini motivator. Tudi v podjetjih, kjer  dodana vrednost omogoča višje plače, zaposleni še vedno niso pri delu zavzeti, če se pri delu z njimi ne upošteva zakonitosti naše preproste človeške narave. Zato je zmotno prepričanje, da če ni denarja, ni možnosti za doseganje višjih poslovnih rezultatov.
(Ne)finančno nagrajevanje - učinkovito motiviranje zaposlenih
TERMIN: 14. 6. 2023 (od 09:00 do 14:30) Prijavite se
Velikokrat se v podjetjih ne zavedajo, da z izplačevanjem nepremišljenih nagrad dobesedno aktiviramo bombo, ki podjetju lahko naredi veliko škode. Učinek je z izplačevanjem neustreznih nagrad ravno nasproten, kot smo si zamislili. Dejstvo namreč je, da so tudi naši zaposleni »samo« naši kupci. In tako kot v prodaji, je tudi pri motiviranju zaposlenih modro upoštevati klasične prodajne tehnike. Kaj kupcu nuditi, da nas bo le-ta slišal in tudi uslišal.

 

Kadroviki in vodje morajo vedeti kaj si zaposleni želi, kaj zaposleni pričakuje od njih, kakšen je po karakterju, kaj bi ga motiviralo, da bi bil pri delu čim bolj samostojen in učinkovit. Pri tem je potrebno upoštevati tudi različnost potreb posamezne generacije zaposlenih. Starejše motivira nekaj drugega kot mlajše, samske nekaj drugega kot poročene. Individualna obravnava »kupcev« je pomembna tako v prodaji, kot pri naših zaposlenih.

 

Možgani naših zaposlenih in vseh nas, se kar naprej spopadajo z ocenjevanjem različnih spodbud. Te spodbude so lahko notranje ali zunanje. Vendar bo samo dovolj močna spodbuda izzvala akcijo. Vprašanje seveda je, katera spodbuda deluje pri določenem posamezniku.

 

Če vas zanima, kako zbuditi velikana v vaših zaposlenih, in kako ga nato nagrajevati, vas vabimo na delavnico, kjer boste izvedeli prav to.

 

Delavnico toplo  priporočamo za vsa podjetja in organizacije, ne glede na to, ali ste del gospodarske ali negospodrske dejavnosti, del javnega sektorja ali del državne uprave. Tisti, ki ste v vlogi vodij in tisti, ki kadre razvijate, se oborožite z vzvodi, ki vam bodo pomagali pri vašem lastnem delu. Rezultat bodo zadovoljni zaposleni in dobri rezultati. 

 

Kaj se boste naučili:

 • Uporabljati sisteme osvoboditve potencialov v posameznem zaposlenem
 • Uporabljati psihološke teste za nepsihologe
 • Ravnati z zahtevnimi ali težavnimi zaposlenimi
 • Odkrivati katere spodbude so boljše za posameznika, notranje ali zunanje

 

Za več o tej tematiki obiščite naš blog Prelistaj.si.

Program

 • Kje so razlogi, da velikokrat motiviranje v obliki nagrajevanja doseže prav nasprotni učinek od željenega?
 • Kaj spodbuja k delu mlajšega in kaj starejšega zaposlenega?
 • Kaj spodbuja zaposlene na manj zahtevnih, in kaj tiste na bolj zahtevnih delovnih mestih?
 • 5 faz vpeljevanja nagrajevanja
 • Kobra efekt in zakaj se ga je potrebno bati
 • Sistem nedenarnega nagrajevanja
 • Katera (ne)denarna nagrajevanja »vžgejo« pri zaposlenih
 • Motiviranje skozi lastne potrebe zaposlenih
 • Kateri zaposleni so motivirani, vendar na žalost neproduktivno motivirani
 • Po čem se ljudje razlikujejo in kako to vpliva na izbiro metod nefinančnega nagrajevanja
 • Kako izvesti evalvacijo/ocenjevanje učinkov nagrajevanja
 • Katera orodja so tista, ki nam pomagajo pri odkrivanju kompetenc, ki jih zaposleni že imajo razvite, ali pa imajo ustrezne potenciale, vendar se jih še ne zavedajo.
 • Možnosti razvoja kadrov s pomočjo EU sredstev, trenutno odprti in napovedani razpisi

Dodana vrednost delavnice:

Bogata predstavitev konkretnih primerov nedenarnega nagrajevanja.

Predavateljica

Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih.

V času študija psihologije se je usmerila v področje marketinga in odnosov z javnostmi. Prav smer študija jo je »zapeljala« v kadrovske vode. Kot odgovorna za kadrovsko, pravno in splošno področje, je delovala v različnih panogah, z do 1700 zaposlenimi (Semenarna Ljubljana, Alpina, Steklarna Rogaška). V vlogi delodajalca je kot član GZS-ja, Trgovinske zbornice, Združenja delodajalcev sodelovala pri spreminjanju razne delovnopravne zakonodaje, spreminjanju poklicnih standardov. Bila je predsednica komisije za izobraževanje pri Združenju za tekstilno in usnjarsko dejavnost, ter članica pri Združenju za trgovinsko dejavnost. Je član Društva za kadrovsko dejavnost in Združenja nadzornikov Slovenije.  Bila je med prvimi v Sloveniji, ki so zaposlene izobraževali s pomočjo EU sredstev in to področje zelo dobro pozna tudi danes, prav tako delovanje državne uprave. Zadnjih pet let je bila zaposlena na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije kot svetovalka na razpisih vezanih na razvoj kadrov.  Piše, svetuje in predava  predvsem iz področja razvoja kadrov in delovnopravnega področja, pisanja internih aktov in pravilnikov, plačnih sistemov in sodobnih načinov vodenja, nagrajevanja in motiviranja, kako pridobivati EU sredstva.  Vsebine predavanj so namenjene vodstvu in vodjem, HRM službam in zaposlenim v podjetjih. 

Kotizacija

198,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 241,56 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: