Nadzor nad prejemniki državne pomoči za elektriko iz OVE in SPTE

Doslej večinoma brez ugotovljenih kršitev

Samooskrba z električno energijo

S pomočjo razpisov za nepovratna sredstva Eko Sklada in Ministrstva za infrastrukturo (za fizične osebe, podjetja, občine, ...) na področju električne mobilnosti ter učinkovite rabe in obnovljivih virov energije postanite energetsko neodvisni in pri tem še zaslužite

Kaj narediti, ko se finančna nagrada ne izplača?

…..in kaj narediti, ko klasično motiviranje zaposlenih nima učinka?

Intervju

Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice

Povejte naprej: