Pogoji za namestitev sončne elektrarne za samooskrbo na bremenski strani

Trenutno stanje samooskrba

 

Sončnih, vetrnih in vodnih elektrarn, ki jih povezujemo na javno omrežje, je vedno več. Sprejeta Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije z dopolnitvami in sprejeti Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije sta povečala zanimanje investitorjev za male elektrarne za samooskrbo do 11 kVA in po dopolnitvi uredbe tudi za večje moči.

 

Konec leta 2017 je bilo inštaliranih 6,5 MW naprav za samooskrbo, podanih vlog pa je bilo za 9 MW. Za elektrarne, večje od 11 kVA, bo še vedno aktualna vključitev po shemi P1.3, kjer se poleg elektrarne pojavlja tudi lastni odjem (obstoječ ali nov). V tem primeru se lastnik takšne naprave prijavi na razpis Agencije za energijo in vstopi v podporno shemo proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) na podlagi 372. člena Energetskega zakona (EZ-1). V napravo za samooskrbo ali napravo, kjer se pojavlja lastni odjem, pa je mogoče dodatno namestiti tudi hranilnik energije in tako povečati zanesljivost napajanja tudi ob izpadu distribucijskega omrežja.

 

Več si preberite v novi številki Elektrotehniške revije. Zagotovite si svoj izvod tukaj.

Preberite več o reviji >>


Avtor

mag. Andrej Zorec


V Elektrotehniški reviji so redno objavljene vedno nove strokovne vsebine na tem področju.
Bodite na tekočem tudi vi in si hkrati zagotovite obilo ugodnosti tudi na strokovnih usposabljanji - celoletna naročnina na Elektrotehniško revijo znaša le 29,70 €, naročniki pa lahko izkoristite 20 % popust za vsa strokovna usposabljanja skozi celo leto in prihranite tudi do 50€ na posamezno usposabljanje! Več ...

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 3/2018  tukaj

 

Povejte naprej: