Nadzor nad prejemniki državne pomoči za elektriko iz OVE in SPTE

Doslej večinoma brez ugotovljenih kršitev

Agencija za energijo kot nacionalni regulatorni organ izvaja upravne in druge naloge na energetskem trgu, opredeljene v Energetskem zakonu. Med drugim je pooblaščena tudi za izvajanje sheme državne pomoči – podpor za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov in v soproizvodnji električne energije in toplote z visokim izkoristkom (v nadaljevanju: proizvodne naprave OVE in SPTE). V okviru tega pooblastila izdaja deklaracije za proizvodne naprave OVE in SPTE ter vodi register deklaracij, izdaja potrdila o izvoru električne energije in izvaja nadaljnje transakcije s potrdili ter dodeljuje državne pomoči – podpore za električno energijo, proizvedeno v proizvodnih napravah OVE in SPTE. Pooblaščena je tudi za izvajanje nadzora nad udeleženci trga električne energije in zemeljskega plina v okviru tistih določb Energetskega zakona, ki jih ne nadzira inšpektorat, pristojen za energijo, med drugim tudi za izvajanje nadzora nad imetniki deklaracij za proizvodne naprave OVE in SPTE in nad prejemniki državnih pomoči – podpor za električno energijo, proizvedeno v proizvodnih napravah OVE in SPTE.

 

Avtorici

mag. Alenka Domjan

Andreja Čerče

 

Več si preberite v novi številki Elektrotehniške revije. Zagotovite si svoj izvod tukaj.

 

Preberite več o reviji >>


V Elektrotehniški reviji so redno objavljene vedno nove strokovne vsebine na tem področju.
Bodite na tekočem tudi vi in si hkrati zagotovite obilo ugodnosti tudi na strokovnih usposabljanji - celoletna naročnina na Elektrotehniško revijo znaša le 29,70 €, naročniki pa lahko izkoristite 20 % popust za vsa strokovna usposabljanja skozi celo leto in prihranite tudi do 50€ na posamezno usposabljanje! Več ...

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 3/2018  tukaj

 

Povejte naprej: