Samooskrba z električno energijo

S pomočjo razpisov za nepovratna sredstva Eko Sklada in Ministrstva za infrastrukturo (za fizične osebe, podjetja, občine, ...) na področju električne mobilnosti ter učinkovite rabe in obnovljivih virov energije postanite energetsko neodvisni in pri tem še zaslužite

EKO sklad in Ministrstvo za infrastrukturo imata odprtih več razpisov, tako za pravne in fizične osebe, pa tudi občine ter ministrstva, zato smo za vas pripravili usposabljanja, kjer vam bodo naši predavatelji, strokovnjaki na posameznih področjih, pomagali s konkretnimi nasveti, da bo vaš uspeh pri pridobitvi nepovratnih sredstev zagotovljen:

 

(SAMO)OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO –
nova zakonodaja in novi tehnični pogoji za priključitev
malih elektrarn za poslovne objekte in eno ali večstanovanjske zgradbe

PAMETNE POLNILNE POSTAJE
ZA ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje,
vzdrževanje in preverjanje


Elektrarne za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije, kot so sončna, vetrna ali vodna, so dobile z novo zakonodajo v Sloveniji več priložnosti in možnosti, kar kažejo tudi podatki o priključenih napravah v zadnjih treh letih. Predvidevamo, da bo do konca leta 2018 priključenih cca. 18 MW naprav za samooskrbo, kar pomeni, da je trg popolnoma oživel, saj so ga gospodinjstva v

Sloveniji prepoznala kot pozitivnega.

 

 Na osnovi letos sprejete Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, so velik potencial za gradnjo sončnih elektrarn za samooskrbo tudi večstanovanjske stavbe in energetske skupnosti. Na ta način se lahko nameščajo sončne elektrarne večjih moči, vendar samo za gospodinjske in male poslovne odjemalce, za katere velja sprememba uredbe.

 

Pri priključevanju sončnih elektrarn za samooskrbo je še kar nekaj nejasnosti in bi jih bilo potrebno poenotiti v smislu sprejetih in predvidenih novih pravilnikov, tehničnih smernic in standardov, kar bo potrebno reševati skupaj s SODO in ostalimi deležniki.

 

Vendar pa je samooskrba posameznika prava smer, saj bo ta z lastno proizvodnjo električne energije pripomogel tako k znižanju svojih stroškov za nakup energije, kot tudi pomagal pri vzdrževanju stabilnosti celotnega elektroenergetskega omrežja.

 

EKO sklad in Ministrstvo za infrastrukturo imata odprtih več razpisov za enkratno nepovratno subvencijo, tako za pravne in fizične osebe, pa tudi občine ter ministrstva. Tako je mogoče pridobiti enkratno nepovratno subvencijo za delno kritje stroškom nakupa in montaže naprave za samooskrbo, prav tako pa je objavljen tudi javni razpis za sofinanciranje nakupa pametnih polnilnih postaj.

 

Pametne polnilne postaje za električna vozila

Število električnih avtomobilov tudi v Sloveniji vztrajno raste. To posledično terja razvoj in gradnjo celotne napajalne infrastrukture, od distribucijskega omrežja do postavitve električnih polnilnih postaj.

 

V Sloveniji je na voljo vedno več polnilnih postaj za električna vozila, postavljeni so tudi Tesla Superchargerji. Kljub temu pa se ob nakupu električnega vozila takoj postavi vprašanje, kako bomo polnili svoje električno vozilo.


Vsako električno vozilo lahko doma napajamo na običajni šuko vtičnici. Seveda napajanje električnega vozila na tak način traja od 10 do 14 ur, v odvisnosti od kapacitete baterije električnega vozila. V kolikor želimo polniti hitreje z večjo močjo, moramo montirati domačo polnilno postajo. Tako polnjenje traja od 3 do 4 ure v odvisnosti velikosti baterije in polnilca v električnem vozilu. Za zanesljivo delovanje polnjenja predlagamo vgradnjo upravljanja s porabo energije (Energy consuption management), ki omogoča upravljanje porabe energije hiše in energije polnilne postaje (t. i. WallBox Smart). Za vse navedeno že obstajajo učinkovite tehnične rešitve na trgu. 

 

Za vas smo, s pomočjo strokovnjakov, pripravili konkretne nasvete, ki vam bodo pomagali tako pri prijavi na razpise, kot tudi pri načrtovanju, postavitvi, priključitvi, zagonu in obratovanju:

Povejte naprej: