Sprememba Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz OVE – prihodnost je v vaših rokah

Ukrep samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE), ki se je pričel izvajati 15. januarja 2016 je dobro sprejet med gospodinjstvi, saj je v začetnem letu 2016 bilo priključenih 1,09 MVA moči (prejetih vlog za izdajo soglasja za priklop je bilo za 2,69 MVA moči), v letu 2017 pa že 6,47 MVA moči priključenih naprav in za 10,52 MVA moči prejetih vlog za izdajo soglasja za priklop. Da je samooskrba posameznika prava smer pri spreminjanju zasnove elektroenergetskega sistema (centralizirani viri => decentralizirane manjše proizvodne enote, pametna omrežja), nakazujejo tudi predlogi aktov na nivoju Evropske unije iz t.i. »zimskega paketa«, ki dajejo velik poudarek na aktivnega odjemalca. Le ta bo z lastno proizvodnjo električne energije pripomogel tako k znižanju svojih stroškov za nakup energije, kot tudi pomagal pri vzdrževanju stabilnosti celotnega elektroenergetskega omrežja. Od leta 2017 je mogoče pridobiti tudi enkratno nepovratno subvencijo pri Eko skladu za delno kritje stroškov nakupa in montaže naprave za samooskrbo.

 

Tik pred potrditvijo na ravni EU je tudi predlog nove Direktive EU o spodbujanju rabe OVE (http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4155_en.htm ), ki usmerja države članice k še hitrejšemu prehodu »klasične energetike« na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: OVE), spodbuja razpršene vire, ki izkoriščajo OVE in posledično aktivnega posameznika, ki bo proizvajal električno energijo za lastne potrebe, jo skladiščil ali prodajal, spodbuja se uvajanje samozadostnih lokalnih skupnosti, elektrifikacijo prometa in uvajanje pametnih omrežij.

 

Osnovna določila spremenjene uredbe

Ukrep samooskrbe je namenjen pokrivanju lastnih potreb po električni energiji z lastno proizvodnjo le-te iz OVE. Še vedno ostaja nespremenjen način obračuna, t.i. net-metering v časovnem obdobju koledarskega leta: oddana in prejeta električna energija se konec koledarskega leta odštejeta, manjko se kupi, viški pa se brezplačno oddajo dobavitelju električne energije. Prav tako se netirajo tudi vsi stroški, obračunani na energijo.
Z novelo uredbe pa se odpravljajo tri bistvene ovire za večji razmah izkoriščanja OVE za lastne potrebe, za samooskrbo:

  • Prva je odprava omejitve moči naprave. Namesto tega je predpisana omejitev trenutne navidezne moči, ki je preko merilnega mesta lahko oddana v omrežje. Za samo omrežje tako ne bo sprememb, saj omejitev 11 kVA ostaja, porabnik, ki ima lastne potrebe po električni energiji večje, kot jo lahko proizvede naprava nazivne moči 11 kVA, pa bo lahko namestil napravo večje moči.
  • Nadalje se odpravlja letna omejitev priključene moči, saj bo glede na trenutno dosežen delež OVE v letu 2016 in težave pri umeščanju v prostor tako hidro kot vetrnih elektrarn, zelo težko doseči 25 % delež OVE v rabi bruto končne energije do konca leta 2020.
  • Zadnja, bistvena sprememba pa je, da se lastništvo merilnega mesta ne navezuje več na lastništvo naprave. To pomeni, da se bodo samooskrbovali lahko tudi stanovalci v večstanovanjskih stavbah.

 

S temi spremembami se bo povečala lastna samooskrba, lokalno pridelana energija bo tudi lokalno porabljena, država pa bo s tem ukrepom hitreje napredovala k izpolnitvi zadanega si cilja, to je 25 % OVE v skupni končni rabi energije do konca leta 2020.
Poleg že navedenega sprememba uredbe prinaša tudi večji nabor tehnologij s katerimi se lahko samooskrbujemo in sicer poleg tehnologij, ki spreminjajo energijo sonca, vetra ali vode v električno energijo, se bo možno samooskrbovati tudi z napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije, ki uporablja OVE.

 

Ker se je skozi prakso, administrativne ovire in ceno izkazalo, da je najhitrejša in najbolj enostavna postavitev naprave za samooskrbo, ki energijo sonca pretvarja v električno energijo – PV naprava, se ta članek predvsem nanaša na to tehnologijo. V letih 2016 in 2017, odkar je v veljavi ta ukrep, so praktično vse priključene naprave PV naprave.

 

Namestitev naprave, ki izkorišča energijo sonca na streho obstoječega objekta z namenom lastne oskrbe, se uvršča med vzdrževalna dela na objektu, saj ne povzroča posega v okolje in ni potrebe po pridobivanju gradbenega dovoljenja. Seveda pa se mora lastnik stavbe, na katero bo nameščena naprava za samooskrbo, zavedati lastne odgovornosti glede npr. statike stavbe/strehe, ustreznosti notranje inštalacije, itd.

Več si preberite v novi številki Elektrotehniške revije. Zagotovite si svoj izvod tukaj. 

Preberite več o reviji >>


V Elektrotehniški reviji so redno objavljene vedno nove strokovne vsebine na tem področju.
Bodite na tekočem tudi vi in si hkrati zagotovite obilo ugodnosti tudi na strokovnih usposabljanji - celoletna naročnina na Elektrotehniško revijo znaša le 29,70 €, naročniki pa lahko izkoristite 20 % popust za vsa strokovna usposabljanja skozi celo leto in prihranite tudi do 50€ na posamezno usposabljanje! Več ...

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 2/2018  tukaj

 

Aktualno

Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti

Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija

Povejte naprej: