Poročilo o 39. Posvetovanju o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih inštalacijah Kotnikovi dnevi

Posvetovanje je pripravilo Elektrotehniško društvo Maribor.

 

Posvetovanje 29. marca 2018 je bilo enodnevno, udeležilo pa se ga je 85 strokovnjakov elektrotehniške stroke. Svojo dejavnost je predstavilo osem proizvajalcev in zastopnikov.

Obravnavane teme so zajele problematiko sprejete gradbene zakonodaje, veljavne standarde SIST s področja električnih inštalacij, predlog (osnutek) Uredbe o elektromagnetnem polju v življenjskem okolju in osnutek Pravilnika o meritvah in obratovalnem monitoringu elektromagnetnega polja v življenjskem okolju. Predstavili smo obnovljive vire, ki se vse bolj priključujejo na električne inštalacije in omogočajo samooskrbo gospodinjstev, ter opozorili na težave, nevarnosti, nedorečenost tehnične zakonodaje in zaščito enosmernih tokokrogov.

 

Izdan je bil zbornik referatov s kataloškim zapisom o publikaciji Univerzitetne knjižnice Maribor 621.3(082), ISBN 978-961-93635-5-3, COBISS. SI-ID 94125057.

 

Elektrotehniški zvezi Slovenije kot predstavnici civilne družbe elektrotehniške stroke predlagamo:

  1. EZS dajemo pobudo, da se vključi v delo in javno razpravo o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92), da se uskladijo vsebine s področja varstva pri delu in obvesti Odbor za tehnično varnost o nevarnostih, ki jih lahko povzročijo »mikro fotonapetostne naprave z vtičem«.
  2. EZS naj začne z razgovori o izdaji slovenskih priporočil za vgradnjo »mikro fotonapetostnih naprav z vtičem« in dopolnitvi besedila tehnične smernice za električne inštalacije z vgradnjo le-teh in seznama standardov SIST predvsem s SIST 1050 in SIST EN 50575.
  3. SODO naj v obnovi SONDO predvidi napravo za omejevanje števila vklopov toplotnih črpalk v eni uri in doreče pogoje za vgradnjo in obratovanje »mikro fotonapetostnih naprav z vtičem«.
  4. EZS naj še nadaljuje z aktivnostmi in delom pri elektrotehničnem slovarju po posameznih področjih in objavljanjem na svoji spletni strani, saj je zelo pomembna enopomenskost izrazov. Slovar ni pomemben samo za prevode standardov, potreben je tudi pri vsakdanjem delu, izobraževanju (šolstvu) in komuniciranju med strokovnjaki.
  5. EZS dajemo pobudo, da začne s pogovori s posameznimi ministrstvi o možnosti večjega brezplačnega dostopa vpogleda do tistih slovenskih standardov s področja električnih inštalacij, ki so v seznamu tehnične smernice za električne inštalacije.

 

Maribor, 30. 3. 2018

Komisija za pripravo posvetovanja

Več si preberite v novi številki Elektrotehniške revije. Zagotovite si svoj izvod tukaj. 

Preberite več o reviji >>


V Elektrotehniški reviji so redno objavljene vedno nove strokovne vsebine na tem področju.
Bodite na tekočem tudi vi in si hkrati zagotovite obilo ugodnosti tudi na strokovnih usposabljanji - celoletna naročnina na Elektrotehniško revijo znaša le 29,70 €, naročniki pa lahko izkoristite 20 % popust za vsa strokovna usposabljanja skozi celo leto in prihranite tudi do 50€ na posamezno usposabljanje! Več ...

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 2/2018  tukaj

 

Aktualno

Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti
SAMOOSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO – nova zakonodaja in novi tehnični pogoji za priključitev naprav za poslovne objekte, eno ali večstanovanjske zgradbe in skupinsko samooskrbo
Lean & Agile - zlati ključ do uspešnosti in odličnosti poslovanja

Povejte naprej: