Energetsko upravljanje javnih stavb

4. del

Pridružite se nam na dvomodularnem usposabljanju Učinkovito energetsko upravljanje zgradb v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju. Več informacij najdete tukaj.

 

Sistem je podoben sistemu Gimnazije Litija in je dopolnjen z energetsko analitiko porabe energije. Objekt ima 5.640 m2 ogrevane površine s približno 350 uporabniki storitev dijaškega doma. Dom je bil zgrajen leta 1984, stavba je bila v celoti energetsko sanirana v poletnih mesecih leta 2012. Pred sanacijo je bila povprečna poraba toplotne energije 170 kWh/m2a, po sanaciji pa je predvidena poraba samo še 75 kWh/m2a, kar se je že pokazalo v tekoči kurilni sezoni. Energetska sanacija Dijaškega doma Drava Maribor predstavlja pomemben premik v lokalnem, nacionalnem in evropskem prostoru, saj je energetska učinkovitost ena najšibkejših točk energetske politike Evropske unije. Priložnosti na tem področju z zavezami državam članicam prinaša nova Direktiva o energetski učinkovitosti.

 

Pasivna hiša MIC4, ŠC Velenje

Pasivna hiša je bila zgrajena leta 2011. Je manjša eksperimentalna stavba, v celoti zgrajena iz lesa in postavljena na betonsko kletno etažo, v kateri je nameščen toplotni vodni izmenjevalnik s prostornino 105 m3. Objekt je postavljen v smeri orientiran V–Z. Objekt v velikosti 8 m x 8 m je mansarden, v zgornjem nadstropju je uporabne površine za polovico spodnje etaže, in sicer zaradi nagnjene enokapnice, kjer so fotonapetostni paneli.

Prezračevanje je izvedeno z mikroventilacijskimi sistemi z rekuperacijo, ki so vgrajeni v okvirje stavbnega pohištva oken in vrat ter primerno zadostijo potrebam prisilnega prezračevanja. Notranje inštalacije so inteligentnega tipa – krmilijo notranjo razsvetljavo skupaj z zunanjimi senčili. Notranja razsvetljava je kombinirana fluo in LED. Ogrevanje in hlajenje sta krmiljeni preko centralnega nadzornega sistema, ki omogoča interaktivni nadzor in upravljanje sistema. Prav tako je mogoče preko krmilnega nadzornega sistema za vizualizacijo spremljati trenutne vrednosti energetskih veličin in drugih klimatskih parametrov.

Avtor:

Cvetko Fendre

 

Aktualno

Tehnične zahteve za samooskrbo z električno energijo in novi standardi za obratovanje malih elektrarn

NOVI slovenski standard SIST HD 60364-6

Novi GRADBENI ZAKON

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj

PAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje

Učinkovito energetsko upravljanje zgradb v skladu z zakonodajo

Povejte naprej: