Z agilnostjo do informacijskih rešitev

Ali ste že seznanjeni s principi agilnega poslovanja?

Na spreglejte odličnega poslovnega seminarja: Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija.

 

 

Agilno delovanje podjetja povečuje možnosti uspeha pri izvajanju kompleksnih nalog in ustvarjanju dodane vrednosti za naročnika. Vedno več direktorjev oziroma vodij se sooča s togostjo sodelavcev, neustreznimi procesi in omejujočimi informacijskimi rešitvami. To se manifestira v obliki navidezne preobremenjenosti, nizke produktivnosti, slabega delovnega vzdušja, nezavzetosti zaposlenih in nizki dodani vrednosti za naročnika. Ključno vlogo ima tudi korporativna kultura in sposobnost uvajanja sprememb v delovno okolje.

 

Prenova oziroma zamenjava informacijskih rešitev predstavlja potencialno možnost za izboljšanje delovanja podjetja. Praksa nas uči, da zgolj zamenjava IT podpore brez spremembe vedenja zaposlenih in bolj učinkovite organiziranosti ne prinaša pričakovanih učinkov. Lahko bi rekli, da nerešene probleme samo avtomatiziramo oziroma digitaliziramo. Agilno uvajanje informacijskih rešitev pomeni, da postopoma uvajamo majhne obvladljive sklope z minimalnim naborom funkcionalnosti tam, kjer lahko z uvedbo dosežemo največje učinke. Tipična področja so naročila produktov oziroma storitev, sprejemanje in reševanje reklamacij, avtomatizacija proizvodnih tehnologij, digitaliziranje planiranja in spremljanja proizvodnje, zagotavljanje kakovosti, vzpostavljanje transparentnega okolja za projektno delo, digitalizacija razvoja zaposlenih in posledično spreminjanje korporativne kulture, digitalizacija in procesiranje pošte ter uporaba socialnih omrežij.

 

Agilno delovanje se prične pri ljudeh in ga podpremo oziroma avtomatiziramo z ustrezno informacijsko tehnologijo. Uspešna digitalizacija poslovanja v veliki meri upošteva načela vitkosti in agilnega delovanja. Pri razvoju in uvajanju informacijskih tehnologij uvedimo samo tiste funkcionalnosti, ki jih dejansko potrebujemo, pri tem pa upoštevajmo principe agilnega delovanja. V kratkih obvladljivih ciklih dostavljajmo funkcionalnosti, ki imajo takojšnjo dodano vrednost za uporabnika oziroma naročnika.

 

Preverite vsebino odličnega poslovnega seminarja na katerem bodo poleg ostalega predstavljeni principi agilnega delovanja podjetja (agilna miselna naravnanost vodij, zavzetost in sodelovanje zaposlenih, prevzemanje odgovornosti in zavezanost k rezultatom, agilno načrtovanje in izvajanje nalog, matrična organiziranost) kot dobra podlaga za razvoj oziroma uvajanje pravih informacijskih rešitev. Agilnost ni odgovor na brezglavo reševanje problemov, ni nekontrolirano prilagajanje in spreminjanje, ni nadomestilo za procesno delovanje. Agilno delovanje zahteva natančno planiranje z vnaprej predvidenimi pričakovanji in viri na način iterativnega dostavljanja uporabnih rezultatov. To velja tudi za razvoj in uvajanje informacijskih rešitev.

Avtor:

Zoran Korenjak
Povejte naprej: