Razvoj (osebne) agilnosti kot bistvene kompetence za uspešno timsko delo

Vabljeni na novo praktično delavnico AGILNOST - ključna kompetenca za uspešno timsko delo.

 

 

Potreba po učinkovitem sodelovanju in preseganju silosnega delovanja je zaradi vedno večje količine dela in pomanjkanja časa vedno bolj prisotna. Odgovor na ta izziv je projektno delovanje ter vzpodbujanje sodelovanja in zavzetosti zaposlenih.

Poleg agilnosti so za uspešno sodelovanje dobrodošle še kompetence kot so motiviranje sodelavcev, komunikacija, čustvena inteligentnost, medosebna učinkovitost, samoiniciativnost, obvladovanje tveganj, upravljanje sprememb in usmerjenost na rezultate. Temelj učinkovitega delovanja celotnega kolektiva je prevzemanje odgovornosti vseh zaposlenih za skupne rezultate.

Človeška psiha je skladišče preteklih izkušenj. Shranjene so v obliki spominov, čustev in občutkov. Posameznik prijetne izkušnje z veseljem sprejme in jih kot takšne v polni meri tudi doživi. Neprijetnim izkušnjam se raje upira, z njimi povezana čustva in občutke potlači. Jih ne izživi v polni meri. Na takšen način izgublja energijo, ustvarja nepotrebno napetost, nelagodje in stres. To je lahko eden izmed glavnih vzrokov za neuspeh bodisi v privatnem življenju bodisi v poslovnem okolju. Potlačene, neizživete izkušnje, shranjene v nezavednem delu človeške psihe, povzročajo togost oziroma zakrčenost, ki jo je težko racionalno razumeti in še težje trajno odpraviti. Vpliva na vedenje posameznika, zavzetost za delo in sodelovanje. Rešitev je v opuščanju togosti in razvijanju agilnosti.

Razvijanje agilnosti pomeni ponovno prepoznavanje naravne potrebe po ustvarjanju in razvijanju osebnega potenciala. Tako prepoznamo vse omejitve, ki so bile ustvarjene in so še vedno prisotne, kot nekakšen spoj otroštva, izobraževanja in delovnih izkušenj v posamezniku. So mogočen razlog za pritoževanje, pogoste izgovore, za prisoten pretiran strah pred avtoriteto ali razmišljanje o težavah. Povzročajo različne načine aktivnega ali pasivnega destruktivnega vedenja, izogibanja odgovornosti ter slabega sodelovanja.

 

Učinkovit način za razvoj agilnosti je učenje skozi izkušnje, ker agilnost ni samo mentalna veščina. Razvijanje osebne agilnosti pomeni izboljševanje v prepoznavanju in opustitvi osebnih omejitev ter prevzemanje odgovornosti za lastno blaginjo in skupne rezultate. Zahteva odprto, difuzno in pošteno komunikacijo ter sodelovanje.

 

Vodje in ključni zaposleni se za razvoj osebne agilnosti zavzemajo predvsem zaradi:
• želje po novih izkušnjah in osvajanju novega znanja
• opuščanja togosti in povečanja sposobnosti prilagajanja na spremembe
• vzpodbujanja zavzetosti in sodelovanja v timih
• povečanja sposobnosti timskega sodelovanja v negotovih okoliščinah
• prepoznavanja in izražanja svoje ustvarjalnosti v timu
• osvajanja novih načinov za premagovanje ovir in soočanje z izzivi
• razvoja čustvene inteligence
• učenja pozitivnega in konstruktivnega načina razmišljanja
• odločnejšega zagovarjanja stališč
• ustvarjana jasne osebne in timske vizije
• razvijanja osebnega in timskega potenciala

Sodelovanje in zavzetost za skupne rezultate je del človeške narave. Že v otroški igri se pokaže potreba po sodelovanju, sprejemanju odločitev, kompromisov in dogovorov. Otroci se radi skupaj igrajo neglede na skupino oziroma razred v katerega so razporejeni. Kako ponovno obuditi otroško sodelovanje in zavzetost?

Več ...

Avtor članka:

Zoran Korenjak

 

Povejte naprej: