Terminološki kotiček

Številka

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network code on requirements for grid connection of generators

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje

Nadaljevanje iz prejšnje številke!

 

VERORDNUNG (EU) 2016/631 DER KOMMISSION vom 14. April 2016 zur Festlegung eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/631 оd 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu

 

Article 2 Definitions

Člen 2 Opredelitev pojmov

(55)

fast fault current

hitri okvarni tok

 

means a current injected by a power park module or HVDC system during and after a voltage deviation caused by an electrical fault with the aim of identifying a fault by network protection systems at the initial stage of the fault, supporting system voltage retention at a later stage of the fault and system voltage restoration after fault clearance;

pomeni tok, ki ga modul v proizvodnem polju ali visokonapetostni sistem prenosa z enosmernim tokom injicira med in po odstopanju napetosti, ki ga povzroči električna okvara, s ciljem, da zaščitni sistemi omrežja odkrijejo okvaro v začetni fazi, ter ki podpira ohranitev napetosti sistema v poznejši fazi okvare in vzpostavitev napetosti sistema na predhodno vrednost po odpravi okvare;

 

55. dynamische Blindstromstützung

bezeichnet einen von einer nichtsynchronen Stromerzeugungsanlage oder einem HGÜ-System während und nach einer durch einen elektrischen Fehler verursachten Spannungsabweichung eingespeisten Strom, der dazu dient, einen Fehler von Netzschutzsystemen im Anfangsstadium zu erkennen und die Aufrechterhaltung der Netzspannung in einem späteren Fehlerstadium sowie die Wiederherstellung der Netzspannung nach Fehlerbehebung zu unterstützen;

 

55. brza struja kvara

znači struja koju injektira modul elektroenergetskog parka ili ISVN sustav tijekom i nakon odstupanja napona koje prouzroči električni kvar kako bi sustavi za zaštitu mreže identificirali kvar u njegovoj početnoj fazi te kako bi se potpomoglo održavanje napona sustava u kasnijoj fazi kvara i ponovno uspostavljanje napona sustava nakon uklanjanja kvara;

(56)

power factor

faktor moči

 

means the ratio of the absolute value of active power to apparent power;

pomeni razmerje med absolutno vrednostjo delovne moči in navidezno močjo;

 

56. Leistungsfaktor

bezeichnet das Verhältnis des Betrags der Wirkleistung zur Scheinleistung;

 

56. faktor snage

znači omjer apsolutne vrijednosti djelatne snage i prividne snage;

 

Več si preberite v novi številki Elektrotehniške revije. Zagotovite si svoj izvod tukaj. 

Preberite več o reviji >>


V Elektrotehniški reviji so redno objavljene vedno nove strokovne vsebine na tem področju.

Bodite na tekočem tudi vi in si hkrati zagotovite obilo ugodnosti tudi na strokovnih usposabljanji - celoletna naročnina na Elektrotehniško revijo znaša le 29,70 €, naročniki pa lahko izkoristite 20 % popust za vsa strokovna usposabljanja skozi celo leto in prihranite tudi do 50€ na posamezno usposabljanje! Več ...

Vsi novi naročniki, ki se boste do 12. marca 2018 odločili za naročilo revije v letu 2018, boste naročnino sklenili z 10 % popustom, poleg darila pa boste brezplačno prejeli še zadnjo številko. Postanite naročnik tudi vi in tako boste deležni še vseh dodatnih ugodnosti!

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 3/2017  tukaj

 

Aktualno

Tehnične zahteve za samooskrbo z električno energijo in novi standardi za obratovanje

NOVI slovenski standard SIST HD 60364-6:2016

Novi GRADBENI ZAKON

Povejte naprej: