Tehnično-ekonomska analiza upravičenosti investicije v izgradnjo sončne elektrarne

Vsem investitorjem in že obstoječim lastnikom sončnih elektrarn priporočamo strokovno usposabljanje o ekonomiki, izračunu povrnitve investicije, donosnosti, učinkovitosti in varnosti obratovanja. Podrobnejše informacije in aktualen termin najdete tukaj.

 

Članek obravnava upravičenost investicije v izgradnjo sončne elektrarne v Sloveniji. Investicije v sončne elektrarne lahko razdelimo na tehnični in ekonomski del. Pri obravnavi tehničnega dela investicije so vhodni parametri jakost sončnega sevanja, naklonski in azimutni kot sončnih modulov ter izkoristek sončne elektrarne, medtem ko sta izhodna parametra moč in proizvedena električna energija. Pri obravnavi ekonomskega dela investicije se na podlagi tehničnega dela, investicijskega vložka in obratovalnih stroškov s pomočjo meril za ocenjevanje izvede analiza upravičenosti investicije pri različnih odkupnih cenah električne energije.

Sistem subvencij in državnih podpor za proizvodne enote, ki uporabljajo obnovljive vire energije (OVE) ter soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE), je privedel do vključitve mnogih razpršenih virov v elektroenergetsko omrežje. V predlogu Nacionalnega energetskega programa (NEP) Republike Slovenije za obdobje 2010–2030 sta predvideni nadomeščanje zastarelih in okolju nesprejemljivih termoelektrarn z novimi viri in povečanje deleža proizvodnje iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom, kar hkrati tudi zagotavlja bolj razpršeno proizvodnjo električne energije [1]. Pri tem največji delež razpršenih virov prispevajo sončne elektrarne. Tako članek predstavlja tehnično-ekonomsko analizo upravičenosti investicije v izgradnjo sončne elektrarne glede na spremembo mehanizma podpor OVE in SPTE za proizvodnjo električne energije. Za spremembo mehanizma podpor OVE in SPTE je v Sloveniji odgovorna Agencija za energijo, ki je na podlagi 373. člena Energetskega zakona (EZ-1) obvezana vsako leto objaviti javni poziv investitorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE v podporno shemo [2]. Na podlagi tehničnih podatkov sončne elektrarne smo analizirali upravičenost investicije v izgradnjo sončne elektrarne pri dveh različnih odkupnih cenah električne energije. Rezultati analize kažejo, da je investicija v izgradnjo sončne elektrarne smiselna, vendar na upravičenost investicije močno vplivata jakost sončnega sevanja in odkupna cena električne energije.

 

Več si preberite v novi številki Elektrotehniške revije. Zagotovite si svoj izvod tukaj. 

Preberite več o reviji >>


V Elektrotehniški reviji so redno objavljene vedno nove strokovne vsebine na tem področju.

Bodite na tekočem tudi vi in si hkrati zagotovite obilo ugodnosti tudi na strokovnih usposabljanji - celoletna naročnina na Elektrotehniško revijo znaša le 29,70 €, naročniki pa lahko izkoristite 20 % popust za vsa strokovna usposabljanja skozi celo leto in prihranite tudi do 50€ na posamezno usposabljanje! Več ...

Vsi novi naročniki, ki se boste do 12. marca 2018 odločili za naročilo revije v letu 2018, boste naročnino sklenili z 10 % popustom, poleg darila pa boste brezplačno prejeli še zadnjo številko. Postanite naročnik tudi vi in tako boste deležni še vseh dodatnih ugodnosti!

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 3/2017  tukaj

 

Aktualno

Tehnične zahteve za samooskrbo z električno energijo in novi standardi za obratovanje

NOVI slovenski standard SIST HD 60364-6:2016

Novi GRADBENI ZAKON

Avtorja

Klemen Sredenšek in Sebastijan Seme

Povejte naprej: