Učinkovita priprava "Business Case" študije

Ne spreglejte naše odlične praktične delavnice »Business Case Study«. Več o delavnici si preberite tukaj.

 

Priprava dobre študije zahteva poznavanje metodologij, ki omogočajo strukturiran pristop od poenotenja vizije poslovnega modela do postopnega razvoja. Študija ni statična kategorija in zahteva vključitev vrste deležnikov, ki lahko močno vplivajo na vrednotenje različnih scenarijev koristi in stroškov. Na donosnost in časovnico realizacije pa vpliva vrsta vhodnih parametrov.

Priprave Business Case študije se moramo lotiti sistematično in upoštevati vse dejavnike tveganja in pričakovanja vseh vključenih.

 

Večina se ob pripravi sprašuje: 

 • kako hitro in učinkovito uskladiti Business Case študijo za nov izdelek ali poslovni model,
 • kako financirati nov razvoj izdelka,
 • kako se odzvati, ko v ekipi pride do različnih mnenj glede izbire najboljše poti do pričakovanega rezultata,
 • kako se odzvati, ko vam očitajo, da so predpostavke, vključene v dokumentacijo, nerealne,
 • kako veste ali vaša ekipa zares v celoti stoji za postavljenim načrtom,
 • kako in kje iskati potencialne koristi,
 • kako izbrati učinkovito metodologijo, ki vam omogoča, da razmislite o naboru vseh možnih koristi,
 • kako zajeti vse spremembe bodočih stroškov,
 • kakšen je postopek validacije koristi in stroškov,
 • koliko in katere elemente je dejansko potrebno obvladovati,
 • kako izvajati »kaj-če« analize,
 • kako ovrednotiti tveganja,
 • kako spremljati uspešnost realizacije na transparenten način,
 • kako obvladovati konflikte med različnimi interesi,
 • smo razmislili o vseh možnih alternativah, …

 

Dobra »Buisness case « študija prepriča že ob prvem branju.

Vse odgovore na zgoraj navedena vprašanja in še mnogo več, boste dobili na naši odlični praktični delavnici »Business Case Study«. Udeleženci boste spoznali metodologije dela in vse korake k učinkoviti pripravi projektnega poslovnega načrta. Več o delavnici si preberite tukaj.

Povejte naprej: