Novosti v standardizaciji in praksi pri preverjanju učinkovitosti in varnosti sončnih elektrarn

Novosti v standardizaciji in praksi pri preverjanju učinkovitosti in varnosti sončnih elektrarn:

  • preskus je poleg minimalnih zahtev uvedel še dodatne preskuse, ki zagotavljajo večjo zanesljivost delovanja sončne elektrarne,
  • popolnoma nov je preskus z I-V krivuljo, ki posname učinkovitost sončne elektrarne in izmeri polnilni faktor niza. S tem preskusom se lahko ugotavlja poškodovane celice, module, lokalna osenčenja, zamenjava modulov, uničene premostitvene diode, prisotnost vzporednih upornosti na celicah, modulih ali nizih, stanje zapornih diod …
  • novi so preskusi napetosti proti zemlji, preskus zapornih diod, preskus mokre izolacije, ocena osenčenosti, IR meritev modulov, preskus polaritete…

 

Preverjanje učinkovitosti in varnosti fotonapetostnih sistemov poteka zelo podobno preverjanju »običajne« električne inštalacije. Razlikujeta se le pri tem, da je pri preverjanju »običajne« električne inštalacije  začetek na vhodu inštalacije (običajno števec ali glavna varovalka), pri sončni elektrarni pa se enosmerna energija proizvaja v polju nizov in PV panelov in »teče« preko razsmernika naprej kot izmenični tok v energetsko omrežje oziroma neposredno na porabnike. Preverjanje enosmernega dela pokriva nov, posodobljen in razširjen standard SIST EN 62446:2016, izmeničnega (za razsmernikom) pa obravnava že dokaj (tudi letos prenovljen) poznani standard SIST HD 60364-6:2016-Preverjanje.

 

 

Tehnična smernica TSG-N-002:2013 navede med referenčnimi standardi že omenjena standarda SIST EN 62446:2016 in najnovejši standard IEC 62548:2016 – PV polja, zahteve za načrtovanje, v točki 10.3.7 navede med posebnimi električnimi inštalacijami sončne elektrarne »natančnejše zahteve za izvedbo, priključevanje in preverjanje podajajo ustrezni standardi, ki niso v nasprotju s to tehnično smernico«, v točki 0.2.3.5 je navedena »Smernica SZPV 512 Požarna varnost sončnih elektrarn«.

 

 

Preverjanje učinkovitosti in varnosti fotonapetostnih sistemov je pomemno, ker je pri izvedbi PV sistemov pogosto zaznati opuščanje uporabe oziroma namestitve zaščitnih elementov, ki sicer ne doprinesejo skoraj nič k učinkovitosti sončne elektrarne. Pogosti požari in poškodbe PV sistemov pa kažejo na opuščanje ali nepravilno izvedbo, ki je dobro predvidena v novem standardu IEC 62446:2016 in uvede uporabo ter prakso vedno več uporabljanih »izmeničnih mikro modulov«, merjenje učinkovitosti PV elektrarne s pomočjo snemanja I-V krivulje polnjenja. Korektno so izvedena prva in periodična preverjanja učinkovitosti sončnih elektrarn in so osnovni pogoj za njihovo pravilno in varno dolgoletno obratovanje.

 

 

Kdo izvaja preverjanje učinkovitosti in varnosti sončnih elektrarn?
Vsak, ki izvaja ali zna pregledovati – preverjati varnost NN električnih inštalacij v smislu 11. poglavja Tehnične smernice TSG-N-002:2013. V skladu s Tehnično smernico je za izvajalca preverjanja referenčni slovenski standard SIST HD 60364-6:2016 – Preverjanje.

 

Še več informacij glede ekonomike, učinkovitosti, pričakovanih donosov, načrtovanju in preverjanju varnosti delovanja boste spoznali na  strokovnem seminarju SAMOOSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO – nova zakonodaja in novi tehnični pogoji za priključitev naprav za poslovne objekte, eno ali večstanovanjske zgradbe in skupinsko samooskrbo. Opis in program seminarjaboste našli tukaj.

 

V Elektrotehniški reviji so redno objavljene vedno nove strokovne vsebine na tem področju.

Bodite na tekočem tudi vi in si hkrati zagotovite obilo ugodnosti tudi na strokovnih usposabljanjih.

 

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 2/2017  tukaj

 


Ne spreglejte pa tudi uporabnega priročnika FOTONAPETOSTNI SISTEMI - obratovanje in vzdrževanje, druge, obširnejše izdaje. Ta vsebuje povsem nova ali dopolnjena poglavja, dobršen del druge izdaje pa je namenjen novimi izdelkom in težavam, ki se pojavljajo v praksi pri obratovanju in vzdrževanju sončnih elektrarn. Več o priročniku si preberite tukaj.

 

 

 

Avtorja

Andrej Zorec, Andrej Kos
Povejte naprej: