Polnilne postaje za električna vozila

Današnji izzivi in pogled v prihodnost

Ne spreglejte praktične delavnice: POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje. Več informacij najdete tukaj.

Za dostop do celotnega strokovnega članka naročite Elektrotehniško revijo tukaj.

Preberite več o reviji >>

Uvod

Število električnih avtomobilov v Evropi in Sloveniji vztrajno raste. To posledično terja razvoj in gradnjo celotne napajalne infrastrukture, od distribucijskega omrežja do postavitve električnih polnilnih postaj.

Že leta 2014 smo ugotavljali , da bo za zanesljivo in množično uporabo električnih vozil treba čim hitreje zgraditi ustrezno polnilno infrastrukturo. Z akcijskimi načrti na področju obnovljivih virov energije je bilo predvideno uvajanje novih energentov s poudarkom na uvajanju električnih vozil in zagotavljanju polnilne infrastrukture za električna vozila. V nacionalnem energetskem programu 2010–2020 je bilo predvidenih več kot 1000 javnih polnilnih mest za električna akumulatorska vozila do leta 2015 in več kot 3000 do leta 2020.

In kje smo pri gradnji polnilne infrastrukture danes?

Polnilna infrastruktura v Sloveniji danes in jutri

V Sloveniji je bilo konec leta 2016 na voljo več kot 474 polnilnih postaj za električna vozila, postavljeni so tudi trije Tesla Superchargerji (TSC): hotel Mons Ljubljana, Petrol BS Kozina in BS Petrol Maribor. Večino polnilnih postaj so postavila podjetja za distribucijo električne energije (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Gorenjska, Elektro Celje), Holding Slovenskih elektrarn skupaj z DEM, Petrol, E prihodnost, Avant car ter v zadnjem času tudi občine.

Podjetje Avant car je v letu 2016 v Ljubljani zagnalo projekt 100-odstotno električnega car sharinga »Avant2Go« in ga konec leta razširilo tudi na Mursko Soboto. Projekt so uporabniki odlično sprejeli, saj predstavlja alternativo klasičnemu lastništvu vozila ter zmanjšuje potrebe po parkirnih mestih, zmanjšuje gostoto prometa in zastoje ter zmanjšuje škodljive izpuste toplogrednih plinov in hrupa.

Prav tako je bil lani objavljen javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila na zavarovanih območjih Natura 2000, ki se v letošnjem letu že uresničuje. Tako lahko pričakujemo, da bo do konca leta zgrajenih veliko novih polnilnih postaj za električna vozila na območjih slovenskih občin.

V prvi polovici leta 2017 Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pripravlja javne razpise, ki jih financira kohezijski sklad v sklopu 4. prednostne osi. Spodbujanju prehoda na nizkoogljično gospodarstvo je namenjen javni razpis za sofinanciranje nakupa pametnih polnilnih postaj. Predvideno je sofinanciranje 630 javnih pametnih polnilnih postaj in 3150 zasebnih pametnih polnilnih postaj, za kar sta predvidena 2 milijona evrov nepovratnih sredstev v prihodnjih štirih letih.

V smislu upoštevanja zadnjega stanja tehnike na področju električne mobilnosti bo v prihodnje izdelanih veliko novih projektnih rešitev in izvedene številne pametne polnilne postaje za električna vozila. To pomeni dodatna izobraževanja in delo za projektante, izvajalce, nadzornike, vzdrževalce in investitorje pri načrtovanju, vzdrževanju, preverjanju in upravljanju delovanja ter preverjanju varnosti teh polnilnih postaj, tako za običajna polnilna mesta kot tudi za polnilna mesta z visoko močjo,3 za napajanje električnih vozil z izmeničnim tokom in tudi z enosmernim.


V Elektrotehniški reviji so redno objavljene vedno nove strokovne vsebine na tem področju.

Bodite na tekočem tudi vi in si hkrati zagotovite obilo ugodnosti tudi na strokovnih usposabljanjih.

 

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 1/2017  tukaj


Ne spreglejte pa tudi uporabnega priročnika FOTONAPETOSTNI SISTEMI - obratovanje in vzdrževanje, druge, obširnejše izdaje. Ta vsebuje povsem nova ali dopolnjena poglavja, dobršen del druge izdaje pa je namenjen novimi izdelkom in težavam, ki se pojavljajo v praksi pri obratovanju in vzdrževanju sončnih elektrarn. Več o priročniku si preberite tukaj.

 

 

 

 

Avtor

Andrej Zorec

Povejte naprej: