Podporne sheme za fotovoltaiko

Uvod

Fotovoltaika (PV) kot tehnološka panoga je v zadnjih dveh desetletjih doživela hiter razvoj in izredno rast trga. Poleg velikega vlaganja v razvoj tehnologije je bila, podobno kot vsaka druga nova tehnologija, deležna številnih finančnih spodbud za vzpostavitev in vzdrževanje trga. S hitro rastjo fotovoltaične industrije, predvsem v Aziji, so se cene fotonapetostnih sistemov v zadnjih petih letih močno znižale. Velik in hiter padec cen je po eni strani povzročil propad številnih podjetij, po drugi strani pa pripeljal trg do te meje, da finančne spodbude skoraj niso več potrebne. Na globalni ravni fotovoltaična industrija še vedno beleži več kot 20-odstotno letno rast [1]. V državah z visoko ceno električne energije je elektrika iz sonca že postala najcenejši vir električne energije.

 

Fotovoltaika je edini vir električne energije, ki omogoča, da skoraj vsak odjemalec električne energije postane tudi njen proizvajalec. To pa se lahko ekonomsko upravičeno zgodi le, če je cena električne energije iz sončne elektrarne nižja od cene električne energije, ki jo uporabnik kupi iz omrežja.


Finančne podpore za fotovoltaiko

Finančne podpore za fotovoltaiko so vse tiste podpore, ki spodbujajo investicije v sončne elektrarne. Potrebne so, dokler proizvodna cena električne energije iz sončnih elektrarn ne postane konkurenčna ceni električne energije iz ostalih (predvsem konvencionalnih) virov energije. Poznamo več vrst podpor, od direktnih (nepovratna sredstva, subvencionirana cena električne energije), ki neposredno vplivajo na višino investicije in delovanje sončne elektrarne, do tistih, ki vplivajo na prodajo in nakup električne energije (zeleni certifikati) ter posredno vplivajo na razmah obnovljivih virov energije. Podporne sheme se razlikujejo od države do države, lahko pa tudi med posameznimi regijami znotraj držav. V preglednici 1 so zbrane tipične finančne podpore za fotovoltaiko.

 

Preglednica 1: Finančne podpore za fotovoltaiko

Podpora

Vrsta podpore

Obdobje

Vir sredstev/plačnik

Nepovratna sredstva

Podpora investiciji

Enkratno

Skladi/spodbujanje obnovljivih virov energije

Kredit

Podpora investiciji

Enkratno

Skladi/spodbujanje obnovljivih virov energije

Davčne olajšave

Podpora investiciji

Enkratno

Država

Sistem zagotovljenih odkupnih cen

(Feed-in-tariff – FiT)

Podpora prodajni ceni električne energije

Navadno

10 do 20 let

Vsi plačniki električne energije

Razpisi

Podpora investiciji/podpora prodajni ceni električne energije

Enkratno/določeno časovno obdobje

 

Neto obračun

Blagovna menjava električne energije

Neomejeno

Distributer električne energije/država/vsi plačniki električne energije

Zeleni certifikati

Prodaja certifikatov, izdanih za vsako kilovat uro proizvedene električne energije

Neomejeno

Energetsko potratna industrija

 

Prve tri finančne podpore vplivajo neposredno na višino investicije v sončno elektrarno. Njihovega vpliva odjemalci električne energije ne čutijo neposredno. Sredstva navadno preko skladov in drugih mehanizmov zagotovi država. V Evropi lahko sredstva prispeva tudi Evropska unija v okviru spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije. Te finančne spodbude so enkratne. Njihova višina je določena vsakokratno glede na stanje trga oziroma sprejete smernice razvoja obnovljivih virov energije v državi.

 

Za dostop do celotnega strokovnega članka naročite Elektrotehniško revijo tukaj. 

Preberite več o reviji >>


V Elektrotehniški reviji so redno objavljene vedno nove strokovne vsebine na tem področju.

Bodite na tekočem tudi vi in si hkrati zagotovite obilo ugodnosti tudi na strokovnih usposabljanjih.

 

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 1/2017  tukaj

 

Ne spreglejte pa tudi uporabnega priročnika FOTONAPETOSTNI SISTEMI - obratovanje in vzdrževanje, druge, obširnejše izdaje. Ta vsebuje povsem nova ali dopolnjena poglavja, dobršen del druge izdaje pa je namenjen novimi izdelkom in težavam, ki se pojavljajo v praksi pri obratovanju in vzdrževanju sončnih elektrarn. Več o priročniku si preberite tukaj.


Avtorja

Kristijan Brecl, Marko Topič

 

Praktična usposabljanja: 

Brezplačni izobraževalni dogodek: Učinkovito energetsko upravljanje javnih zgradb

Sofinanciranje gradnje malih VETRNIH in HIDRO elektrarn

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov

Izvajanje ukrepov UČINKOVITE RABE ENERGIJE s pomočjo pogodbeništva in subvencij

Izvajanje preverjanja (meritev) UČINKOVITOSTI in varnosti SONČNIH ELEKTRARN v skladu z novim standardom SIST EN 62446:2016

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita


Morda bi vas zanimalo tudi:

Knjige

FOTONAPETOSTNI SISTEMI - Obratovanje in vzdrževanje

Energetiki današnjega časa o energetski učinkovitosti

Pametna omrežja – iz teorije v prakso

Daljinska energetika od Danske do Romunije

Revije

Elektrotehniška revija

Članki

Učinkovito energetsko upravljanje javnih zgradb

Hranilniki energije – energija vedno in povsod

Izvajanje in vodenje energetskih pregledov

Učinkovita energetska prenova stavb

Več o tej tematiki

Izvajanje preverjanja - meritev električnih inštalacij v praksi

Morda bi vas zanimalo

Električne inštalacije v skladu z zakonodajo in slovenskimi standardi - načrtovanje, izvajanje in preverjanja
Povejte naprej: