Nizkonapetostna direktiva in ocena tveganja

Uvod

Za zagotovitev vseevropske uskladitve niza bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev za izdelke, dane na trg, je evropska zakonodaja v elektrotehničnem sektorju zelo pomembna. Nizkonapetostna direktiva zajema vsa zdravstvena in varnostna tveganja, povezana z električno opremo, namenjeno za uporabo z napetostjo med 50 in 1.000 V izmenične napetosti in med 75 in 1.500 V enosmerne napetosti. Ti dve napetostni območji se nanašata na napetost, s katero se naprava napaja, in na napetost, ki jo naprava proizvaja, ne pa na napetost, ki se lahko pojavi v sami napravi.

 

Ugotavljanje skladnosti

Za razliko od prejšnje Nizkonapetostne direktive 2006/95/ES (ki je bila v slovensko zakonodajo prenesena s Pravilnikom o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, Uradni list RS, št. 27/04, 17/11 – ZTZPUS-1 in 71/11) je Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (v slovensko zakonodajo je prenesena s Pravilnikom o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, Uradni list RS, št. 39/2016), usklajena z novim zakonodajnim okvirjem.

 

V poglavju III nove direktive (pravilnika) so opisani različni načini ugotavljanja skladnosti:

  • domneva o skladnosti električne opreme na podlagi harmoniziranih standardov,

Skladnost se ugotavlja po harmoniziranih standardih, objavljenih v seznamu harmoniziranih standardov za električno opremo na spletnih straneh ministrstva.

  • domneva o skladnosti električne opreme na podlagi mednarodnih standardov,

Če harmonizirani standardi še niso objavljeni, se skladnost ugotavlja po mednarodnih standardih, ki jih je ministrstvo objavilo na svojih spletnih straneh.

  • domneva o skladnosti električne opreme na podlagi nacionalnih standardov.

Če harmonizirani in mednarodni standardi še niso objavljeni, se skladnost lahko ugotavlja po standardih, veljavnih v državah, kjer je bila električna oprema proizvedena, le, če je varnostna raven teh standardov enakovredna ravni v Republiki Sloveniji.

 

Za ugotavljanje skladnosti z zahtevami Nizkonapetostne direktive je določen modul A (Sklep št. 768/2008/ES), ki je podrobneje opisan v Prilogi III direktive. V ta modul ni vključen priglašeni organ (tretja stranka) pri ugotavljanju skladnosti in proizvajalec mora sam prevzeti obveznosti ugotavljanja skladnosti. S tem modulom se zahteva tehnična dokumentacija, ki vključuje tudi primerno analizo in oceno tveganja.

Za dostop do celotnega strokovnega članka naročite Elektrotehniško revijo tukaj.

Preberite več o reviji >>

 

 

V Elektrotehniški reviji so redno objavljene vedno nove strokovne vsebine na tem področju.
Bodite na tekočem tudi vi in si hkrati zagotovite obilo ugodnosti tudi na strokovnih usposabljanjih.Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 1/2017 tukaj.

 

Avtor

Robi Jakob
Povejte naprej: