Tehniška matematika (9. del)

Delo in energija

Delo A in energija W sta v fiziki dva pojma, ki imata za tehnika enak ali vsaj podoben pomen. V fiziki je delo definirano kot premagovanje sile na določeni poti            

 

Enota za delo je 1 J (joule) = 1 Nm. Torej, delo 1 J opravimo, ko premagujemo silo 1 N na poti 1 m. Ker se delo in energija v tehniki bistveno ne razlikujeta, bomo delo definirali kot mehansko energijo            

 

Sila in pot sta vektorja, delo pa skalar, zato moramo enačbo za delo zapisati s skalarnim produktom            

 

kjer je  kot, ki ga oklepata vektorja sile in poti. Tako ima delo največjo vrednost, kadar imata vektorja sile in poti enako smer in isto usmerjenost.

 

Opravljeno delo se lahko opravi tudi na račun ene od energij, saj se lahko spremeni tudi v drugo obliko energije. V bistvu se vse energije delijo v dve glavni skupini:

a) Potencialno energijo ima telo ali snov zaradi vsiljenega stanja. Če smo telo z maso m dvignili za višino h, smo pri tem premagovali silo teže  na poti h, pri tem je telo pridobilo potencialno energijo            

 

Čeprav samo tej vrsti potencialne energije dajemo oznako potencialna, sta v svojem bistvu potencialni energiji tudi energija, nakopičena v napeti vzmeti (elastična energija), in energija, nakopičena v elektrostatičnem polju (v električno napetem izolatorju).  

 

Za dostop do celotnega strokovnega članka naročite Elektrotehniško revijo tukaj. 

Preberite več o reviji >>


V Elektrotehniški reviji so redno objavljene vedno nove strokovne vsebine.

Bodite na tekočem tudi vi!

 

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 3/2016  tukaj

 


Avtorji

prof. dr. Tine Zorič, doc. dr. Peter Kitak in mag. Gordana Radić

 

Praktična usposabljanja: 

Meritve (preskušanje in preverjanje varnosti) električne opreme

Izvajanje preverjanja - meritev električnih inštalacij in ozemljitvene upornosti v praksi

Izvajanje meritev varnosti električne opreme strojev in naprav

Izvajanje preverjanja (meritev) varnosti SONČNIH ELEKTRARN v skladu z novim standardom SIST HD 60364-6:2016

Lastna MALA ELEKTRARNA vam zniža stroške za električno energijo za vsaj 50 %


Morda bi vas zanimalo tudi:

Knjige
Električne meritve

Elektrotehniški priročnik

Mehatronika

Elektrotehnika v mehatroniki

FOTONAPETOSTNI SISTEMI - obratovanje in vzdrževanje

Elektrotehnika v mehatroniki - Delovna knjiga


Revija
Elektrotehniška revija

Povejte naprej: