S sončnimi elektrarnami do samooskrbe z električno energijo

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru izpolnjuje svoje primarno poslanstvo pri izobraževanju kadrov s področja energetike ter v okviru prostorov Inštituta za energetiko spodbuja njihovo raziskovalno dejavnost s poudarkom na raziskovalni odličnosti, inovacijah, patentih ... Na ta način v obliki aplikativnih projektov skrbi za prenos raziskovalnih dosežkov v gospodarstvo. Temeljni namen raziskovanja na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru je kreiranje novega znanja s področja energetike, ki je uporabno za gospodarstvo, s poudarkom na ohranjanju konkurenčnosti v podjetjih, trajnostnem razvoju ter razvoju novih izdelkov, procesov in storitev.

 

Energetika kot multidisciplinarna tehniška veda združuje področja elektrotehnike, strojništva, jedrske energetike, računalništva, ekonomije in prava. Raziskovalna dejavnost na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru je usmerjena zlasti v čim učinkovitejšo pretvorbo energij in njihov učinkovit prenos. V tak spekter raziskovalne dejavnosti so vključeni vsi energetski viri, zelo velik poudarek je dan raziskavam izrabe obnovljivih in konvencionalnih virov energij. Tako Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru (FE UM) prioritetno, celovito in zaključeno znanstveno-raziskovalno deluje na področju: termoenergetike, hidroenergetike, jedrske energetike, obnovljivih virov in alternativne energetike.

 

Z vzpostavitvijo infrastrukture v okviru projekta »Inštitut za energetiko FE UM – 2. faza«, slika 1, so dani pogoji za uspešno delo vseh laboratorijev (Laboratorij za aero in hidro energetske tehnologije, Laboratorij za aplikativno elektrotehniko, Laboratorij za ekologijo in varstvo okolja, Laboratorij za električne stroje in pogone, Laboratorij za energetske pretvorbe, Laboratorij za energetski management in inženiring, Laboratorij za jedrsko energetiko, Laboratorij za termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologije, Laboratorij CADER), ki delujejo v okviru fakultete.

 

Za dostop do celotnega strokovnega članka naročite Elektrotehniško revijo tukaj. 
Preberite več o reviji >>


V Elektrotehniški reviji so redno objavljene vedno nove strokovne vsebine.

Bodite na tekočem tudi vi!

 

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 3/2016  tukaj

 


Avtorji

doc. dr. Sebastijan Seme, izr. prof. dr. Bojan Štumberger in izr. prof. dr. Miralem Hadžiselimović

 

Praktična usposabljanja: 

Lastna MALA ELEKTRARNA vam zniža stroške za električno energijo za vsaj 50 %

Izvajanje ukrepov UČINKOVITE RABE ENERGIJE s pomočjo pogodbeništva in subvencij

Izvajanje preverjanja (meritev) varnosti SONČNIH ELEKTRARN v skladu z novim standardom SIST HD 60364-6:2016

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE - zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov


Morda bi vas zanimalo tudi:

Knjige

FOTONAPETOSTNI SISTEMI - obratovanje in vzdrževanje - zadnji izvodi!

Elektrotehniški priročnik

Mehatronika

Elektrotehnika v mehatroniki - Delovna knjiga


Revija
Elektrotehniška revija

Povejte naprej: