EZS Glosar - glosar elektrotehniškega izrazja

Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) se je v začetku leta 2016 odločila, da na področju terminologije naredi dodaten korak, ki bo pripomogel k čim ustreznejši in poenoteni rabi tehniških izrazov tako na strokovnem kot na praktičnem področju.

 

 

 

EZS Glosar je slovar tehniškega besedja, ki se je razvijal in nadgrajeval več let. Kdo bi si pred toliko let mislil, da bodo izrazi, ki jih je začel zbirati in v kartotečnem sistemu voditi prof. dr. France Mlakar, osnova za EZS Glosar. Po smrti F. Mlakarja je z zbiranjem, prevajanjem in vodenjem nadaljeval Jože Unk. Jože Unk vodi osebni slovar v wordovem dokumentu, ki pa je zaradi količine izrazov prerasel enostavno vodenje v tej obliki – pa tudi ni javno dostopen. Zaradi potreb po enostavnejšem in hitrejšem dostopanju do čim bolj ažurne različice omenjenega glosarja se je EZS odločil, da ta slovar v obliki glosarja prenese na splet in s tem omogoči dostop tudi širši publiki. Glosar je od septembra 2016 naprej dostopen na spletnem naslovu http://www.eglosar.si/ in je v začetku oktobra obsegal že več kot 10.500 slovenskih izrazov. 

 

Za dostop do celotnega strokovnega članka naročite Elektrotehniško revijo tukaj. 

Preberite več o reviji >>


V Elektrotehniški reviji so redno objavljene vedno nove strokovne vsebine.

Bodite na tekočem tudi vi!

 

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 3/2016  tukaj

 


Avtorica

Katarina Seliger

 

Praktična usposabljanja: 

Meritve (preskušanje in preverjanje varnosti) električne opreme

Izvajanje preverjanja - meritev električnih inštalacij in ozemljitvene upornosti v praksi

Izvajanje meritev varnosti električne opreme strojev in naprav

Izvajanje preverjanja (meritev) varnosti SONČNIH ELEKTRARN v skladu z novim standardom SIST HD 60364-6:2016

Lastna MALA ELEKTRARNA vam zniža stroške za električno energijo za vsaj 50 %


Morda bi vas zanimalo tudi:

Knjige
Električne meritve

Elektrotehniški priročnik

Mehatronika

Elektrotehnika v mehatroniki

FOTONAPETOSTNI SISTEMI - obratovanje in vzdrževanje

Elektrotehnika v mehatroniki - Delovna knjiga


Revija
Elektrotehniška revija

Več o tej tematiki

Izvajanje preverjanja - meritev električnih inštalacij v praksi

Morda bi vas zanimalo

Električne inštalacije v skladu z zakonodajo in slovenskimi standardi - načrtovanje, izvajanje in preverjanja
Povejte naprej: