Tehniška matematika (7. del)

Fizikalne veličine in enote

 

Fizikalne veličine

V predhodnih številkah smo nekatere matematične postopke ponazorili s praktičnimi zgledi in se tako že srečali z nekaterimi fizikalnimi veličinami kot so sila F, pot s, tok I, delo A itd. Preden preidemo na uporabo matematičnih postopkov v reševanju tehniških problemov, bomo pojem fizikalna veličina razložili malo podrobneje.

 

Vse fizikalne veličine najbolj splošno delimo v dve veliki skupini:

  • v veličine, ki veljajo za celoten obravnavani prostor. Tem pravimo makroskopske ali integralne veličine;
  • v veličine, ki opredeljujejo fizikalni pojav v neki točki obravnavanega prostora. Pravimo jim mikroskopske ali diferencialne veličine. To so integralne veličine na enoto poti, ploskve ali prostornine.

Primeri:

  • Integralna veličina na enoto poti bo pogosto imenovana jakost, integralna veličina na enoto ploskve površinska gostota in integralna veličina na enoto prostornine prostorninska gostota.
  • Diferencialna veličina, ki podaja spremembo integralne veličine po enoti poti, je praviloma odvisna od smeri poti, zato je to vektorska veličina.
  • Diferencialna veličina, ki podaja spremembo integralne veličine po enoti ploskve, je praviloma odvisna od usmerjenosti ploskve, zato je to vektorska veličina.
  • Diferencialna veličina, ki podaja spremembo integralne veličine po enoti prostornine, je praviloma odvisna le od velikosti prostornine, zato je to skalarna veličina.

 

Prostor, v katerem se odvija fizikalni pojav, vedno izpolnjuje določena snov. Tu razlikujemo ...

 

Za dostop do celotnega strokovnega članka naročite Elektrotehniško revijo tukaj. 
Več o reviji si lahko preberete tukaj.V Elektrotehniški reviji redno objavljamo vse nove predpise in standarde.
Bodite na tekočem tudi vi!

 


Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 1 /2016
tukaj. 


 


Avtorji

Prof. dr. Tine Zorič
Doc. dr. Peter Kitak
Mag. Gordana Radić

 

 

Morda bi vas zanimalo tudi:

Knjige
Električne meritve

Elektrotehniški priročnik

Mehatronika
Elektrotehnika v mehatroniki

FOTONAPETOSTNI SISTEMI - obratovanje in vzdrževanje
Elektrotehnika v mehatroniki - Delovna knjiga


Revija
Elektrotehniška revija

 
Povejte naprej: