Prenovljeni tehnični predpisi po novem zakonodajnem okviru NLF 2008

Prispevek obravnava zakonodajo EU (in RS) za proizvode (s poudarkom na električni in elektronski opremi, tudi radijski opremi, strojih …) glede na že veljavne spremembe oziroma prenovitev te zakonodaje po t. i. novem zakonodajnem okviru (NLF). Predstavljene so bistvene spremembe, ki so jih prinesle prenovljene direktive EU za vrsto proizvodov, in sicer pri zagotavljanju obvezne tehnične dokumentacije v fazi načrtovanja proizvodov (in znotraj nje ocene tveganja, preskušanj …) in zagotavljanju skladnosti v serijski proizvodnji, kot to vse sicer določajo načela zakonodaje novega pristopa iz leta 1985 in uvedba harmoniziranih standardov ob določitvi vloge t. i. priglašenih organov. Opozarja na novosti v zahtevah za označevanje proizvodov, zagotavljanju (enotne) izjave EU o skladnosti (tudi v slovenskem jeziku). Namen prispevka je tudi opozoriti na vse več predpisov glede okoljsko primerne zasnove za proizvode, ki rabijo energijo, in predpise z drugih področij, povezanih z varovanjem okolja …


Za dostop do celotnega strokovnega članka naročite Elektrotehniško revijo
 tukaj. 
Preberite več o reviji tukaj >>


V Elektrotehniški reviji redno objavljamo vse nove predpise in standarde.
Bodite na tekočem tudi vi!

 

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 2/2016  tukaj. Avtor

Janez DULC, univ. dipl. inženir strojništva

 

 

Strokovni seminar: 

Vse o pogodbah, zakonodaji in drugih pravilih pri VZDRŽEVANJU in GRADNJI objektov

Izvajanje ukrepov UČINKOVITE RABE ENERGIJE s pomočjo pogodbeništva in subvencij


 

Morda bi vas zanimalo tudi:

Knjige
Električne meritve

Elektrotehniški priročnik

Mehatronika
Elektrotehnika v mehatroniki

FOTONAPETOSTNI SISTEMI - obratovanje in vzdrževanje
Elektrotehnika v mehatroniki - Delovna knjiga

 

Revija
Elektrotehniška revija

 
Povejte naprej: