Tehniška matematika (8. del)

Dinamika

Dinamika je delovno področje mehanike, ki obravnava gibanje teles v prostoru. Vsako gibanje telesa v prostoru je lahko sestavljeno iz vsote premočrtnih gibanj in vrtenja.

Bistvena razlika med kinematiko in dinamiko je v tem, da imajo telesa maso m in lastnost, ki ji pravimo vztrajnost.

Newtonov zakon dinamike, ki smo ga že spoznali, ko smo razložili pojme sile, mase in pospeška. Pojem vztrajnosti pa je Newton razložil v svojem zakonu vztrajnosti:
Telo vztraja v svojem gibalnem stanju (miruje, se premika enakomerno ali se vrti enakomerno), če je vsota sil ali vsota navorov, ki delujejo nanj, enaka nič.

 
Če pustimo ob strani obstoječe gibalno stanje telesa, se temu doda:

  • premočrtno gibanje, če na telo deluje sila   (ali vsota sil  ) in je pri tem navor sil enak nič;
  • kroženje, če na telo deluje navor sil  , sile pa so v ravnotežju;
  • dodatno gibanje, sestavljeno iz premočrtnega gibanja (ali vsote takih gibanj) in kroženja, če na telo delujeta sočasno sila in navor.

 

Iz tega je razvidno, zakaj smo si najprej ogledali premočrtno gibanje točke in vrtenje točke, saj bomo tam dobljena spoznanja le prenesli na gibanje teles ...

 

Za dostop do celotnega strokovnega članka naročite Elektrotehniško revijo tukaj. 
Več o reviji si lahko preberete tukaj.
V Elektrotehniški reviji redno objavljamo vse nove predpise in standarde.
Bodite na tekočem tudi vi!

 

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 2/2016  tukaj. 


Avtorji

Prof. dr. Tine Zorič
Doc. dr. Peter Kitak
Mag. Gordana Radić

 

 

Morda bi vas zanimalo tudi:

Knjige
Električne meritve

Elektrotehniški priročnik

Mehatronika
Elektrotehnika v mehatroniki

FOTONAPETOSTNI SISTEMI - obratovanje in vzdrževanje
Elektrotehnika v mehatroniki - Delovna knjigaRevija
Elektrotehniška revija

 

 

 

Povejte naprej: