Nova, zelo uporabna strokovna knjiga s področja ELEKTRIČNIH MERITEV

Napisal jo je znani strokovnjak s področja električnih meritev Andrej Kos, ki je tudi dolgoletni sodelavec naše revije ter poznan predavatelj na strokovnih delavnicah in seminarjih, predvsem s področja meritev. V njej je na skoraj tristo straneh obravnavana dokaj aktualna problematika merjenja varnosti delovanja nizkonapetostnih električnih inštalacij, električne opreme strojev, sončnih elektrarn in medicinske električne-elektronske opreme. Predvsem slednja je v slovenski strokovni javnosti premalo obravnavana.

 

Avtor v predgovoru knjige med drugim pravi: »Knjigo sem napisal za vse, ki se praktično ukvarjate (ali se nameravate ukvarjati) z meritvami na nizkonapetostnih električnih inštalacijah, med katere uvrščamo tudi stroje z električno opremo, fotonapetostne sisteme, električno in medicinsko opremo. Uporabil sem izkušnje, ki sem jih pridobil z dolgoletnim praktičnim delom z merilno tehniko ter v desetletjih predavanj in delavnic za mnoge merilce na električnih inštalacijah in ozemljitvah. S svojimi vprašanji in mnenji so udeleženci predavanj bistveno obogatili obseg in strokovnost tega dela.

Za podrobnejšo obravnavo meritev, ki so vključene v osnovne štiri zgoraj navedene sklope meritev, sem dodal še pet posebnih poglavij (poglavja 5 do 9), ki bodo praktikom mogoče olajšala razumevanje in delo pri:

 • merjenju zanesljivosti električne izolacije,
 • merjenju neprekinjenosti zaščitnih vodnikov in vodnikov za izenačitev potencialov, 
 • presojanju ustreznosti delovne in zaščitne zanke,
 • izvajanju meritev na ozemljitvah,
 • merjenju učinkovitosti elementov diferenčne zaščite in
 • preverjanju varnosti električnih naprav, ki niso stroji, inštalacije, fotonapetostni sistemi in podobno. Tu je vključeno tudi preverjanje varnosti medicinske električne opreme.«

V knjigi so upoštevani v Sloveniji trenutno veljavni predpisi s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij, kot so:

 • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/2009),
 • Tehnična smernica TSG-N-002:2013 za nizkonapetostne električne inštalacije in
 • Tehnična smernica TSG-N-003:2013 za zaščito pred strelo,

ter ustrezni referenčni standardi:

 • obsežna skupina standardov SIST HD 60364 s posebnim poudarkom na šestem delu SIST HD 60364-6, »Preverjanje«,
 • ustrezna 18. točka standarda SIST EN 60204-1, »Varnost električne opreme strojev«, ki obravnava meritve varnosti električne opreme strojev, 
 • standard SIST EN 62446, »Fotonapetostni sistemi, priključeni na omrežje, minimalne zahteve za sistemsko dokumentacijo, prevzemne preskuse in nadzor«, ter
 • obsežna skupina proizvodnih standardov SIST EN 61557, po kateri je pretežno grajena uporabljena merilna oprema.

 

Standardi so dosledno uporabljeni in citirani, kar poenostavi delo merilcu, ki mu ni treba iskati informacij neposredno v standardih, pravilnikih in smernicah.

Avtor zaključi predgovor knjige takole:
»Bralec se lahko poglobi tudi samo v področje, ki ga zanima. Zato so nekatere merilne metode opisane v več poglavjih, da je zajeta celota in bralcu ni treba posebej iskati metod v drugih poglavjih …
Upam, da sem s to knjigo mogoče posredoval dodatno strokovno znanje pregledniku električnih inštalacij ter s tem pripomogel k varnejšemu obratovanju nizkonapetostnih električnih inštalacij, električne opreme strojev, varnosti medicinske opreme in zanesljivejšemu obratovanju sončnih elektrarn.«

 

V knjigi se avtor izogne zapletenim matematičnim utemeljitvam merilnih postopkov ter od bralca pričakuje le znanje osnovnih računskih operacij in poznavanje praktične uporabe Ohmovega in obeh Kirchoffovih zakonov. Knjiga praktično navaja dejanske merilne postopke na nekaterih modernih merilnih instrumentih, ki se široko uporabljajo tako pri nas kot tudi v zamejstvu. V knjigi so na voljo vzorci obrazcev za izdelavo merilnih protokolov. Merilec bo tam našel tudi nekaj opisov tipičnih merilnih instrumentov in predlogov za njihovo uporabo. Na koncu vsakega poglavja je navedena literatura, uporabljena pri pisanju, ki se tudi priporoča vsem, ki bi se želeli podrobneje seznaniti z obravnavano tematiko.

Poglavja, ki obravnavajo merjenje impedance zanke, upornosti ozemljitev in diferenčne zaščite, so zanimiva zaradi poglobljenega in predvsem kritičnega pristopa. Zelo aktualno vprašanje, kaj storiti s poplavljeno električno opremo, je dobro opisano v poglavju, ki obravnava merjenje upornosti izolacije.

Knjiga je sveže dopolnilo na polici s slovensko strokovno elektrotehniško literaturo. Naj postane resnični priročnik merilca, ki se ukvarja z varnostjo delovanja v knjigi obravnavanih električnih inštalacij in elektronskih naprav.

Založnik nove, strokovne knjige Električne meritve je Agencija POTI in jo najdete v Spletni knjigarni tukaj.

 

Uredništvo Elektrotehniške revijeVse novosti na področju električnih meritev ter nove predpise in standarde redno objavljamo v Elektrotehniški reviji.
Bodite na tekočem tudi v
i in naročite strokovno revijo tukaj. Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 2/2016  tukaj. 

 

Praktična usposabljanja: 

Izvajanje preverjanja - meritev električnih inštalacij in ozemljitvene upornosti v praksi

Izvajanje meritev varnosti električne opreme strojev in naprav

Izvajanje preverjanja (meritev) varnosti SONČNIH ELEKTRARN

Meritve (preskušanje in preverjanje varnosti) električne opremeMorda bi vas zanimalo tudi:

Knjige
Električne meritve

Elektrotehniški priročnik

Mehatronika

Elektrotehnika v mehatroniki

FOTONAPETOSTNI SISTEMI - obratovanje in vzdrževanje

Elektrotehnika v mehatroniki - Delovna knjiga


Revija
Elektrotehniška revija

 

 

Povejte naprej: