Poročilo o 37. Posvetovanju o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih inštalacijah - KOTNIKOVI DNEVI

Posvetovanje je 24. in 25. marca 2016 v Radencih pripravilo Elektrotehniško društvo Maribor. Svojo dejavnost je 14 proizvajalcev in zastopnikov predstavilo 100 udeležencem – strokovnjakom elektrotehniške stroke.

Kot novost smo obravnavali elektromobilnost; predstavljeni so bili potrebni standardi in dobre prakse v drugih državah ter izvedba pilotnega projekta polnilnih postaj na avtocestnem križu v Republiki Sloveniji. Obravnavali smo prenovo terminoloških standardov s področja elektrotehnike in se seznanili tudi s praktičnimi izkušnjami vplivov obratovanja in vzdrževanja sončnih elektrarn v desetletni življenjski dobi.

Predstavljene so bile podrobnosti in novosti v objavljenem Pravilniku o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev in Pravilniku o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj.

Referati na posvetovanju so objavljeni v zborniku s kataloškim zapisom o publikaciji Univerzitetne knjižnice Maribor 621.3(082)(086.034.4), ISBN 978-961-93635-2-2, COBISS. SI-ID 86116865.


Elektrotehniški zvezi Slovenije kot predstavnici civilne družbe elektrotehniške stroke predlagamo:

1.      EZS naj nadaljuje z aktivnostmi in delom pri elektrotehniškem slovarju po posameznih področjih in naj ga objavi na svoji spletni strani, saj je enopomenskost izrazov zelo pomembna. V slovar naj vključuje tudi izraze s področja elektromobilnosti, ki je v razvoju in bo v pomoč projektantom polnilnih postaj. Slovar ni pomemben samo za prevode standardov, potreben je tudi pri vsakdanjem delu, izobraževanju (šolstvu) in komuniciranju med strokovnjaki.

2.      EZS dajemo pobudo, naj se vključi v delo in javno razpravo o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št. 29/1992), da bi se uskladile vsebine s področja varstva pri delu ob obnovi Pravilnika o obratovanju elektroenergetskih objektov.


Maribor, 31. marec 2016  Komisija za pripravo posvetovanjaV Elektrotehniški reviji redno objavljamo vse novosti s področja sodobnih električnih inštalacij.
Bodite na tekočem tudi vi!

 

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 2/2016  tukaj. Morda bi vas zanimalo tudi:

 

Knjige
Električne meritve

Elektrotehniški priročnik

Mehatronika
Elektrotehnika v mehatroniki

FOTONAPETOSTNI SISTEMI - obratovanje in vzdrževanje
Elektrotehnika v mehatroniki - Delovna knjigaRevija
Elektrotehniška revijaPovejte naprej: