Izvajanje preverjanja - meritev električnih inštalacij in ozemljitvene upornosti v praksi

Andrej Kos

To skoraj stokrat ponavljano usposabljanje se je v dvajsetih letih spreminjalo. Zakaj? Električne inštalacije pa se dejansko niso v osnovi skoraj nič spremenile!  Mogoče so se spremenili le posamezni sestavni deli električne opreme?

V zadnjih dvajsetih letih se je in se še vedno bolj spreminja način odvzema električne energije iz omrežja. Pri skoraj večini električnih bremen danes tok ne sledi več napetosti! Zelo malo je še ostalo čistih ohmskih bremen. Povsod se vključujejo nelinearni elementi (elektronika), ki povzročajo toke, ki ne sledijo več napetosti in jo ti tudi končno popačijo…

Kaj pa vodniki, se je njihova vloga tudi spremenila? Njihova nova vloga in prerezi? 

Seveda. Stari Pravilnik o tehničnih normativih za NN električne inštalacije iz leta 1988 preneha veljati. V rumeno-zelenih zaščitnih vodnikih ni smel tam teči noben tok, če je inštalacija normalno delovala. Pri simetrični obremenitvi trifaznega sistema tam skoraj ni bilo treba nobenega nevtralnega svetlo-modrega vodnika iz nevtralne točke sistema. Skozenj ni bilo praviloma skoraj nobenega toka… Sistem TN-C je bil tam osnova električne inštalacije, ker je z ekonomskega vidika (en vodnik manj) bolj sprejemljivejši kot TN-S sistem.

Danes zaščitni vodnik vrši poleg osnovne vloge še aktivno vlogo »odvoda električnih smeti v zemljo«, ko poleg zaščite prevzema še vlogo električnega smetišča. Tok v PE vodniku se praviloma dopušča in vedno bolj nadzira. Nastajajo težave pri uporabi diferenčne zaščite…

Simetrično obremenjen trifazni odjem lahko v izjemnih primerih popačenja s toki tretjega »harmonika« zahteva prerez N vodnika, ki mora imeti dvakrat tako velik prerez kot fazni vodniki sistema.

TN-C sistem postaja zaradi dvojne vloge modrega (N) in rumeno-zelenega (PE) vodnika vedno bolj nezaželen. Tudi standardizacija dela na omejitvi tega sistema. Omejuje se v glavnem samo še na dovod energije do začetka električne inštalacije…

Kaj pa zaščita in njeni elementi?

Poleg klasične osnovne nadtokovne (preobremenitvene in kratkostične) zaščite prevzema del njene vloge diferenčna zaščita, ki je v evropskem prostoru (pri nas še ne povsem, samo v TTsistemu) zakonsko predpisana. RCD se še vedno razvija. V zaščitnem tokokrogu (L-PE) tečejo poleg sinusnih še popačeni diferenčni in vedno bolj tudi enosmerni okvarni toki. Motorja brez frekvenčne regulacije skoraj ni več. Zaradi vedno bolj nesprejemljivega nenadnega odklopa napajanja (1/0) prevzema vlogo diferenčne zaščite nadzor uhajavih in nastajajočih tokov okvare. RCM je bodočnost zaščite.

 

Vse navedeno in še kaj je potrebno znati preveriti in z meritvijo ugotoviti in nato zapisati, zato se tudi vi udeležite naslednjih uspodabljanj:   

Napisano v aprilu 2016.


Avtor

Andrej Kos, inž.el.

 je priznan strokovnjak in avtor številnih strokovnih člankov s področja električnih inštalacij, izkušen predavatelj na strokovnih delavnicah in seminarjih s področja elektrotehnike ter predsednik tehničnega odbora za visokonapetostne inštalacije, član tehničnega odbora za električne inštalacije in član odbora za merilno opremo za elektromagnetne veličine pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Je avtor strokovnega priročnika Preverjanje varnosti električnih inštalacij in opreme strojev in priročnika Električne meritve. 

 

 

V Elektrotehniški reviji redno objavljamo vse nove predpise in standarde.

 

Bodite na tekočem tudi vi!

 

 
Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 2/2016  tukaj. 


Obvezno priporočljivo gradivo 

 

Knjige
Električne meritve
Elektrotehniški priročnik
Mehatronika
Elektrotehnika v mehatroniki

Revija
Elektrotehniška revija

Povejte naprej: