Tehniška matematika (5. del)

Vse fizikalne veličine se najprej delijo na spremenljivke in konstante. Spremenljivke lahko zavzamejo vrednosti v širšem območju, konstante pa imajo le eno samo enkratno določeno vrednost.

 

Spremenljivke se zopet delijo v dve veliki skupini:

a) skalarji so veličine, ki imajo le dolžino (rečemo tudi velikost ali vrednost);

b) vektorji so fizikalne veličine, ki imajo poleg dolžine tudi smer in usmerjenost.

 

Medtem ko skalarje obravnavamo kot realna števila (algebraično), moramo biti pri vektorjih zaradi smeri in usmerjenosti pazljivejši. 

 

Vektor grafično predstavimo kot usmerjeno daljico in pravimo, da sta dva vektorja enaka, če sta vzporedna, pri tem pa kažeta v isto smer in sta enako dolga.

Vektorji so torej fizikalne veličine, ki imajo poleg dolžine podano tudi smer in usmerjenost v obliki.

 

Osnovne operacije nad vektorji so:

  • množenje vektorja s skalarjem,
  • seštevanje (ali odštevanje) vektorjev,
  • skalarni produkt dveh vektorjev, ki je skalar, in
  • vektorski produkt dveh vektorjev, ki je vektor.  

Celoten članek s praktičnimi primeri izračunov najdete v tiskani številki Elektrotehniške revije ali tukaj.  
 

Avtorji

Prof. dr. Tine Zorič

Mag Gordana radić, prof. mat.

Doc. dr. Peter Kitak, univ. dipl. inž. el.
Povejte naprej: