7 stebrov odličnosti kadrovske službe

Vabljeni na odlično praktično delavnico 7 stebrov odličnosti kadrovske službe. Za več informacij in termin delavnice kliknite tukaj.

Orodja in načini vodenja in vplivanja na druge

Naj kaj ponavadi pomislimo ob besedah vplivanje, vodenje? Največkrat, da je to v prvi vrsti manipulacija. To izhaja iz časov, ko smo tudi v kadrovskih službah za metodo motiviranja, doseganja rezultatov uporabljati metodo korenčka in palice. Tak način delovanja ali vodenja seveda ni ustrezen. Vsi tisti, ki delamo z ljudmi se vedno bolj zavedamo, da vplivanje pomeni tudi opraviti delo, ki bo v korist celotni organizaciji ali podjetju, vsem zaposlenim. Če se zaradi vplivanja dosega boljše rezultate, če zaradi našega vplivanja prepričamo direktorja, da je nujno vlagati v razvoj kadrov, potem nismo samo vodje, temveč celo voditelji.


Moč prodaje

Kdaj pa smo sposobni vplivati? Če znamo idejo prodati. Če znamo sodelavca prepričati, zakaj je dobro, da bi delo opravil bolje, kot ga opravi sedaj. Da bi vodje, katerim vodenje  ne gre, z argumentiranjem, z vplivanjem podučili, kako naj sodelavce vodijo. Da direktorja z argumenti prepričate zakaj bi morala imeti  kadrovska služba drugačno vlogo, kot jo ima sedaj.

 

Ali smo kadroviki prodajniki? V knjigi Daniela Pinka »To Sell is Human«, je zelo nazorno razloženo, da vsi nekaj prodajamo in da je to povsem naravno in človeško. Torej smo tudi kadroviki, vodje, managerji, prodajniki. In da je takih celo več kot tistih, ki res prodajajo določene, konkretne artikle, proizvode. Samo eden od devetih resnično prodaja, ostali pa so ljudje, ki ne prodajajo direktno, temveč indirektno. Ali lahko postanemo uspešni »prodajalci«? Da, če imamo razvite ustrezne kompetence, če se zavedamo, da smo korak pred tistim, ki mu želimo nekaj ponuditi, če bo z nakupom naše storitve stranka zadovoljna. In če smo pri prodaji  samozavestni in prepričani vase in v svoje znanje.

 

Vpeljava marketinškega načina razmišljanja v kadrovsko službo

Kako nekoga prepričati, da je ravno naš predlog, naša ideja najboljša. Marketinški model AIDA je ravno pravšnjo orodje za to, da nekomu najprej zbudimo pozornost in interes. In nato zbudimo željo nasprotne strani, ki privede do akcije, to pomeni, da nato dosežemo to, da lahko realiziramo tisto, kar smo si zamislili. Zaključek prodaje se mora seveda vedno končati z zadovoljstvom stranke, to je deležnikov v podjetju. Tako bodo »kupci« naših kadrovskih storitev zadovoljni. Direktor, ker bo zaradi razvoja kadrov poslovanje boljše; zaposleni, ker bodo lahko prispevali k poslovanju, se čutili del ekipe, predvsem pa, ker bo rezultat vsega tudi ustrezno motiviranje in nagrajevanje.

 

OD TU DALJE SMO NA VRSTI KADROVIKI

Ko bomo obvladali »prodajo«  bomo pričeli z uresničevanjem višanja kadrovske funkcije.

 

7 stebrov odličnosti kadrovske službe (namig)

Tudi  iz kart je mogoče zgraditi hišo, pa vendar mora imeti prava hiša ustrezne temelje. In ustrezni temelji pomenijo, da bo vloga kadrovske službe in to ne samo v velikih podjetjih in organizacijah, temveč tudi v mikro, malih in srednjih podjetjih ustrezna. Takrat je nujno vedeti:

  • kaj narediti, da bo  kadrovik odličen vodja in voditelj ter seveda prodajalec;
  • kako motivirati sodelavce;
  • kako izbrati in razvijati ustrezne vodje;
  • kako izbrati in razviti najboljše time;
  • kako postaviti ustrezen način nagrajevanja;
  • kako upravljati spremembe in obvladovati konflikte;
  • zadnji, tudi zelo pomemben steber - znati pridobiti  dodatna, tudi EU sredstva, za razvoj kadrov.

 

Vodenje pomeni tudi usmerjanje. In če želimo usmerjati, namesto, da bomo usmerjani, potem je na nas, da osvojimo znanja, ki nam bodo pomagala usmerjati celoten kadrovski proces. Velikokrat  se niti ne zavedamo kje smo dobri in kje še potrebujemo dodatnih znanj, zato  pomaga rešitev katerega izmed psiholoških testov, tudi samodiagnostični testi. Sami sebe vidimo drugače, kot nas vidijo drugi, zato je koristna kontrola in nato prilagoditev načina delovanja.

 

Na napakah se učimo

Slovenci smo potrebovali veliko časa, da smo spoznali, da je napake dovoljeno delati, le ponavljati jih ne smemo. Tudi v kadrovskih službah so kadroviki še prevečkrat perfekcionisti in raje delamo po ustaljenih smernicah, samo zato, da se nam napake ne dogajajo.  V knjigi Ash Maurya, "Delaj vitko", nazorno opisuje faze razvoja nekega produkta, ideje. Avtor pravi, da delati vitko pomeni, da delamo hitro, kar pomeni, da se z hitrostjo zgodijo tudi napake. Tudi pri vpeljevanju katerihkoli kadrovskih procesov so določene faze, kot pri razvoju in prodaji artikla. V prvi fazi, ko nekaj razvijamo, vpeljujemo, je malo učenja (na napakah), tudi v fazi samega zagotavljanja kakovosti še ne delamo napak, ker metode šele vpeljujemo. Največ se naučimo šele, ko nekaj dejansko realiziramo, objavimo, vpeljemo. In šele takrat vidimo, kaj bi bilo potrebno izboljšati.  Ne dolgo nazaj smo kupovali avto. In mož mi je lepo razložil, da je dobro kupiti avto, ki je tik pred tem, da gre iz prodaje. Zakaj? Ker je šele v tej fazi skoraj brez napak. Vsaka serija je bolj izpopolnjena. Proizvajalci avtomobilov nikoli ne rečejo, smo odpravili napake, temveč se pohvalijo, da so izboljšali  delovanje, obliko itd. Torej, če kadroviki vemo, da so napake dovoljene in da delujemo na način, da si upamo tvegati in razmišljati izven ustaljenih okvirjev, če se ne bojimo napak, nam je takoj lažje. Če tak način delovanja dovolimo tudi zaposlenim so le-ti bolj  produktivni, so bolj samoiniciativni in samostojni.

 

Pridobivanje EU sredstev

Da boste lažje opolnomočili sebe, vaše sodelavce in tako poskrbeli za višje poslovne rezultate toplo priporočam tudi pridobivanje informacij o možnostih sodelovanja na raznih razpisih. Najpomembnejša podjetja v Sloveniji priznavajo, da brez finančnih spodbud ne bi bili tako uspešni kot so. In če prispevamo v EU proračun, zakaj ne bi iz njega jemali, kar nam je ponujeno. Uspešne prijave na razpisih le-niso tako nemogoče, kot vse prevečkrat slišimo ali beremo.  (Namig)

 

Pa še to

Zvišati  kadrovsko vlogo v podjetju je sad vztrajanja, sprememb najprej lastnega vedenja, predvsem pa visoka mera  prepričanja, da  lahko s pomočjo vseh sedmih stebrov odličnosti kadrovske službe  doprinesemo k višanju zavzetosti vseh zaposlenih in k zvišanju rezultatov podjetja.

 

Henry Ford je rekel: »Če bi spraševal ljudi kaj potrebujejo, bi rekli hitrega konja in tako nikoli ne bi razvili avtomobilov«. Ne sprašujte vašega poslovodstva kaj potrebuje, sami jim ponudite rešitve.

 

Vljudno vabljeni pa tudi  na odlično praktično delavnico 7 stebrov odličnosti kadrovske službe. Za več informacij kliknite tukaj.

 

Avtorica

Nives Fortunat Šircelj

Povejte naprej: