Ustvarjalnost je pogoj razvoja človeštva, inovativnost je pogoj razvoja podjetništva

'Ustvarjalnost je začetek vsakega inovacijskega procesa.', je zapisala kolegica Violeta Bulca. Ustvarjalnost je kakorkoli začetek vsega novega, drugačnega, presenetljivega, konkurenčnega, prednostnega, vrednejšega, pomembnejšega, zanimivejšega, pametnejšega, dolgoročnejšega. Zgodovina dokazuje, da le ustvarjalni duh lahko narekuje razvoj in da le tisti, ki to prepoznavajo in implementirajo v življenje, lahko vplivajo na razvoj. In nove rešitve največkrat spodbudijo obstoječi problemi.


Ustvarjalnost je napredek, inovativnost je sposobnost prepoznati priložnost
konkurenčne prednosti v kreativnih rešitvah in domislicah ter jo nato »pretopiti« v denar, ugled, visoko konkurenčnost. Ustvarjalnost je večna postavka človeškega življenja in ko že mislimo, da je razvoj nekje dosegel vrh, že nas preseneti nov ustvarjalni pogled in z njim nova rešitev. Celo v športu je tako –Skandinavski hokejisti so postregli z dvema inovativnima načinoma zabijanja golov – a) s pomočjo podaje v ogrado in b) »nošnjo«paka v gol s palico. To bodo zdaj posnemali vsi. V podjetništvu ni nič drugače, le priložnosti ter »teritorijev« je neizmerno več.

Podjetje je izjemno okolje, kjer lahko začne delovati ustvarjalna karma in inovativen način razmišljanja. Je misleče in vedenjsko okolje, ki ga je mogoče oblikovati kot plastelin. Prav to daje inovativnosti in ustvarjalnosti posebno moč, ki poleg boljšega preživetja omogoča tudi izjemen način udejanjanja podjetniške  vizije. Omogoča prilagajanje trgu z vedno novimi prijemi, bolj tvorno motivira zaposlene in jih vključuje v soustvarjanje uspeha.

Inovativnost je širokopasovna avtocesta, tehnološka inovacija je le en njen vozni pas. Prepogosto se namreč pozablja na procesne, organizacijske, marketinške, umetniške, kadrovske, znanstvene, medicinske in še kakšne inovacije. Če podrobneje analiziramo inovativna podjetja, hitro ugotovimo, da se v neko njeno tehnično inovacijo vpletajo tudi drugi vidiki inovativnosti. Že če samo pomislimo, da mnogo bolje uspe produkt, ki ga ustvarjalno poimenujemo, mu damo edinstveno znamkovno identiteto in ga tržimo na unikaten način, potem ni več dileme, da je skoraj vsaka podjetniška inovacija v bistvu inovacijski splet inovacij iz različnih sfer. 

Avtor

Andrej Pompe

Povejte naprej: