Poslovni modeli polnjenja električnih vozil

Priporočila upravljavcem, občinam, hotelom, upravljalcem parkirišč, javnim službam, ...

Nadzor nad prejemniki državne pomoči za elektriko iz OVE in SPTE

Doslej večinoma brez ugotovljenih kršitev

Samooskrba z električno energijo

S pomočjo razpisov za nepovratna sredstva Eko Sklada in Ministrstva za infrastrukturo (za fizične osebe, podjetja, občine, ...) na področju električne mobilnosti ter učinkovite rabe in obnovljivih virov energije postanite energetsko neodvisni in pri tem še zaslužite

Kaj narediti, ko se finančna nagrada ne izplača?

…..in kaj narediti, ko klasično motiviranje zaposlenih nima učinka?

Intervju

Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice

Z agilnostjo do informacijskih rešitev

Ali ste že seznanjeni s principi agilnega poslovanja?

Evolucijski algoritmi

Umetna inteligenca (5. del)

Zakaj vitko (lean) ni enako digitalno?

Ključno vprašanje je kako z vitko organizacijo postaviti poslovni model, ki bo v celoti izkoristil prednosti tehnologije.

Agilnost in digitalizacija

Zakaj sta agilnost in digitalizacija komercialno zlorabljeni besedi?

Ključna orodja za učinkovito komunikacijo teledelavcev

Izkoristite udobje in učinkovitost, ki nam jo omogoča tehnologija

Agilnost se prične pri ljudeh

Izzivi sodobnega managementa

Digitalna transformacija – izziv podjetjem

Ključni dejavniki in orodja za učinkovito digitalno transformacijo

Delo na daljavo

Zgradite uspešen tim na daljavo

Polnilne postaje za električna vozila

Današnji izzivi in pogled v prihodnost

Učinkovito energetsko upravljanje javnih zgradb

Vloga, kompetence in orodja energetskih upraviteljev zgradb

Negotovost kot priložnost za spremembe in razvoj

Odgovor na dilemo soočanja z negotovostjo je AGILNOST

Povejte naprej: