NOVO Obnovljivi viri energije

Avtor: Zdravko Žalar ISBN številka: 978-961-94014-0-8 Cena: 36,20 €
Obnovljivi viri energije

 

 

 

Skokovita rast človeštva ter eksponentni razvoj tehnologij so povečevali tudi potrebe po energiji. Klasičnim obnovljivim virom energije (soncu, ognju lesa, vodnemu toku, vetru) so priskočili na pomočpremog, nafta, plin in uran. Njihovi stranski učinki (segrevanje okolja, topljenje ledenikov, dviganje gladin oceanov, širjenje puščav, ekstremne vremenske ujme …), pa postajajo do človeka tako neprijazni, da je njihova omejenost verjetno celo odrešujoča. Zadnji del teh goriv bomo gotovo prepustili Zemlji. Dejstva so namreč:

 • Zemlja je prostorsko in s fosilnimi nosilci energije omejen planet, prebivalstvo in potreba po energiji pa naraščata eksponentno.
 • Škodljive podnebne spremembe na Zemlji so zaskrbljujoče, sovpadajo z rabo fosilnih goriv in somerljive. Leto 2015 je podrlo vse toplotne rekorde do sedaj.
 • Posledice podnebnih sprememb so za človeštvo znanstveno predvidljive z veliko verjetnostjo.

 

Učbenik Obnovljivi viri energije temelji na Katalogu znanj za modul Obnovljivi viri energije v izobraževalnih programih tehnik mehatronike in elektrikar, Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje pa je njegovo uporabo potrdil tudi za program naravovarstveni tehnik. Za izvajanje pouka je grafika učbenika na voljo na CD-ju.

 

V učbeniku so opisani aktualni obnovljivi viri energije, njihovi potenciali, tehnologije in možnosti pretvorbprimarnih oblik energije v uporabne oblike, podani pa so tudi ekonomski in ekološki vidiki pretvorb. Kot tak je učbenik namenjen seznanjanju s problematiko energije in ohranjanja zdravega okolja ter njihovemu ozaveščanju o nujnosti racionalnejše rabe energije v prihodnosti.  

 

Učbenik ima na koncu praktičen primer snovanja samostojnega PV-sistema za oskrbo manjšega objekta z električno energijo. S tem primerom učbenik uporabi nekatera obravnavana znanja tudi za potrebno razmišljanje pri snovanju PV-sistema, ki pri uporabi programskih orodij praviloma ni dovolj aktivirano. V šolskem prostoru se taki sistemi lahko gradijo pri praktičnem pouku, v praksi pa za potrebe konkretnih manjših objektov.

 

Vsebina:

Uvod

 • Pojem energije
 • Nosilci energije
 • Energija skozi čas

Energija, človek in podnebje

 • Krepitev toplogrednih učinkov
 • Slovenija in spremembe podnebja
 • Zahtevnost in priložnosti obvladovanja TGP

Obnovljiva energija

 • Sončna energija
 • Geotermalna energija
 • Planetna energija
 • Prednosti in slabosti obnovljivih virov

Energija sevanja sonca

 • Sonce je fuzijski reaktor
 • Sončno sevanje na zemlji
 • Osnove solarne geometrije
 • Sončno sevanje na poševno ravnino
 • Merjenje sončnega obsevanja

Fotonapetostni (PV-) sistemi

 • Fotonapetostne (PV-) celice
 • PV-modul
 • PV-generator
 • Samostojni PV-sistemi
 • Omrežni PV-sistemi
 • Ekonomija, ekologija in trg PV-sistemov

Fototermični (Pth-) sistemi

 • Pasivni PTh-sistemi
 • Aktivni PTh-sistemi
 • PTh-elektrarne
 • Ekonomija, ekologija in trg PTh-sistemov

Vetrne elektrarne

 • Nastanek vetra
 • Uporaba energije vetra
 • Omrežne vetrne elektrarne
 • Samostojni vetrni sistemi
 • Ekonomija, ekologija in trg vetrnih elektrarn

Vodne elektrarne

 • Razpoložljivost vodne energije
 • Odvzem moči vodnega toka
 • Vodne elektrarne
 • Ekonomija, ekologija in trg vodnih elektrarn

Raba geotermalne energije

 • Geotermalni gradient Zemlje
 • Geotermalni sistem
 • Globoka in plitva geotermalna energija
 • Odvzem geotermalne energije
 • Ekonomija, ekologija in trg geotermalne energije

Raba okoljske toplotne energije

 • Toplotne črpake
 • Odvzem okoljske toplotne energije s TČ
 • Ekonomija, ekologija in trg okoljske toplotne energije

Raba energije Biomase

 • Energija biomase
 • Nosilci energije biomase
 • Ekonomija, ekologija in trg biomase

Obnovljivi plini in gorivne celice

 • Vodik - nosilec energije
 • Gorivne celice
 • Ekonomija, ekologija in trg obnovljivih plinov in gorivnih celic

Prenos in shranjevanje obnovljive energije

 • Problematika električnih omrežij z OVE
 • Hranilniki presežkov obnovljive električne energije

Praktične naloge iz PV-sistema

 • Samostojni PV sistem
 • Načrtovanje samostojnega PV-sistema
 • Merjenje električnih veličin PV-modula
 • Sestavljanje in analiza delovanja samostojnega PV-sistema

Viri

 

Opombe:

Poštnina ni vračunana v ceno.

Ob nakupu knjige boste prejeli tudi darilo!

Povejte naprej: