ABC celovitega obvladovanja projektov in Microsoft Project 2013

Avtor: Marko Nemec Pečjak ISBN številka: ISBN 978-961-283-116-5 Cena: 19,00 €

E-knjiga

ABC celovitega obvladovanja projektov in Microsoft Project 2013

 

 

Obsežni »abecednik« projektnega vodenja (projektnega menedžmenta) je v drugi, dopolnjeni izdaji bogatejši z vsebinami tako za strokovnjake kot za začetnike na tem področju. Priročnik je bogatejši z zapisi o: novih standardih obvladovanja projektov,  agilnem obvladovanju projektov, o informacijskem modeliranju gradenj in s paleto novih vzorčnih primerov projektov. Ti so iz naslednjih področij: agilno modeliranje, ekološki projekti, hidroelektrarne, gradnja hiš, informacijski projekti, kultura, gigantski (mega) projekti, politični projekti, projekti popotovanj, izgradnji telekomunikacij, projekti transformatorskih postaj, projekti trgovinske dejavnosti in zgodovinski projekti.

 

Tri leta po prvi izdaji priročnika nas je Microsoft razveselil z novo različico programskega paketa za podporo obvladovanja projektov in portfeljev projektov Microsoft Project 2013 in ga prvič ponudil uporabnikom tudi kot storitev v oblaku. Seveda je bil to glavni razlog za  prenovljeno in dopolnjeno izdajo te knjige.

 

Knjiga bo zanimiva tudi za tiste, ki področja vodenja projektov še ne poznajo, pa bi radi zvedeli kaj več o načinih obvladovanja projektov. V prvem delu knjige bo za te bralce zanimiv prikaz postopnega načrtovanja projektov, vključno s prikazom več-tisočletne zgodovine obvladovanja projektov. V tretjem delu pa bo gotovo zanimivo branje (in multimedijski prikazi) izbranih projektov. Naj naštejem nekaj slovenskih: cestni nadvoz (na avtocestnem odseku  Maribor – Murska Sobota), gradnja daljnovodov, projekti priprav na izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško, gradnja stanovanjskih hiš, izgradnja bivalnika na 0 m2, gradnja hidroelektrarn na Savi, gradnja Krkine tovarne NOTOL2, projekti s področja kulture, uvedba projektne pisarne, projekti potovanj, politični projekti, zasnova zimske olimpijade v Sloveniji in zgodovinski projekti (Gradnja Bohinjskega železniškega predora). Od mednarodnih projektov naj omenim le: razvoj fuzijskega reaktorja ITER, prvo osmotsko elektrarno, projektno financiranje mega mostu v Grčiji in izgradnjo najdaljšega železniškega predora Gotthard. Pa še kaj zanimivega bo odkril vedoželjni bralec te e-knjige. Seveda priročnikov ne beremo »od A do Ž«, ampak poiščemo le tisto, kar nas zanima. Priročnik je zastavljen tako, da je posamezen gradnik znanj o projektnem vodenju prikazan. če je le mogoče, zgolj na eni strani.

Opombe:

Poštnina ni vračunana v ceno.

Ob nakupu knjige boste prejeli tudi darilo!

Povejte naprej: