Elektrotehnika v mehatroniki - Delovna knjiga

Ponovitev, poglobitev in uporaba znanj

Avtor: Zdravko Žalar ISBN številka: 978-961-93622-2-8 Cena: 14,50 €
Elektrotehnika v mehatroniki - Delovna knjiga

 

 

Delovna knjiga je komplement učbeniku ELEKTROTEHNIKA V MEHATRONIKI istega avtorja. Njen osnovni namen je omogočiti dijakom aktivnejšo pot do znanj in kompetenc za napredovanje v izobraževalnem programu. Zasnovana je na metodi:

 • dela z vodilnim tekstom, grafiko in matematiko v funkciji ponavljanja, poglabljanja, preverjanja in uporabe temeljnih znanj elektrotehnike v mehatroniki ter
 • doseganja ciljev izobraževanja in usposabljanja v sinergiji usvajanja znanj strokovne teorije in pridobivanja kompetenc pri praktičnem pouku.  

 

 Določene vsebine delovne knjige so namenjene aktivnemu ponavljanju strokovne teorije z izvlečki iz učbenika na prej omenjeni način. Velika večina vsebin pa je namenjena konkretnim praktičnim nalogam in učnim situacijam, ki jih učbenik praviloma ne more vsebovati. Tudi te naloge imajo na začetku kratko ponovitev snovi iz učbenika, temeljijo na realnih elementih, vezjih in situacijah iz prakse, zato so v veliki meri namenjene vajam in praktičnemu pouku. Njihov skupni imenovalec so gradnje, merjenja, preverjanja, sklepanja …, kar sodi med osnovne kompetence mehatronika. Pripravljene so kot delovne celote oziroma situacije na delovnih listih, ki jih lahko fizično ločimo iz delovne knjige.

 

Delovna knjiga želi pomagati pri aktivnem ponavljanju in lažjem načrtovanju lastnega dela, bolj vedoželjnemu pa tudi možnost samostojnega in merljivega poglabljanja snovi …

Vsebina

 • Fizikalne veličine in merski sistem
 • Učinki električnega toka
 • Merjenje električnih veličin
 • Merjenje veličin enostavnega električnega kroga
 • Vezave v električnem krogu
 • RC-prehodni pojavi
 • Izmenične električne veličine
 • Merjenje z osciloskopom
 • Moči in kompenzacija jalove energije izmeničnega toka
 • RLC-frekvenčni pasovni filter
 • Usmerniška dioda in enostavni usmernik
 • Biopolarni tranzistor in tranzistorska stikala
 • Napajanje s stabilizacijo in faznim rezom
 • Krmilna logika
 • Binarni senzorji
 • Trifazni sistem razdeljevanja električne energije
 • Načrtovanje in dimenzioniranje električnih inštalacij
 • Osnovne vezave z releji in s kontaktorji
 • Električni pogoni
 • Avtomatizirano krmiljenje enostavnih procesov
 • Dodatek
 • Kontrolni rezultati nalog

Opomba

Poštnina ni vračunana v ceno.

Ob nakupu knjige boste prejeli tudi darilo!

Povejte naprej: