5. december2019

Učinkovita VITKA proizvodnja - novi trendi in sodobni ˝lean˝ pristopi

Povezovanje industrije 4.0 in ˝lean˝ miselnosti

12. december2019

Optimizirani in učinkoviti poslovni procesi v sodobnih »lean« organizacijah

Metodologije Six Sigma in »lean« poslovanja v vaših pisarnah

28. januar2020

Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija

Učinkovito optimizirani procesi, produktivni in motivirani zaposleni

Povejte naprej: