13. maj2020

Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija

Učinkovito optimizirani procesi, produktivni in motivirani zaposleni

21. maj2020

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme

Celovito obvladovanje premoženja - strojev, opreme, naprav, … | Slovenski standard SIST ISO 55001

4. junij2020

Optimizirani in učinkoviti poslovni procesi v sodobnih »lean« organizacijah

Metodologije Six Sigma in »lean« poslovanja v vaših pisarnah

Povejte naprej: