4. junij2020
2. julij2020

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme

Celovito obvladovanje premoženja - strojev, opreme, naprav, … | Slovenski standard SIST ISO 55001

15. julij2020

Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija

Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

Povejte naprej: