30. maj2018

Sodobni načini nagrajevanja– učinkovito UPRAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI zaposlenih

Spoznajte sisteme nagrajevanja s pomočjo katerih so poslovni rezultati višji tudi do 20 %. Pri tistih, z individualnimi pogodbami so procenti doseženih rezultatov še višji.

31. maj2018

Vodja "z leskom v očeh"- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev

Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

6. junij2018

Razvoj kadrov in dejavnosti z nepovratnimi sredstvi EU

Višajte vašo poslovno uspešnost tudi s pomočjo javnih sredstev! Spoznajte trenutno odprte in prihajajoče razpise ter načine kako biti pri pridobivanju teh sredstev uspešni.

8. junij2018

7 stebrov odličnosti kadrovske službe

Orodja in načini kako postati strateški partner poslovodstvu in ne samo izvajalec nalog!

14. junij2018

(Ne)finančno nagrajevanje - učinkovito motiviranje zaposlenih

Kaj narediti, ko se finančna nagrada ne izplača in kaj, ko klasično motiviranje zaposlenih nima učinka?

27. junij2018

Umetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj

Začnite voditi in učinkovito motivirati!

6. julij2018

Razvoj (osebne) agilnosti kot bistvene kompetence za uspešno timsko delo

Ključ do odličnih poslovnih rezultatov in osebnega zadovoljstva

14. september2018

Vrline za uspešnega vodjo

Drugačni pristopi in stili vodenja, kot vaša konkurenčna prednost ter izziv današnjega časa in dinamičnega okolja.

22. september2018

Učinkovito INTERNO KOMUNICIRANJE za odlično organizacijsko kulturo in klimo

Oblikujte celovito in učinkovito kampanjo internega komuniciranja z uporabo najsodobnejših dognanj nevroznanosti!

Povejte naprej: