4. februar2020

Umetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj

Začnite voditi in učinkovito motivirati!

11. februar2020

7 stebrov odličnosti kadrovske službe

Orodja in načini kako postati strateški partner poslovodstvu in ne samo izvajalec nalog!

12. februar2020

PRODUKTIVNO in INOVATIVNO delovno okolje in timsko delo

Sodobni pristopi k dvigu inovativnosti in spodbujanje sodelavcev

27. februar2020

Učinkovito uvajanje in obvladovanje sprememb (Change Management) - sodobna orodja in agilni pristop

Uspešno reševanje problemov, ki vas bo hitro pripeljalo do pričakovanih učinkov

28. februar2020

Konstruktiven FEEDBACK – kako ga podati in sprejeti?!

POHVALA ali KRITIKA kot učinkovito orodje za IZBOLJŠAVE in spodbuda k NAPREDKU

3. marec2020

(Ne)finančno nagrajevanje - učinkovito motiviranje zaposlenih

Kaj narediti, ko se finančna nagrada ne izplača in kaj, ko klasično motiviranje zaposlenih nima učinka?

4. marec2020

KREATIVNOST in INOVATIVNOST - pismenost 21. stoletja

Kako dvigniti inovativni in ustvarjalni IQ v podjetju oz. organizaciji

5. marec2020

Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija

Učinkovito optimizirani procesi, produktivni in motivirani zaposleni

6. marec2020

Vrline za uspešnega vodjo

Upravljati ali Voditi? Izzivi današnjega časa in okolja. Vzemi Najboljše z Vzhoda in Zahoda!

13. marec2020

Bodite ODLIČNI pri DOSEGANJU zastavljenih CILJEV

Presezite lastne omejitve in prepričanja, ki vas ovirajo do odličnosti in uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev s pomočjo novih dognanj nevroznanosti

18. marec2020

Top SKILLS

Prestopite iz polja povprečja v polje dosežkov!

24. marec2020

Vodja "z leskom v očeh"- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev

Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

Povejte naprej: