15. julij2020

[On-line interaktivni seminar] Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija

Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

2. september2020
9. september2020

KREATIVNOST in INOVATIVNOST - pismenost 21. stoletja

Kako dvigniti inovativni in ustvarjalni IQ v podjetju oz. organizaciji

11. september2020

Vodja "z leskom v očeh"- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev

Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

15. september2020

7 stebrov odličnosti kadrovske službe

Orodja in načini kako postati strateški partner poslovodstvu in ne samo izvajalec nalog!

29. september2020

Umetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj

Začnite voditi in učinkovito motivirati!

30. september2020

Zmanjšajte PERFEKCIONIZEM, zvišajte PRODUKTIVNOST

Spoznajte razloge, zakaj nekdo svoje delo opravlja odlično, vendar je količina opravljenega dela premajhna

1. oktober2020

Top SKILLS

Prestopite iz polja povprečja v polje dosežkov!

9. oktober2020

Vrline za uspešnega vodjo

Upravljati ali Voditi? Izzivi današnjega časa in okolja. Vzemi Najboljše z Vzhoda in Zahoda!

13. oktober2020

(Ne)finančno nagrajevanje - učinkovito motiviranje zaposlenih

Kaj narediti, ko se finančna nagrada ne izplača in kaj, ko klasično motiviranje zaposlenih nima učinka?

15. oktober2020

Konstruktiven FEEDBACK – kako ga podati in sprejeti?!

POHVALA ali KRITIKA kot učinkovito orodje za IZBOLJŠAVE in spodbuda k NAPREDKU

20. oktober2020

Bodite ODLIČNI pri DOSEGANJU zastavljenih CILJEV

Presezite lastne omejitve in prepričanja, ki vas ovirajo do odličnosti in uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev s pomočjo novih dognanj nevroznanosti

Povejte naprej: