Jezikovna odličnost pri poslovnem (in zasebnem) komuniciranju

Osvežite vse pravopisne in slovnične značilnosti pri pisanju različnih besedil.

Komuniciranje z različnimi vedenjskimi tipi in učinkovito reševanje konfliktov

Prepoznate kolerika, sangvinika, melahonika in flegmatika?! Osvojite tehnike in veščine komuniciranja ter stalno razvijajte čustveno inteligenco.

29. maj2018
29. maj2018

Management PRODAJNIH ODDELKOV - odličnost, učinkovita organizacija in vodenje za uspeh

Spoznajte ključne dejavnike in orodja za merjenje uspešnosti ter hkrati tudi zadovoljstva strank

31. maj2018

Vodja "z leskom v očeh"- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev

Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

1. junij2018

Vitko (lean) pisarniško delo - najboljše orodje za učinkovito optimizacijo vašega dela

Uporaba metodologij six sigma in vitkega poslovanja v vaših procesih za enostavno povečanje odličnosti in produktivnosti!

15. junij2018

Management RAZVOJNIH oddelkov

Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

21. junij2018

Vitki (lean) procesi in agilno delovanje so temelj učinkovite digitalizacije

Izvedite učinkovito poslovno transformacijo z uvajanjem vitkosti, agilnosti in digitalizacijo poslovanja

27. junij2018

Umetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj

Začnite voditi in učinkovito motivirati!

29. junij2018
6. julij2018

Razvoj (osebne) agilnosti kot bistvene kompetence za uspešno timsko delo

Ključ do odličnih poslovnih rezultatov in osebnega zadovoljstva

7. september2018

Prepoznavanje govorice telesa − naša prednost in uspeh!

Osvojite znanje, kako s pravilnim opazovanjem prepoznati sogovornikovo osebnost!

8. september2018
14. september2018

Vrline za uspešnega vodjo

Drugačni pristopi in stili vodenja, kot vaša konkurenčna prednost ter izziv današnjega časa in dinamičnega okolja.

22. september2018

Učinkovito INTERNO KOMUNICIRANJE za odlično organizacijsko kulturo in klimo

Oblikujte celovito in učinkovito kampanjo internega komuniciranja z uporabo najsodobnejših dognanj nevroznanosti!

Povejte naprej: