Učinkovito INTERNO KOMUNICIRANJE za odlično organizacijsko kulturo in klimo

Oblikujte celovito in učinkovito kampanjo internega komuniciranja z uporabo najsodobnejših dognanj nevroznanosti!

21. september2018

Management RAZVOJNIH oddelkov

Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

26. september2018

Komuniciranje z različnimi vedenjskimi tipi in učinkovito reševanje konfliktov

Prepoznate kolerika, sangvinika, melahonika in flegmatika?! Osvojite tehnike in veščine komuniciranja ter stalno razvijajte čustveno inteligenco.

27. september2018

Umetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj

Začnite voditi in učinkovito motivirati!

28. september2018

Management PRODAJNIH ODDELKOV - odličnost, učinkovita organizacija in vodenje za uspeh

Spoznajte ključne dejavnike in orodja za merjenje uspešnosti ter hkrati tudi zadovoljstva strank

28. september2018

Razvoj (osebne) agilnosti kot bistvene kompetence za uspešno timsko delo

Ključ do odličnih poslovnih rezultatov in osebnega zadovoljstva

3. oktober2018
10. oktober2018

Lean & Agile - zlati ključ do uspešnosti in odličnosti poslovanja

Osnova za učinkovito sodobno poslovanje je najprej uvajanje vitkega (lean) poslovanja in prehod v agilno kulturo podjetja oz. organizacije.

19. oktober2018

Vrline za uspešnega vodjo

Upravljati ali Voditi? Izzivi današnjega časa in okolja. Vzemi Najboljše z Vzhoda in Zahoda!

19. oktober2018

Vitko (lean) pisarniško delo - najboljše orodje za učinkovito optimizacijo vašega dela

Uporaba metodologij six sigma in vitkega poslovanja v vaših procesih za enostavno povečanje odličnosti in produktivnosti!

19. oktober2018

Prepoznavanje govorice telesa − naša prednost in uspeh!

Osvojite znanje, kako s pravilnim opazovanjem prepoznati sogovornikovo osebnost!

23. oktober2018

Vodja "z leskom v očeh"- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev

Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

6. november2018
Povejte naprej: