Prepoznavanje govorice telesa − naša prednost in uspeh!

Osvojite znanje, kako s pravilnim opazovanjem prepoznati sogovornikovo osebnost!

Odlična PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA in reševanje konfliktov

Osvojite tehnike in veščine komuniciranja, pozitivne motivacije, obvladovanja čustev in transformacije negativnega stresa v pozitivni aktivni stres

Poslovite se od stresa – pogoj za uspeh v 21. stoletju

Spremenite preobremenjenost in zaskrbljenost v dinamično moč ustvarjalnosti!

27. februar2020
28. februar2020

Konstruktiven FEEDBACK – kako ga podati in sprejeti?!

POHVALA ali KRITIKA kot učinkovito orodje za IZBOLJŠAVE in spodbuda k NAPREDKU

4. marec2020

KREATIVNOST in INOVATIVNOST - pismenost 21. stoletja

Kako dvigniti inovativni in ustvarjalni IQ v podjetju oz. organizaciji

6. marec2020

Vrline za uspešnega vodjo

Upravljati ali Voditi? Izzivi današnjega časa in okolja. Vzemi Najboljše z Vzhoda in Zahoda!

13. marec2020

Bodite ODLIČNI pri DOSEGANJU zastavljenih CILJEV

Presezite lastne omejitve in prepričanja, ki vas ovirajo do odličnosti in uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev s pomočjo novih dognanj nevroznanosti

17. marec2020

Management RAZVOJNIH oddelkov

Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

20. marec2020

Management PRODAJNIH ODDELKOV - odličnost, učinkovita organizacija in vodenje za uspeh

Spoznajte ključne dejavnike in orodja za merjenje uspešnosti ter hkrati tudi zadovoljstva strank

24. marec2020

Zmanjšajte PERFEKCIONIZEM, zvišajte PRODUKTIVNOST

Spoznajte razloge, zakaj nekdo svoje delo opravlja odlično, vendar je količina opravljenega dela premajhna

25. marec2020

Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija

Učinkovito optimizirani procesi, produktivni in motivirani zaposleni

27. marec2020

Vodja "z leskom v očeh"- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev

Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

31. marec2020

PRODUKTIVNO in INOVATIVNO delovno okolje in timsko delo

Sodobni pristopi k dvigu inovativnosti in spodbujanje sodelavcev

8. april2020
16. april2020

Umetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj

Začnite voditi in učinkovito motivirati!

Povejte naprej: