19. marec2019

Management PRODAJNIH ODDELKOV - odličnost, učinkovita organizacija in vodenje za uspeh

Spoznajte ključne dejavnike in orodja za merjenje uspešnosti ter hkrati tudi zadovoljstva strank

19. marec2019

MOTIVACIJSKA MATRIKA; motivacija+ = kompetenca učinkovitosti

Mentalna perspektiva in transformacija kompetenc zaposlenih - nova psihologija uspeha

20. marec2019

AGILNOST - ključna kompetenca za uspešno timsko delo

Vedno odlični poslovni rezultati, produktivno delovno okolje in tudi osebno zadovoljstvo

28. marec2019

Vodja "z leskom v očeh"- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev

Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

2. april2019

Prepoznavanje govorice telesa − naša prednost in uspeh!

Osvojite znanje, kako s pravilnim opazovanjem prepoznati sogovornikovo osebnost!

11. april2019

Neverbalno profesionalno

Telo oblikuje um, kalibracija je moč izražanja

12. april2019

Umetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj

Začnite voditi in učinkovito motivirati!

15. april2019

Poslovite se od stresa – pogoj za uspeh v 21. stoletju

Spremenite preobremenjenost in zaskrbljenost v dinamično moč ustvarjalnosti!

17. april2019
18. april2019

Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija

Učinkovito optimizirani procesi, produktivni in motivirani zaposleni

26. april2019

Komuniciranje z različnimi vedenjskimi tipi in učinkovito reševanje konfliktov

Prepoznate kolerika, sangvinika, melahonika in flegmatika?! Osvojite tehnike in veščine komuniciranja ter stalno razvijajte čustveno inteligenco.

10. maj2019

Kako dvigniti kreativni (ustvarjalni) IQ v podjetju 4.0

Odkrijte kreativca v sebi in spodbudite k temu tudi vse sodelavce

14. maj2019

Vrline za uspešnega vodjo

Upravljati ali Voditi? Izzivi današnjega časa in okolja. Vzemi Najboljše z Vzhoda in Zahoda!

16. maj2019

Konstruktiven FEEDBACK – kako ga podati in sprejeti?!

POHVALA ali KRITIKA kot učinkovito orodje za IZBOLJŠAVE in spodbuda k NAPREDKU

17. maj2019

Management RAZVOJNIH oddelkov

Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

22. maj2019

DVIG INOVATIVNOSTI z odličnim vodenjem in razvojem timov

Kako inovativen, kreativen in uspešen je lahko vaš tim?

Povejte naprej: