Z osredotočenostjo (stalnim fokusom) do najboljših rezultatov

Izločite moteče dejavnike in opravite svoje delo odgovorno in vedno odlično!

Odličnost poslovnih rezultatov navkljub drugačnim pogledom

Različnost je dobrodošla, saj različni pogledi omogočajo razvoj celotnega tima!

29. avgust2019

Učinkovito uvajanje in obvladovanje sprememb (Change Management) - sodobna orodja in agilni pristop

Uspešno reševanje problemov, ki vas bo hitro pripeljalo do pričakovanih učinkov

4. september2019

Management RAZVOJNIH oddelkov

Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

5. september2019

Učinkovita VITKA proizvodnja - novi trendi in sodobni ˝lean˝ pristopi

Povezovanje industrije 4.0 in ˝lean˝ miselnosti

6. september2019

Kako dvigniti kreativni (ustvarjalni) IQ v podjetju 4.0

Odkrijte kreativca v sebi in spodbudite k temu tudi vse sodelavce

17. september2019

Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija

Učinkovito optimizirani procesi, produktivni in motivirani zaposleni

19. september2019

V praksi učinkovit »TIME MANAGEMENT« – uspešno dosezite zastavljene cilje

Naj vam 24 ur, 1440 minut ali 86.400 sekund na dan prinese lastno izpolnitev tako na poslovnem, kot tudi na osebnem področju.

23. september2019

Business Case Study

Kako učinkovito pripraviti "Business Case" študijo, ki je potrjena in sprejeta s strani vseh vključenih v procesu

25. september2019

Bodite ODLIČNI pri DOSEGANJU zastavljenih CILJEV

Presezite lastne omejitve in prepričanja, ki vas ovirajo do odličnosti in uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev s pomočjo novih dognanj nevroznanosti

27. september2019

Management PRODAJNIH ODDELKOV - odličnost, učinkovita organizacija in vodenje za uspeh

Spoznajte ključne dejavnike in orodja za merjenje uspešnosti ter hkrati tudi zadovoljstva strank

15. oktober2019

Optimizirani in učinkoviti poslovni procesi v sodobnih »lean« organizacijah

Metodologije Six Sigma in »lean« poslovanja v vaših pisarnah

21. oktober2019

Poslovite se od stresa – pogoj za uspeh v 21. stoletju

Spremenite preobremenjenost in zaskrbljenost v dinamično moč ustvarjalnosti!

23. oktober2019

Top SKILLS

Prestopite iz polja povprečja v polje dosežkov!

7. november2019

PRODUKTIVNO in INOVATIVNO delovno okolje in timsko delo

Sodobni pristopi k dvigu inovativnosti in spodbujanje sodelavcev

Povejte naprej: