25. maj2018

Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora

Vse novosti in spremembe zakonodaje in primerjava s sedanjo ureditvijo. Vpliv sprememb novega Gradbenega zakona na sklepanje pogodb v zvezi z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem objektov.

30. avgust2018

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj

BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

10. september2018

Obvladovanje INDUSTRIJSKIH, PROCESNIH in VARNOSTNIH tveganj

Metodologija, vsi predpisi in standardi, praktične usmeritve za preventivne ukrepe in preprečevanje nesreč, nevarnih dogodkov, … v podjetjih, organizacijah in okolju

Povejte naprej: