Obvladovanje portfelja projektov in vzpostavitev projektom prijaznega okolja

Kako s projekti dolgoročno zagotavljati konkurenčnost, rast in višanje dobička

Uspeh projekta v veliko primerih ni odvisen le od sposobnosti managerja projekta in članov tima, ampak tudi od okolja v katerem se projekt izvaja. Do težav prihaja zaradi prezasedenosti zaposlenih, ki delujejo na več projektih hkrati, v kombinaciji z nedorečenimi pravili (so)delovanja projektnih in linijskih managerjev, zaradi nedorečenih ali neupoštevanih prioritet, pa tudi zaradi zanemarjanja izkušenj iz preteklih projektov. Za boljši poslovni uspeh je poleg same učinkovite izvedbe projektov pomembna izbira »pravih« projektov - tistih, ki bodo dolgoročno prinesli največje koristi, sicer je veliko truda vloženega v nekoristno delo.

 

Prvi korak k odličnosti projektnega dela je priprava in uveljavitev jasnih »pravil« glede odločanja o izvedbi projekta (v povezavi s strateškim managementom in operativnimi plani), izbire projektnega tima in skrbnika projekta, glede nadzora projektov in nagrajevanja projektnega dela. Pomembno vlogo igra projektna pisarna, ki poleg dviga projektne kulture skrbi za metodologijo projektnega dela, kariero projektnih vodij / managerjev, učenje na izkušnjah, organizirano in usklajeno delovanje vseh timov.

 


PONATIS:

Ponovno je na voljo knjiga, ki vsebuje celovit prikaz obvladovanja projektov vseh vrst, za vse panoge in različne organizacije. Vsem udeležencem izobraževanj s področja projektnega managementa nudimo 20 % popust, vsem naročnikom Elektrotehniške revije pa 30 % popust za naročilo knjige. Naročilnica >>>
Postanite naročnik tudi vi in tako boste deležni še dodatnih številnih ugodnosti pri nakupu strokovne literature (tudi do 50 %) in udeležbe na usposabljanjih (20 %). Naročilnica >>> Vsi stalni in novi naročniki Elektrotehniške revije prihranite tudi do 60
Obvladovanje portfelja projektov in vzpostavitev projektom prijaznega okolja
TERMIN: 13. 2. 2019 (od 9:00 do 15:30) Prijavite se

Na tej interaktivni delavnici bomo opozorili na ključne dejavnike projektnega okolja, ocenili stopnjo zrelosti managementa projektov ter poiskali najprimernejše praktične rešitve za zagotovitev uspešnosti projektov v organizacijah udeležencev delavnice.

 

Priporočljivo je, da udeleženci pripravijo nabor težav, s katerimi se srečujejo pri projektnem delu v svoji organizaciji. Skupaj s predavateljem in ostalimi udeleženci bomo na delavnici poiskali za vsakega najprimernejšo rešitev!

 

Vabljeni: 

• vodje / managerji in člani projektnih pisarn,
• managerji projektov in člani projektnih timov,
• skrbniki projektov in linijsko-funkcijski managerji,
• ostali sodelujoči na projektih.


* Na praktičnem izobraževanju boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI certifikatov.

Program

Sistemski gradniki projektnega okolja:

 • Organizacijski predpis 
 • Projektna pisarna 
 • Projektni informacijski sistem 


Skrb za razvoj projektnega okolja:

 • Zrelostni modeli managementa projektov 
 • Razvoj interne metodologije managementa projektov 


Management portfelja projektov:

 • Učinkovita izvedba in uspešnost projektov 
 • Vloga in naloge ter pozicija managerja portfelja 
 • Vloge skrbnikov projektov in linijskih managerjev 
 • Merjenje učinkov in ocenjevanje uspešnosti projekta 


Vloga projektov pri strateškem razvoju:

 • Strateški management 
 • Strateški cilji in projekti, management programa projektov 
 • Nadzor projektov in kontrola uresničevanja strategij 


Projektna organizacijska kultura:

 • Vrste organizacijskih kultur 
 • Gradniki kulture 
 • Spreminjanje kulture 


Morda vas zanima tudi

Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Šola projektnega managementa

Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta

Učinkovita kombinacija najboljših metod agilnega in »klasičnega« projektnega managementa

Ekonomika in poslovna vrednost projektov

Najboljše metode in orodja za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov

Obvladovanje portfelja projektov in vzpostavitev projektom prijaznega okolja

USPEŠNO VODENJE PROJEKTNIH TIMOV po svetovno priznani metodologiji in vodniku PMBOK®

Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov

 

Vljudno vabljeni na zgoraj naveden sklop praktičnih delavnic za sistematično pridobitev celostnega znanja s področja projektnega managementa, z odličnimi predavatelji - strokovnjaki iz prakse. 
Na podlagi vaših potreb in predhodnega znanja si izobraževalni modul - niz več praktičnih delavnic lahko oblikujete sami!

Izbraževalni paketi - ob prijavi in plačilu za obisk:

 • 3 - 4 delavnic - 15 % popust
 • 5 - 6 delavnic - 20 % popust
 • 7 - 10 delavnic - 25 % popust

 

* Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI mednarodnih certifikatov, seveda pa tudi za NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo), saj so predavatelji sodelovali tudi pri pripravi nabora znanj za certificiranje.

Predavatelj

Dr. Aljaž Stare, CSPM
je prve projektne izkušnje pridobival kot razvijalec elektro-mehanskih naprav, v vlogi managerja pa se je prvič preizkusil pri projektu razvoja novega izdelka leta 1994. Pozneje so mu bili zaupani projekti prenove procesov, uvedbe novih metod dela, razvoja IT-podpore procesom, organiziral pa je tudi več konferenc in drugih dogodkov. Do leta 2008 je deloval v gospodarstvu, trenutno je zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, od leta 2000 pa svetuje slovenskim združbam in usposablja managerje projektov (projektne šole je izvedel že v preko 110 slovenskih združbah,  na seminarjih in delavnicah pri različnih izobraževalnih ustanovah pa je za projektno delo usposobil že preko 3.600 ljudi). Je nosilec mednarodnega certifikata IPMA – CSPM, Certified Senior Project Manager, in dolgoletni član ZPM – Slovenskega združenja za projektni management, ki mu je predsedoval med letoma 2006 in 2010. Je avtor knjige Projektni management: teorija in praksa in projektnega bloga: www.projektni-management.si.

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: