NOVO [On-line interaktivna delavnica] PRODUKTNI MANAGEMENT – sodobni pristopi pri upravljanju produktov ali storitev

Vse od A do Ž za konkurenčno prednost na trgu

Vsebina in program delavnice sta prilagojena on-line izvedbi in sicer bo interaktivna delavnica potekala v dveh delih, 3. in 4. marca 2021, vsak dan od 9. do 12. ure.

Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust.

 

Konkurenca na globalnem trgu je vse večja. Podjetja so za svoj obstanek prisiljena čim bolj učinkovito in uspešno odgovarjati na izzive časa. Pri tem je za podjetje bistveno, da pravočasno zaznava spremembe v okolju in v njih prepoznava tržne priložnosti. Ključne so odločitve kako pravočasno uvajati prave ideje ter hkrati v življenjskem ciklu produkta oz. storitve skrbeti za njegov razvoj oz. »izumrtje«. Strategija razvoja na nivoju produktov oz. storitev in poslovanja mora biti v skladu z vizijo in strategijo podjetja.

[On-line interaktivna delavnica] PRODUKTNI MANAGEMENT – sodobni pristopi pri upravljanju produktov ali storitev
TERMIN: 3. 3. 2021 (od 9:00 do 12:00) Prijavite se

Interaktivna on-line delavnica bo potekala v dveh delih 3. in 4. marca 2021, vsak dan od 9. do 12. ure.

 

Pravilno zasnovani produktni management v podjetju se kaže v rasti prihodkov, ohranjanju in rasti tržnega deleža ter razvojno-tehnološki sposobnosti podjetja. Ključni pokazatelj pa je delež prihodkov iz novih (inovativnih) produktov oz. storitev upoštevajoč vse produkte oz. storitve, ki jih podjetje že ima.

 

Pravi produktni manager je kombinacija ciljno usmerjenega posameznika, ki želi stalno zagotavljati rast s poglobljenim vpogledom v tehnologijo ter močno empatijo do uporabnikov in strank.

 

Produktni management združuje vse komponente za zagotavljanje konkurenčne prednosti na trgu – tako na makro nivoju (npr. pozicioniranje v panogi, širjenje sposobnosti in zmožnosti podjetja, nevtraliziranje konkurentov), kot tudi na mikro nivoju (vpetost v proces razvoja produktov oz. storitev, izvajanje programov stroškovnega re-inženiringa, … ).

 

Produktni management, ki združuje na strateškem in operativnem nivoju vsa potrebna tržna, ekonomska ter tehnična znanja zagotovo ob učinkovitem izvajanju prispeva k rasti podjetja in dobička.

 

Na praktično naravnani delavnici se boste naučili:

  • kakšna je sodobna usmerjenost produktnega managementa,
  • kako upravljati življenjski cikel produkta ali storitve,
  • kakšne so strategije upravljanja produktov ali storitev,
  • kako izboljšati pretok informacij skozi proces načrtovanja novih produktov ali storitev,
  • kako skrajšati čas razvoja novega produkta ali storitve,
  • kako izbrati prave ideje pri upravljanju sprememb produkta ali storitve,
  • kako zasnovati uspešen produkt ali storitev na trgu.

     

Potek interaktivne on-line delavnice:

Interaktivna delavnica bo potekala v dveh delih in sicer 3. in 4. marca 2021, vsak dan od 9. do 12. ure, z vmesno nalogo - iskanje optimalnih produktnih rešitev med prvim in drugim on-line srečanjem. V prvem delu interaktivne delavnice se boste seznanili s teorijo produktnega managementa in na izbranem primeru postavili okvir razvoja produkta. v drugem delu delavnice boste na tem okviru gradili končno rešitev produkta. Natančen potek dela po posameznih delih delavnice in jasna navodila za on-line udeležbo interaktivne delavnice boste prejeli v elektronskem sporočilu pred izvedbo te delavnice. Dan pred delavnico boste za lažje spremljanje in interaktivno sodelovanje prejeli še prezentacijo. Število mest je zaradi praktične naravnanosti in interaktivnosti omejeno na 10.


 

Za več o tej tematiki obiščite naš blog Prelistaj.si.

Program

Življenjski cikel in uspešnost produktov ali storitev


Vpliv na produktne ali storitvene cilje, ceno in trženjsko strategijo


Ključni dogodki: predaja na trg, upravljanje produkta ali storitve in zaključek prodaje


Uporabniška izkušnja in načrt razvoja


Stik s stranko in oblikovanje izkušnje


VOC (Voice of Customer) in tehnike priotiziranja in potrjevanja rešitev


Upravljanje „back-loga“ in metode upravljanja razvoja produktov ali storitev (Kanban, DMADOV, SCRUM)


Izbor ključnega poslovnega modela


Analiza konkurence in pozicioniranje produkta ali storitve

 

Delavnica bo izvedena na praktičnem primeru.


Praktično izobraževanje je namenjeno tudi zaključenim skupinam v okviru naše ponudbe "Izobraževanje po meri". Za ponudbo ali rezervacijo terminov prosimo pišite na e-naslov: ana.kordis@agencija-poti.si, za več informacij pa kliknite tukaj:


 

 

Predavatelj

mag. Gašper Prevodnik,

je projektni in produktni manager. Po osnovni izobrazbi je bančnik in magister informacijskih znanosti, ki je deloval predvsem v finančnem in storitvenem sektorju. V industriji pa je sodeloval/vodil številne projekte razvoja novih izdelkov, re-inženiringa izdelkov in poslovnih procesov ter transformacij poslovnih modelov podjetij. V finančnem sektorju je bi odgovoren za razvoj produktov in storitev tudi za IT področje (npr: razvoj prvih spletnih kreditov v JV regiji). Danes deluje kot samostojni svetovalec in sodeluje z različnimi ponudniki IT opreme za finančni sektor. S končnimi strankami v tej industriji pa sodeluje pri uvajanju in transformaciji produktov ter sistemov.

Gašper Prevodnik razpolaga z bogatimi praktičnimi izkušnjami na področju razvoja, produktnega marketinga, vzpostavljanja distribucijskih kanalov in upravljanja življenjskih ciklov. Ukvarja se tudi z implementacijo lean rešitev v storitvenem sektorju. Njegovo poklicno in akademsko pot je oblikovala predvsem panoga, kjer se zahteva neprestano preverjanje znanja in rast podjetja v konkurenčnem okolju.

Kotizacija

218,00 € + 22%

Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust: 174,40 € + DDV

Plačilo z DDV znaša 212,77 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Dodatne ugodnosti za to izobraževanje ne veljajo.

Povejte naprej: