NOVO [Interaktivna on-line delavnica] JAVNO NAROČANJE za ponudnike - jedrnato od A do Ž s praktičnimi nasveti

Trg javnih naročil predstavlja ogromen potencial za zasebni sektor in ustvarja številne poslovne priložnosti.

Interaktivna praktična delavnica je prilagojena on-line izvedbi. Po vaši prijavi boste prejeli povabilo in natančna navodila za pridružitev k on-line delavnici.

Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust.

 

Trg javnih naročil predstavlja ogromen potencial za zasebni sektor in ustvarja številne poslovne priložnosti. Vendar pa zahteve za vstop na trg javnih naročil za potencialne ponudnike pogosto predstavljajo velik izziv zaradi pomanjkanja izkušenj, strokovnega znanja in časa.

[Interaktivna on-line delavnica] JAVNO NAROČANJE za ponudnike - jedrnato od A do Ž s praktičnimi nasveti
TERMIN: 11. 12. 2020 (od 9:00 do 13:30) Prijavite se

Statistična poročila kažejo, da med glavne ovire za vstop malih in srednje velikih podjetij ali lokalnega gospodarstva na trg javnih naročil, spadajo pomanjkanje časa in znanja. Trenutne razmere ponujajo oboje in so enkratna priložnost za vašo profesionalizacijo, vstop na trg javnih naročil in sklepanje novih poslov.

 

Namen te interaktivne on-line delavnice je na konkretnih primerih predstaviti, kako naročniki izvajajo postopke javnega naročanja (tj.: »Kaj naročnike žulji?«) in kateri so tisti triki, ki jih mora poznati vsak ponudnik za pripravo in oddajo dopustne ponudbe. Učenje na lastnih napakah na trgu javnih naročil ne pomeni zgolj izgubljenega posla, pač pa zamujene številne priložnosti.

 

Na delavnici bosta predavateljici z bogatimi praktičnimi izkušnjami na področju javnih naročil razkrili nasvete za:

 • pripravo dopustne ponudbe,
 • izognitev pastem javnega naročanja in
 • rokovanje z javnimi pogodbami.

 

Posebno pozornost pa bosta namenili tudi:

 • kaj so izključitveni razlogi in kaj pogoji za sodelovanje,
 • kako izkazati njihovo izpolnjevanje in kako pravilno izpolniti ESPD obrazec,
 • kako oddati ponudbo s partnerjem in podizvajalcem in
 • kakšno pravno varnost imajo ponudniki v postopkih javnega naročanja.

 

Vabljeni:

 • vsi, ki imate željo vstopiti na trg javnih naročil, a ne veste kje in kako začeti,
 • vsi, ki imate idejo, kako izboljšati storitve javnega sektorja ali mu ponuditi boljše,
 • vsi zadolženi za spremljanje javnih naročil, pripravo in oddajo ponudb v postopkih javnega naročanja,
 • vsi, katerih ponudba je že bila (neutemeljeno) zavrnjena ter
 • vsi, ki vas zanimajo trendi (elektronskega) javnega naročanja ali želite zgolj obnoviti znanje s področja javno-naročniške zakonodaje.

 

Ta delavnica je primerna za začetnike in izkušene ponudnike, ki potrebujejo koristne nasvete. Slednji lahko aktualne teme, o katerih želijo razpravljati in morebitna vprašanja sporočijo predavateljicam že ob prijavi na delavnico. Predavateljici bosta na seminarju odgovarjali tudi na konkretna vprašanja.

 

Za več o tej tematiki obiščite naš blog Prelistaj.si.

Program

Uvod v postopke javnega naročanja:

 • izvedba postopka oddaje javnega naročila na kratko
 • kakšno sporočilno vrednost imajo posamezne vrste postopkov
 • primerjava najpogosteje uporabljenih tehnik naročanja (OS vs. DNS)
 • trendi: elektronsko JN (od formalnosti k digital by default)

 

Oddaja ponudbe s partnerji in podizvajalci:

 • nominacija podizvajalcev v ponudbi in posledice
 • pravna podlaga za sklicevanje na kapacitete tretjih oseb
 • oddaja skupne, partnerske ponudbe in izvajanje partnerske pogodbe

 

Ugotavljanje sposobnosti in aktualna praksa Državne revizijske komisije:

 • kaj in kateri so razlogi za izključitev ter pogoji za sodelovanje,
 • vrste, vsebina in ustreznost dokazil
 • dopustno dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudbene dokumentacije
 • najpogostejše napake naročnika pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročil in kako le-te izkoristiti sebi v prid

 

Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil:

 • revizijski zahtevki
 • aktivna legitimacija,
 • roki, takse
 • pravica do vpogleda
 • oblikovanje zahtevka za revizijo

Predavateljici

Nina Pekolj, univ. dipl. prav.

Nina Pekolj je ena izmed ustanoviteljev Inštituta za javno-zasebno partnerstvo in soustanoviteljica Agencije za pravo varstva podatkov. V okviru rednega dela na Inštitutu za javno zasebno partnerstvo (IJZP) že vrsto let pridobiva številne praktične izkušnje z izvajanjem postopkov oddaje javnih naročil in sklenitve javno-zasebnih partnerstev. V okviru raziskovalnega dela Nina Pekolj objavlja strokovne članke in se aktivno udeležuje konferenc in seminarjev s področja javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev tako doma kot v tujini. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo nastopa kot izvajalka seminarjev in izobraževanj na temo javnih naročil, prav tako pa sodeluje kot predavateljica na dodatni kvalifikaciji Strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva, ki jih izvaja Uradni list Republike Slovenije. V zadnjem obdobju se predavateljica intenzivno ukvarja s področjem digitalne transformacije javnega naročanja in spodbujanja inovativnosti v postopkih javnega naročanja. Izzivi, s katerimi se sooča pri praktičnem delu so njena motivacija za raziskovalno delo in prenos teoretičnih znanj v prakso.

 

Lara Valjavec, mag. prav.
Lara Valjavec je zaključila magistrski študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Izkušnje s področja javnega naročanja je pridobila z delom na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo, aktivno pa sodeluje tudi kot izvajalka seminarjev in izobraževanj. V okviru inštituta dnevno svetuje naročnikom, kot tudi ponudnikom, zato dobro pozna težave in ovire, s katerimi se ti v postopkih oddaje javnih naročil vsakodnevno soočajo. V zadnjem obdobju se ukvarja predvsem s področjem digitalnega javnega naročanja in gradbeno zakonodajo.

 

Kotizacija

208,00 € + 22%

Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust: 166,40 € + DDV

Plačilo z DDV znaša 203,01 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Dodatne ugodnosti za to izobraževanje ne veljajo.

Povejte naprej: