KREDITNE TOČKE IZS SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve

Pravilniki in Tehnične smernice, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

Za naročnike Elektrotehniške revije - 20% popust

Postanite naročnik tukaj

 

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.  

 

S 1. majem 2019 je začela veljati nova prenovljena Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) v kateri so določene vrste samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije:

 • V primeru individualne samooskrbe je naprava za samooskrbo priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe.
 • V samooskrbo večstanovanjske stavbe se lahko povežejo odjemalci, ki odjemajo električno energijo za lastne potrebe preko dveh ali več merilnih mest priključenih na skupno notranjo nizkonapetostno inštalacijo te stavbe.
 • Samooskrba skupnosti odjemalcev (skupnost OVE) pomeni, da gre za skupnost odjemalcev, katerih merilna mesta niso vezana na notranjo inštalacijo istega objekta oz. lokacije, vendar pa so v bližini (so vezani na omrežje iste TP) in se povežejo v skupnost z namenom koriščenja električne energije, proizvedene v napravi za samooskrbo.

Pa tudi samooskrba poslovnih objektov, industrijskih con in obratov, ... z električno energijo iz obnovljivih virov.  Na tak način bodo koristi sistema samooskrbe lahko deležni tudi tisti, ki do sedaj niso mogli biti.

SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve
TERMIN: 12. 5. 2020 (od 9:00 do 14:30) Prijavite se

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene in pojasnjene zakonodajne novosti:

 • kdo se po novi uredbi lahko samooskrbuje,
 • kakšna je lahko moč naprave za samooskrbo,
 • priključevanja in obratovanja elektrarn,
 • na kakšen način se bo obračunavala proizvodnja/raba električne energije in ostali prispevki,
 • kaj je samooskrba večstanovanjske stavbe, poslovnih objektov, industrijskih con in kaj skupnost OVE,
 • kakšne so varnostne zahteve, katere morajo izpolnjevati vse naprave za samooskrbo z električno energijo,
 • nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (SONDSEE) ter osnutek Navodil za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
 • novi tehnični smernici s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij v stavbah in zaščiti stavb pred delovanjem strele v povezavi s samooskrbo z električno energijo.

 

Z nadgradnjo zakonodaje je tako omogočeno, da je naprava za samooskrbo lahko postavljena npr. na strehi šole, gasilskega doma, poslovnega objekta za v njej proizvedeno električno energijo pa se bo štelo, da so jo proizvedli odjemalci, vključeni v dotično OVE skupnost, ki pa se bodo predhodno dogovorili o tem, kolikšen delež te električne energije pripada posameznemu od njih.

 

Spreminja se tudi največja dovoljena nazivna moč naprave za samooskrbo. Po novi Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije instalirana moč naprave za samooskrbo ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta na katerega notranjo inštalacijo je ta naprava priključena.

 

V obravnavi pa je tudi dopolnitev Energetskega zakona in Nova sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (SONDSEE) ter Priloga 5 - Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ki podajajo tehnične pogoje in karakteristike, ki jih je treba upoštevati pri priključevanju in obratovanju proizvodnih naprav in hranilnikov električne energije, ki so priključeni v distribucijski elektroenergetski sistem (DEES) Slovenije. Navedene dopolnitve bodo dale pravo zakonsko podlago področju samooskrbe. Na strokovnem seminarju bodo predstavljene predlagane rešitve, ki bodo poenostavile postopek priključitve ter jasno opredelile, kaj je samooskrba in na kakšen način jo morajo obravnavati ostali deležniki.

 

Na osnovi praktičnih primerov vam bomo prikazali tudi različne načine izvedbe naprav za samooskrbo, na primer brez in otočno delovanje, delovanje z vključenim hranilnikom energije, polnilnico za električne avtomobile. Prikazali vam bomo tudi rešitev t.i. balkonske sončne elektrarne (naprava Plug & Play), ki se lahko priključi v eno vtičnico in se namesti na balkonu ali terasi

Program

Predstavitev nove Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in tehničnih zahtev za naprave za samooskrbo (samooskrba poslovnih objektov, industrijskih con in obratov, individualna samooskrba, samooskrba večstanovanjskih stavb in samooskrba skupnosti za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov)

 

Predstavitev predloga spremembe Energetskega zakona, ki uzakonja samooskrbo in poenostavlja administrativni postopek.

 

Predstavitev razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev
Ministrstvo za infrastrukturo – kohezijska sredstva in Eko sklad

 

Različni načini vključevanja na javno omrežje

Objavljen je osnutek novih Sistemskih obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (SONDSEE) ter nov osnutek Navodil za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje v Prilogi 5.

 

Različne izvedbe naprav za samooskrbo:

 • izvedba z mikrorazsmerniki,
 • izvedba z optimizatorji moči & razsmernikom,
 • povezava z javnim omrežjem,
 • strelovodna in požarna zaščita,
 • vključevanje hranilnikov električne energije,
 • balkonske sončne elektrarne (naprave Plug & Play).

 

Zagon in vzdrževanje naprav za samooskrbo:

 • preizkus in meritve naprave ter podnapetostne zaščite,
 • vzdrževanje.
 • monitoring in upravljanje z električno energijo.

 

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE sta sedaj v veljavi že 3 leta. V letu 2018 je bila objavljena prva dopolnitev Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in večja sprememba uredbe maja 2019. V letu 2018 inv prvi polovici leta 2019 se je zgodil pravi bum na področju projektiranja, izvajanja in priključevanja malih elektrarn v omrežje. A zgodba se tu šele začne!

Predavatelja

Andreja Belavić Benedik, univ.dipl.inž.el.,

je bila zaposlena na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktorat za energijo, kjer je bila kot vodja Oddelka za učinkovito rabo in obnovljive vire energije odgovorna za politiko na tem področju. Od julija 2018 je prokuristka v družinskem podjetju A-SOL energija d.o.o., katere osnovna dejavnost je montaža fotonapetostnih naprav za samooskrbo z električno energijo, tako za posameznike kot za večje poslovne subjekte. Aktivno je sodelovala pri sprejemanju Direktive o spodbujanju obnovljivih virov energije na evropski ravni in njeni implementaciji v slovenski pravni red, poleg tega pa je bilo njeno področje tudi zakonodaja s področja okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo, in njihovega energijskega označevanja. Sodelovala je pri projektih CA-RES in ERA-Net Smart Grids Plus, bila članica SS SIST EIT in Odbora za električno varnost. Izkušnje ima tudi s področja varnosti električnih proizvodov, saj je bila vodja delovne skupine za nadzor na Tržnem inšpektoratu RS. V času od leta 2011 je objavila več strokovnih člankov v zvezi z zakonodajo, standardizacijo in fotonapetostno tehnologijo, aktivno pa je sodelovala tudi s slovensko prevajalsko službo Evropskega parlamenta pri uvajanju novih terminov s slovenski jezik.

 

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.,
prokurist podjetja E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetike v Sloveniji, konkretno na področju distribucije električne energije in električnih inštalacij. Ima bogate izkušnje pri vodenju in projektiranju projektov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, na področju električnih inštalacij in električne opreme, OVE in elektro polnilnih postaj, kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije, ekološke in nizkoenergijske gradnje ter električne mobilnosti. Je tudi avtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila.
Je član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev (UO MSE) in član regijskega odbora pisarne IZS v Mariboru.

Kotizacija

199,80 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 243,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!

20 % popust za naročnike Elektrotehniške revije.
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: