Strokovni posvet Design to Cost oziroma kako razvijati stroškovno učinkovite izdelke

Razvoj produktov, ki dodajajo vrednost in so stroškovno učinkoviti je ena od ključnih nalog v vseh proizvodnih podjetjih. Delež nabavnih stroškov pogosto presega polovico lastne vrednosti izdelka. Vključenost nabave v fazi razvoja in ustrezen vpliv na stroškovne odločitve je zato ključnega pomena.

Strokovni posvet Design to Cost oziroma kako razvijati stroškovno učinkovite izdelke
TERMIN: 21. 3. 2019 (od 9:00 do 16:00) Prijavite se

Kaj mora prispevati nabavna funkcija, kakšne so njene pristojnosti in odgovornosti v različnih fazah razvoja izdelka so vprašanja na katerih se lomijo kopja v marsikaterem proizvodnem podjetju.

 

Na dogodku bomo pobliže spoznali nekatere od pristopov k obvladovanju nabavnih stroškov v fazi razvoja, ko je vpliv na cene največji. Ena od zelo učinkovitih metod je Design to Cost, ki jo uporablja marsikatero podjetje.

 

Na posvet smo povabili g.Zlatko Bazianec, MBA, iz Deloitte Croatia, ki ima bogate izkušnje iz poslovnega svetovanje in še posebej na področju nabave, hkrati pa je uspešno deloval na projektih Design to Cost v slovenskih podjetjih. Skupaj bomo pogledali pogoje za uvedbo in samo metodo. Posvet je namenjen izpostavitvi dilem s katerimi se srečujemo nabavniki pri uporabi metode in kako jih učinkovito razreševati.

 

Pogledali bomo tudi kako iz vidika stroškovnih kalkulacij in stroškovnega računovodenja iskati priložnosti in izzive za stroškovno optimizacijo. To nam bo dalo vpogled v celovite stroške oziroma TCO (Total Cost of Ownership) in ideje kje iskati optimizacije v celotni reproverigi.

 

Predstavniki dveh slovenskih podjetij bodo predstavili primere dobrih praks. Da ne bi ostali samo pri teoriji, pa se bomo preizkusili tudi na praktičnem primeru in preizkusili kako bi uporaba metode izgledal v praksi. Le vaja dela mojstra.

 

Glavni poudarki iz programa so:

  • Kaj metoda Design to Cost je, kaj so njene osnove
  • Kako identificirati potenciale za stroškovno optimizacijo s pomočjo stroškovnega računovodenja in kalkulacij izdelka
  • Value Engineering kot metoda dodajanja vrednosti v praksi
  • Optimizacija procesov »total cost approach« in vpliv na stroške
  • Delo na praktičnem primeru
  • Napotki za uvedbo Design to Cost metode v praksi

 

Program

8:30 – 9:00 Zbiranje udeležencev

 

09.00 – 09.10 Otvoritev strokovnega posveta in pozdravni nagovor

 

09:10 – 10:15 Design to Cost - method and fundamentals (Zlatko Bazianec, County leader and Partner at Deloitte Croatia)

 

10:15 – 11:00 Cost accounting and cost calculation – identify potentials for cost optimization (EF Ljubljana)

 

11:00 – 11:45 Value Engineering – driving the cots optimization further (Luka Rutar, Director, Global Procurement, Danfoss, Heating Segment, DEN Division)

 

11:45 – 12:30 Process Optimizations – total cost approach (Dobran Juričan, Partner and Consultant, Energos Management Consulting)

 

12:30 – 13:30 Odmor za kosilo, networking

 

13:30 – 15:30 Design to Cost in practice – working on a practical case (Zlatko Bazianec, County leader and Partner at Deloitte Croatia, Marko Lekše, Executive Purchasing Director, Adria Mobil)

 

15:30 – 16:00 Learnings from Design to Cost method (Zlatko Bazianec, County leader and Partner at Deloitte Croatia, Marko Lekše, Executive Purchasing Director, Adria Mobil)

 

16:00– 16:50 Zaključek, skupna razprava, izmenjava mnenj

Predavatelji

Zlatko Bazianec, County leader and Partner at Deloitte Croatia

Luka Rutar, Director, Global Procurement, Danfoss, Heating Segment, DEN Division

Dobran Juričan, Partner and Consultant, Energos Management Consulting

Marko Lekše, Executive Purchasing Director, Adria Mobil

Lokacija

Danfoss Trata d.o.o.

Ulica Jožeta Jame 16, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

Kotizacija za člane ZNS znaša 120,00 € + DDV, za nečlane ZNS pa 200,00 € + DDV.

Nečlani ZNS z udeležbo na strokovnem posvetu in plačilom kotizacije pridobijo tudi članstvo v Združenju Nabavnikov Slovenije za 12 mesecev od dneva plačila kotizacije, če to želijo. Prav tako imajo tudi člani ZNS možnost, če to želijo, da s plačilom kotizacije v višini 200,00 € + DDV poravnajo tudi članarino v Združenju Nabavnikov Slovenije za leto 2019!
Za študente – člane ZNS je ob predhodni prijavi in predložitvi študentske veljavne izkaznice udeležba na dogodku brezplačna.

 

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Povejte naprej: