AKTUALNO (SAMO)OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO – nova zakonodaja in novi tehnični pogoji za priključitev malih elektrarn za poslovne objekte in eno ali večstanovanjske zgradbe

Vse o pričakovanih donosih, ekonomiki, načrtovanju, postavitvi, priključitvi in zagonu, obratovanju in varnostnih zahtevah za naprave

Zadnja ponovitev tega strokovnega seminarja.

 

Za naročnike Elektrotehniške revije - 20% popust

Postanite naročnik tukaj.

 

Sprejete so novosti k Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov, prav tako pa so tudi novosti pri pridobivanju soglasjih in priključevanju naprav.

 

Na strokovnem seminarju vam bodo naši predavatelji, strokovnjaki na posameznih področjih, pomagali s konkretnimi nasveti, da bo vaš uspeh pri pridobitvi nepovratnih sredstev na objavljenih razpisih Eko sklada in Ministrstva za infrastrukturo zagotovljen.

(SAMO)OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO – nova zakonodaja in novi tehnični pogoji za priključitev malih elektrarn za poslovne objekte in eno ali večstanovanjske zgradbe

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene in pojasnjene zakonodajne novosti:

 • ki bodo samooskrbo z električno energijo še bolj približale poslovnemu sektorju, lokalnim skupnostim, predvsem pa tudi vsakemu posamezniku, tako v eno kot večstanovanjskih zgradbah,
 • smernice EU, ki dajejo vedno večji poudarek na tako imenovanega aktivnega odjemalca posameznika, kot tudi lokalne energetske skupnosti t.i. skupinska samooskrba,
 • poudarjene varnostne zahteve, katere morajo izpolnjevati vse naprave za samooskrbo z električno energijo.

 

Predstavnik Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) bo predstavil tudi Tehnične pogoje za priključitev naprav za samooskrbo z električno energijo v skladu z novo Uredbo o samooskrbi – nove zahteve SODO v izdanih Soglasjih za priključitev.

 

Na podlagi primerov – projektov iz prakse bodo prikazani različni načini obratovanja naprav za samooskrbo z električno energijo, na primer:

 • brez in otočno delovanje,
 • delovanje z vključenim hranilnikom električne energije,
 • proizvodnja električne energije v okviru podporne sheme, …

Prikazan bo tudi izračun povračilne dobe investicije za 5 kW in 10 kW malo elektrarno (napravo za samooskrbo) s subvencijo EKO sklada in brez.

 

Namen strokovnega seminarja je tudi posredovati praktično znanje o načrtovanju, izgradnji, postavitvi, varnemu obratovanju in vzdrževanju naprav za samooskrbo z električno energijo, predvsem na področju učinkovitosti obratovanja fotonapetostnih sistemov in skladnost s standardi. Izraba energije sonca je v Sloveniji najbolj dostopna vsem prebivalcem, naprave za samooskrbo z električno energijo, ki izrabljajo sončno energijo pa je tudi najbolj enostavno inštalirati.


Več o malih VETRNIH ELEKTRARNAH, načrtovanju, namestitvi, ekonomiki obratovanja, vzdrževanju in sofinanciranju pa si lahko preberete tukaj

 

STROKOVNI PRIROČNIK:

FOTONAPETOSTNI SISTEMI - obratovanje in vzdrževanje

Avtor: Denis Lenardič

Na voljo so še zadnji izvodi priročnika, ki obsega kar 675 strani - Znižana cena velja do razprodaje zalog


 

 

Program

Predstavitev razpisov Eko sklada in Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev nepovratnih sredstev


Novosti Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

 

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov

 

Postopek priključitve naprave za samooskrbo

 • predstavitev in pojasnitev postopka priključitve naprave za samooskrbo z električno energijo - od vloge za izdajo soglasja za priključitev (SZP) do same priključitve,
 • opis tehničnih pogojev v soglasju za priključitev (SZP):
 • moč proizvodne naprave,
 • omejevanje moči na 11 kVA,
 • pogoji za otočno obratovanje
 • skupinska samooskrba z električno energijo, predvsem do trenutka same priključitve naprave (kdo lahko napravo postavi, tehnični pogoji za priključitev takšne naprave).

 

Investicija v sončno elektrarno

 • pogoji za priključitev iz elektroenergestkega soglasja,
 • otočno in brez-otočno obratovanje,
 • vključevanje hranilnikov energije,
 • pogodba o dostopu in priklopu,
 • pogodba o dobavi električne energije,
 • izračun povračilne dobe investicije s subvencijo EKO sklada in brez.

 

Gradniki in namestitev naprav

 • mikrorazsmerniki in optimizatorji moči,
 • kabli, stikala in varovalke,
 • povezava z javnim omrežjem,
 • požarna zaščita,
 • strelovodna zaščita.

 

Zagon in vzdrževanje sončne elektrarne

 • varnostne zahteve,
 • preizkus in meritve naprave ter podnapetostne zaščite,
 • vzdrževanje.

Predavatelji

Andreja Belavić Benedik, univ.dipl.inž.el. je od julija 2018 zaposlena v družbi A-SOL energija d.o.o., ki se ukvarja s postavitvijo sončnih elektrarn tako na enostanovanjske stavbe, izvajajo pa tudi projekte za večje odjemalce. Pred tem je bila zaposlena na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktorat za energijo, kjer je bila kot vodja Oddelka za učinkovito rabo in obnovljive vire energije odgovorna za politiko na tem področju. Poglavitno se je ukvarjala z implementacijo Direktive o spodbujanju obnovljivih virov energije v slovenski pravni red, poleg tega pa je bilo njeno področje tudi zakonodaja s področja okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo, in njihovega energijskega označevanja. Sodelovala je pri projektih CA-RES in ERA-Net Smart Grids Plus, bila članica SS SIST EIT in Odbora za električno varnost.

 

Matjaž Miklavčič, univ.dipl.inž.el. je leta 1995 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Po diplomi se je v začetku leta 1996 zaposlil na Elektro Maribor d.d., kjer se je do leta 2000 ukvarjal s projektiranjem elektroenergetskih objektov, vodov in naprav, kasneje pa s priključevanjem uporabnikov omrežja in razvojem elektroenergetskega omrežja. V letih 2002-2007 je vodil službo razvoja in načrtovanja. Leta 2007 se je zaposlil v družbi SODO d.o.o., kjer se prav tako ukvarja s področjem priključevanja uporabnikov omrežja. V letih 2008-2011 je koordiniral pripravo in izdelavo Sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja električne energije s prilogami, ki določajo pogoje in načine priključevanja elektrarn.

 

mag. Andrej Zorec,
prokurist podjetja E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetike v Sloveniji, konkretno na področju distribucije električne energije in električnih inštalacij. Ima bogate izkušnje pri vodenju in projektiranju projektov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, na področju električnih inštalacij in električne opreme, OVE in elektro polnilnih postaj, kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije, ekološke in nizkoenergijske gradnje ter električne mobilnosti.
Je član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev (UO MSE) in član regijskega odbora pisarne IZS v Mariboru.

Kotizacija

199,80 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 243,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: