NOVO USPEŠNO VODENJE PROJEKTNIH TIMOV po svetovno priznani metodologiji in vodniku PMBOK®

Najbolj sodoben pristop

Poleg standardov in metodologij projektnega managementa postaja človeški faktor ključni dejavnik uspešnega vodenja projektnih timov. Projektni managerji (vodje) zagotovo potrebujejo znanje in strokovnost, poleg tega pa sta za uspešno vodenje projektnih timov potrebna tudi osebna zrelost in razvito voditeljstvo.

 

Vodenje projektnih timov naslavlja svetovno priznani vodnik za projektno vodenje PMBOK® v katerem je vloga projektnega vodje podrobno opredeljena. Navezuje se na človeški faktor, ki je ključnega pomena pri uspešni izvedbi projektov.

USPEŠNO VODENJE PROJEKTNIH TIMOV po svetovno priznani metodologiji in vodniku PMBOK®
TERMIN: 7. 3. 2019 (od 9:00 do 15:30) Prijavite se

Osrednja tema delavnice je zagotavljanje zavzetosti in sodelovanja vseh članov projektne skupine, kar je odraz strokovnosti in osebne zrelosti projektnih vodij. Udeleženci se usposobijo za uspešno vodenje projektnih timov s promoviranjem strokovnosti, odgovornosti, spoštovanja, zaupanja ter upoštevanja potenciala vseh članov projektnega tima.

 

Namen praktične delavnice je celostni razvoj projektnih vodij iz strokovnega in osebnostnega vidika, ki poteka na podlagi svetovno priznanih strokovnih standardov, metodologij in znanosti. Delavnica je edinstvena na področju sistemskega usposabljanja projektnih managerjev (vodij) saj združuje strokovnost in psihologijo vodenja projektnih timov.

 

Spoznajte teorije, metode in tehnike razvojne psihologije ter kognitivne znanosti v kombinaciji s svetovno priznanim vodnikom projektnega vodenja PMBOK®. *

 

Vsebina delavnice je kombinacija:

 • modernega pristopa k komunikaciji, osebnemu razvoju in psihoterapiji, ki temelji na predpostavki, da obstaja povezava med nevrološkimi procesi, jezikovnimi in vedenjskimi vzorci, pridobljenimi skozi izkušnje in da jih je mogoče spremeniti, da bi dosegli določene cilje v življenju - Neuro-linguistic programming (NLP)
 • procesa osebnostnega razvoja projektnih managerjev (vodij), ki z ozaveščanjem povezav med umom, telesom ter čustvi in osvajanjem specializiranih razvojnih tehnik in veščin za uporabo v strokovni praksi osebnostno rastejo in razvijajo svoj potencial - Brennan Healing Science (BHS)
 • dobrih praks vodilnega svetovnega združenja na področju upravljanja projektov, programov in portfeljev, ki svojim delovanjem izboljšuje uspešnost poslovnih okolij in razvija strokovnost vodenja projektov s svetovno priznanimi standardi in certifikati - Project Management Institute (PMI)

 

Predavatelj je strokovno usposobljen in certificiran na vseh treh področjih, kar predstavlja redko kombinacijo poslovnih ved in osebnostnega razvoja posameznika.

Program

Vpliv človeškega faktorja na uspešno vodenje projektnih timov

 • osebnostne lastnosti projektnega vodje
 • zavzetost in sodelovanje članov projektnih timov
 • izzivi vodenja projektnih timov

 

Načrtovanje in izvajanje projektov na podlagi PMBOK® vodnika

 • tipična okolja za izvajanje projektov
 • vloga projektnega vodje
 • procesne skupine in strokovna področja
 • kombinacija klasičnega in agilnega pristopa

 

Proces razvoja osebnosti posameznika

 • povezave med mislimi, čustvi in telesom
 • tipični osebnostni vedenjski mehanizmi posameznika
 • prevzemanje odgovornosti in uvajanje sprememb

 

Dinamika medosebnih odnosov v projektnem timu

 • preseganje silosnega delovanja v delovnih kolektivih
 • tipične faze delovanja projektnih timov
 • reševanje konfliktov

 

Primeri dobrih praks in praktične vaje udeležencev

 

Vodnik za projektno vodenje PMBOK® je vodilna svetovna publikacija, ki jo izdaja Project Management Institute in je temeljni vir za učinkovito vodenje projektov v katerikoli panogi. Stalno se posodablja na način, da odraža najnovejše standarde projektnega vodenja in dobre prakse pri vodenju projektov zato v zadnji šesti izdaji vključuje tudi informacije o agilnih praksah.

Morda vas zanima tudi

Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Šola projektnega managementa

Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta

Učinkovita kombinacija najboljših metod agilnega in »klasičnega« projektnega managementa

Ekonomika in poslovna vrednost projektov

Najboljše metode in orodja za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov

Obvladovanje portfelja projektov in vzpostavitev projektom prijaznega okolja

Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov

Business Case Study

PROJECT LIBRE in 12 korakov za vaše uspešno projektno vodenje

 

Vljudno vabljeni na zgoraj naveden sklop praktičnih delavnic za sistematično pridobitev celostnega znanja s področja projektnega managementa, z odličnimi predavatelji - strokovnjaki iz prakse. 
Na podlagi vaših potreb in predhodnega znanja si izobraževalni modul - niz več praktičnih delavnic lahko oblikujete sami!

Izbraževalni paketi - ob prijavi in plačilu za obisk:

 • 3 - 4 delavnic - 15 % popust
 • 5 - 6 delavnic - 20 % popust
 • 7 - 10 delavnic - 25 % popust

 

* Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI mednarodnih certifikatov, seveda pa tudi za NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo), saj so predavatelji sodelovali tudi pri pripravi nabora znanj za certificiranje.

Predavatelj

Zoran Korenjak 

je izkušen projektni manager z več kot petnajstletnimi izkušnjami. V Zavarovalnici Triglav vodi strateške in kompleksne projekte, prav tako pa je avtor in predavatelj na Akademiji projektnega vodenja. Predava na strokovnih konferencah in izvaja serijo delavnic na Agenciji Poti. Izkušnje in znanje je delil s študenti kot gostujoči predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor in Tehnološko-poslovni fakulteti Nova Gorica.
Strokovnost na področju načrtovanja in izvajanja projektov izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom Project Management Professional (PMP)®, ki se uporablja skoraj v vseh industrijah in metodologijah projektnega vodenja. Izdajatelj tega certifikata je Project Management Institute (PMI), vodilno svetovno združenje na področju upravljanja projektov, programov in portfeljev. Ustanovljeno je bilo leta 1969 in združuje več kot tri milijone strokovnjakov, ki delajo v skoraj vseh državah po svetu. S svojim delovanjem pospešujejo poklicno pot, izboljšujejo uspešnost poslovnih okolij in razvijajo strokovnost vodenja projektov s svetovno priznanimi standardi, certifikati in drugimi viri.
Strokovnost na področju osebne storilnosti in dela z ljudmi izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom NLP Master Practitioner. Neuro-linguistic programming (NLP) je pristop k komunikaciji, osebnemu razvoju in psihoterapiji, ki temelji na predpostavki, da obstaja povezava med nevrološkimi procesi, jezikovnimi in vedenjskimi vzorci, pridobljenimi skozi izkušnje in da jih je mogoče spremeniti, da bi dosegli določene cilje v življenju.
Pri vodenju projektov, predavanjih in osebnem svetovanju odlično kombinira svojo strokovnost z osebnim pristopom. Njegove delavnice so zanimive in polne praktičnih primerov za osebni ter poslovni uspeh.

Kotizacija

208,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: