AKTUALNO AGILNOST - ključna kompetenca za uspešno timsko delo

Vedno odlični poslovni rezultati, produktivno delovno okolje in tudi osebno zadovoljstvo

Ne spreglejte tudi že 11. ponovitve odličnega poslovnega seminarja Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija.

 

Agilnost je v dobi digitalizacije poslovanja vedno bolj zaželena kompetenca managerjev, vodij in ključnih zaposlenih. Podjetja in organizacije uvrščajo agilnost v svoje kompetenčne modele kot eno izmed ključnih komponent. Agilnost zaposlenih povečuje motiviranost in sodelovanje celotnega tima. Agilno sodelovanje posameznikov temelji na neprestani komunikaciji, usklajenosti s skupnimi cilji in motiviranosti za točno določene rezultate.

AGILNOST - ključna kompetenca za uspešno timsko delo
TERMIN: 20. 3. 2019 (od 9:00 do 15:30) Prijavite se

Agilnost je sposobnost hitrega prilagajanja na spremembe v okolici. Predstavlja prepoznavanje in opuščanje nekoristnega vedenja in slabih navad. Udeleženci praktične delavnice spoznajo tipične vedenjske vzorce, ki povzročajo nezadovoljstvo v timih in posledično slabe rezultate.

 

Ključ do uspeha je v povečanju samozavedanja posameznika in načrtnega izboljšanja medosebnih odnosov v timu. Vsi člani tima so odgovorni za delovno vzdušje in skupne rezultate. Na praktični delavnici bodo predstavljeni temeljni principi osebnostnega razvoja posameznika (osebne) agilnosti, ki direktno vpliva na uspešnost timskega dela.

 

Človeška psiha deluje na podlagi preteklih izkušenj. Vedenje posameznika je sestavljeno iz nezavednih programov, ki pričnejo nastajati že v zgodnjem otroštvu. Razvoj osebne agilnosti pomeni prepoznavanje nezavednih omejujočih programov in učenje novih bolj koristnih.

 

Razvoj osebne agilnosti je lahko tudi odlična antistresna preventiva saj posameznik hitro prepozna svoja destruktivna vedenja, ki povzročajo težave in stres na delovnem mestu. Ljudje vse prevečkrat ponavljamo iste napake čeprav tega na želimo. Z razvojem osebne agilnosti prepoznamo svoja tipična destruktivna vedenja in jih preobrazimo v bolj koristna in produktivna.

 

Praktična delavnica je zasnovana na način, da udeleženci na podlagi praktičnih vaj prepoznajo svojo ustvarjalnost in omejitve, ki so bile ustvarjene in so še vedno prisotne, kot nekakšen spoj otroštva, izobraževanja in delovnih izkušenj pri posamezniku.

 

Uspešna podjetja in organizacije se za razvoj agilnosti zaposlenih zavzemajo predvsem zaradi:

 • preprečevanje stresa na delovnem mestu
 • želje po osvajanju novega znanja in uvedbi dobrih praks
 • opuščanja togosti in povečanja sposobnosti prilagajanja na spremembe
 • vzpodbujanja zavzetosti in sodelovanja v zaposlenih
 • povečanja sposobnosti timskega sodelovanja v negotovih okoliščinah
 • prepoznavanja in izražanja ustvarjalnosti zaposlenih
 • osvajanja novih načinov za premagovanje ovir in soočanje z izzivi
 • razvoja čustvene inteligence
 • učenja pozitivnega in konstruktivnega načina razmišljanja
 • ustvarjana jasne osebne in poslovne vizije
 • razvijanja osebnega in timskega potenciala

Program

Agilnost kot ključna komponenta kompetenčnih modelov


Agilnost kot vodilo transformacije, ki se prične s spremembo miselne naravnanosti in navad posameznika, vodi v izboljšanje rezultatov in vzdušja na delovnem mestu 


Osnovni principi razvoja osebne agilnosti in sodelovanja v timih

 

Prepoznavanje in opuščanje nezavednih omejujočih vedenj - 5 tipičnih vedenjskih vzorcev

 

Dinamika medsebojnih odnosov (prepoznavanje družinskih vzorcev v delovnem okolju)

 

Delovanje uspešnih timov (voditeljstvo, transparentnost, angažiranje vseh članov)

 

Primeri dobrih praks agilnega sodelovanja in praktične vaje za udeležence


Razvoj osebne agilnosti - tudi kot ena izmed učinkovitih tehnik preprečevanja stresa v delovnem okolju

Predavatelj

Zoran Korenjak

je projektni manager in coach z več kot petnajstletnimi izkušnjami. Vodi strateške in kompleksne projekte v uspešnih družbah in večjih organizacijah, med drugimi tudi v finančni industriji. Je soavtor in predavatelj na Akademiji Projektnega Managementa. Poleg izvedbe praktičnih izobraževanj pri Agenciji POTI, predava tudi na strokovnih konferencah, izkušnje in znanje pa je delil tudi s študenti kot gostujoči predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor in Tehnološko-poslovni fakulteti Nova Gorica.

Strokovnost na področju načrtovanja in izvajanja projektov izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom Project Management Professional (PMP)®, ki se uporablja skoraj v vseh industrijah in metodologijah projektnega vodenja. Izdajatelj tega certifikata je Project Management Institute (PMI), vodilno svetovno združenje na področju upravljanja projektov, programov in portfeljev. Ustanovljeno je bilo leta 1969 in združuje več kot tri milijone strokovnjakov, ki delajo v skoraj vseh državah po svetu. S svojim delovanjem pospešujejo poklicno pot, izboljšujejo uspešnost poslovnih okolij in razvijajo strokovnost vodenja projektov s svetovno priznanimi standardi, certifikati in drugimi viri.

Strokovnost na področju osebne storilnosti in dela z ljudmi izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom NLP Master Practitioner. Neuro-linguistic programming (NLP) je pristop k komunikaciji, osebnemu razvoju in psihoterapiji, ki temelji na predpostavki, da obstaja povezava med nevrološkimi procesi, jezikovnimi in vedenjskimi vzorci, pridobljenimi skozi izkušnje in da jih je mogoče spremeniti, da bi dosegli določene cilje v življenju.

Poleg tega je diplomant mednarodnega instituta za zdravljenje in osebno preobrazbo Barbara Brennan School of Healing. To je visoko spoštovana izobraževalna in globalna zdravilna institucija s tisočerimi diplomanti v več kot 50 državah po vsem svetu. Študij zajema proces osebnostnega razvoja študentov, ozaveščanje povezav med umom, telesom ter čustvi in osvajanje specializiranih zdravilnih tehnik in veščin za uporabo v strokovni praksi ter integrativni negi.

Pri vodenju projektov, predavanjih in osebnem svetovanju odlično kombinira svojo strokovnost z osebnim pristopom. Njegove delavnice so zanimive in polne praktičnih primerov za osebni ter poslovni uspeh.

Kotizacija

208,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: