KREDITNE TOČKE IZS [On-line interaktivni seminar] Celostno o spremembah GRADBENE ZAKONODAJE s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi

Novela Gradbenega zakona, ZIUZEOP, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Pravilnik o dokumentacij in obrazcih za upravne postopke pri graditvi objektov, Uredba o razvrščanju objektov

Vsebina in program seminarja sta prilagojena on-line izvedbi in sicer bo interaktivni seminar potekal 26. novembra 2020, od 9. do 14. ure.
Za vašo prijavo na ta termin, vam nudimo 20 % popust.

 

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

 

V letošnjem letu so bile sprejete dopolnitve gradbene zakonodaje in sicer z novelo Gradbenega zakona in Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Ta zakonodaja je povezana z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), prav tako pa tudi s Pravilnikom o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov in Uredbo o razvrščanju objektov.

[On-line interaktivni seminar] Celostno o spremembah GRADBENE ZAKONODAJE s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi
TERMIN: 26. 11. 2020 (od 9:00 do 14:00) Prijavite se

Na že 46. ponovitvi odličnega strokovnega seminarja, vam bo predstavljen spremenjen koncept v postopkih načrtovanja, graditve in vzdrževanja objektov ter primerjava med prej veljavno zakonodajo in novo ureditvijo, zlasti glede vrste posegov v prostor, upravnih postopkov, vsebine mnenj, prevlade druge javne koristi, zahtev za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje, izdaje gradbenih dovoljenj, pričetka gradnje, izvedbe gradnje, nadzora gradnje, inšpekcijskih postopkov, kazenskih določb, pristojnosti občin v postopkih dovoljevanja in inšpekcijskih postopkih, udeležbe nevladnih organizacij v postopkih dovoljevanja gradnje, implementacije evropskih direktiv v novo zakonodajo, …

Novela Gradbenega zakona pa prinaša tudi podaljšanje roka za uskladitev pogojev za izvajalca (vodje del).

 

Za lažjo in hitro seznanitev z novostmi je za udeležence v strokovnem gradivu pripravljen tudi podroben in pregleden seznam vseh sprememb nove gradbene zakonodaje, sistematično po posameznih področjih.

 

Nova Uredba vsebuje tako klasifikacijo glede na namen uporabe objekta kot tudi razvrščanje glede na zahtevnost gradnje in s tem povezanim dovoljevanjem. Pravilnik določa vsebino projektne dokumentacije, kjer je največ razlik v pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pravilnik spremlja večje število obrazcev, ki jih predpisuje zakon, in napoveduje se tudi elektronsko poslovanje na področju graditve.

 

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal Elektrotehniške revije.

 

STROKOVNA LITERATURA


     Gradbeni zakon (GZ)

     z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom mag. Sabine Jereb

     Pravkar izšlo - zagotovite si svoj izvod tukaj >>>

 

 


     Veliki gradbenopravni priročnik

     Pravna teorija in praksa za investitorje, izvajalce, projektante in nadzornike z dodatkom Posebnih gradbenih uzanc

     Pravkar izšlo - zagotovite si svoj izvod tukaj >>>


 

 

NE SPREGLEJTE tudi VSE NOVOSTI V GRADBENI ZAKONODAJI za upravne in druge obvezne postopke v procesu graditve objektov - Dovoljevanje gradnje, pritožbe na odločbe, uporabno dovoljenje, poskusno obratovanje, tehnični pregled, legalizacija, javna korist, … tudi upoštevajoč ZIUZEOP in novelo GZ. Več >>>

Program

Novi Gradbeni zakon:

 • nove definicije - spremembe nalog udeležencev gradnje
 • spremembe pri projektni dokumentaciji (investitor, projektant, izvajalec in nadzornik)
 • novosti postopka za izdajo gradbenega dovoljenja (podrobneje je določena tudi vsebina mnenj – novosti ZIUZEOP)
 • gradbeno dovoljenje za objekt z vplivi na okolje - integriran postopek
 • bistvene novosti v skladu z ZIUZEOP v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja: popolnost vloge, stranke v postopku (novosti pri okoljevarstvenih organizacijah), sprememba postopka glede prevlade javne koristi
 • prijava gradnje in gradnja
 • novosti v postopku za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt
 • legalizacije
 • uskladitve
 • novosti inšpekcijskih postopkov
 

Zakon o arhitekturi in inženirski zbornici:

 • pogoji za opravljanje dejavnosti
 • zavarovanje odgovornosti za škodo
 • zaščita naziva gospodarskega subjekta
 • vpis in izbris v imenik pooblaščenih inženirjev in arhitektov
 • pogoji za opravljanje poklica za tujce

 

Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov

 • osnovne informacije o vsebini posameznih projektov

Uvedba o razvrščanju objektov - osnovne informacije o vsebini:

 • klasifikacija objektov na klasifikacijske ravni po mednarodni statistični klasifikaciji
 • razvrščanje objektov glede na zahtevnost
 • vzdrževanje objektov

Zagotovite si tudi svoj brezplačni izvod e-knjige Osnove informacijskega modeliranja gradenj (BIM) tukaj.

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V
gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi
Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

 

Kotizacija

199,80 € + 22%

Za vašo prijavo na ta termin, vam nudimo 20 % popust: 159,84 € + DDV

Plačilo z DDV znaša 203,01 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Dodatne ugodnosti za to izobraževanje ne veljajo.

Povejte naprej: